Poczucie jakości życia a zdrowie lubelskich licealistów

Marlena Maria Duda

Streszczenie w języku polskim


Wzrastająca liczba dzieci i młodzieży zmagających się z przewlekłymi chorobami oraz innymi problemami zdrowotnymi rodzi potrzebę bliższego przyjrzenia się problematyce trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym wynikających ze złego stanu zdrowia. Diagnozowanie poziomu poczucia jakości życia u licealistów i jej zależności od zdrowia jest procedurą niezbędną do określenia możliwości wczesnej interwencji w przeciwdziałaniu negatywnym psychospołecznym skutkom choroby przewlekłej. Celem opracowania jest określenie poziomu poczucia jakości życia licealistów z problemami zdrowotnymi w porównaniu z poczuciem jakości życia zdrowych rówieśników. Przebadano 251 uczniów lubelskich liceów. Zastosowano standaryzowane narzędzie diagnostyczne KIDSCREEN-52 w adaptacji Joanny Mazur i in. (2011). Analiza danych pozwala stwierdzić, że jakość życia zależna od zdrowia u młodzieży z problemami zdrowotnymi jest istotnie niższa niż u zdrowych rówieśników, zarówno jeśli chodzi o samopoczucie fizyczne, oraz psychiczne jak i o funkcjonowanie psychospołeczne w środowisku szkolnym. Na szczególną uwagę zasługują kwestie dotyczące odczuwanych emocji, samopoczucia psychicznego, obrazu siebie oraz środowiska szkolnego.


Słowa kluczowe


jakość życia zależna od zdrowia, młodzież, problemy zdrowotne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chen Y. Y., Huang J. H., 2015, Precollege and in-college bullying experiences and health-related quality of life among college students. “Pediatrics”, 1, (135), 18–25, DOI: http://dx.doi.org/10.1542/peds.2014-1798.

Deshpande P. R., Rajan S., Sudeepthi B. L., Nazir A. C. P., 2011, Patient-reported outcomes: a new era in clinical research. “PerspectClin Res” 2, (4), 137–144, DOI: http://dx.doi.org/10.4103/2229-3485.86879.

Drotar D., Witherspoon D. O., Zebracki K., Peterson C. C., 2002, Psychological interventions in childhood chronic illness. Washington, American Psychological Association.

Garcia-Moya I., Rivera F., Moreno C., 2013, School context and health in adolescence: The role of sence of coherence. “Scandinawian Journal of Psychology”, 54, 243–249, DOI: 10.1111/sjop.12041.

Houben-von Herten M., Bai G., Hafkamp E., Landgraf J. M., Raat H., 2015, Determinants of health-related quality of life in school-aged children: a general population study in the Netherlands. “Plos One”, 10,(5), 1–13, DOI: 10.1371/journal.pone.0125083.

Jimenez-Iglesias A., Moreno C., Ramos P., Rivera F., 2015, What family dimensions are important for health-related quality of life in adolescence? “Journal of Youth Studies”, 1, (18), 53–67, DOI: 10.1080/13676261.2014.933191.

Kulik A., Szewczyk L., 2006, Psychofizyczne funkcjonowanie nastolatków w Polsce. W: J. C. Czabała, E. Zasępa (red.), Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 113–123.

Lauder W., Burton C., Roxburgh C. M., Themessl-Huber M., O’Neill M., Abubakari A., 2009, Psychosocial health and health-related quality of life in school pupils 11–18 years. “Journal of Clinical Nursing”, 19, 1821–1829, DOI: 10.1111/j.1365-2702.2008.02653.x.

Mazur J., 2006, Badania nad jakością życia dzieci i młodzieży. „Remedium”, 3 (157), 1–3.

Mazur J., Małkowska-Szkutnik A., Dzielska A., Tabak I., 2011, Polska wersja kwestionariuszy do badania jakości życia związanej ze zdrowiem dzieci i młodzieży KIDSCREEN. Warszawa, Instytut Matki i Dziecka.

Meade T., Dowswell E., 2015,Health-related quality of life in a sample of Australian adolescents: gender and age comparison. “Quality of Life Research”, 24, 2933–2938, DOI: 10.1007/s11136-015-1033-4.

Meade T., Dowswell E., 2016, Adolescents' health-related quality of life (HRQoL) changes over time: a three year longitudinal study. “Health & Quality of Life Outcomes”, 14, 1–8, DOI 10.1186/s12955-016-0415-9.

Meulenes L.B., Lee A.H., 2003, Adolescent quality of life: a school-based cohort study in Western Australia. “Pediatrics International”, 45, 706–711, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1442-200X.2003.01798.x.

Morad M., Kandel I., Hyam E., Merrick J., 2004, Adolescence, chronic illness and disability. "International Journal Of Adolescent Medicine And Health", 16 (1), 21–27, DOI: http://dx.doi.org/10.1515/IJAMH.2004.16.1.21

Nitka F., Richter J.,Parzer P., Resch F., Henze R., 2016, Health-related quality of life among adolescents: A comparison between subjects at ultra-high risk for psychosis and healthy controls.“Psychiatry Research”, 235, 110–115, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2015.11.040.

Oleś M., 2010, Jakość życia młodzieży w zdrowiu i w chorobie. Lublin, Wydawnictwo KUL.

Palacio-Vieira J. A., Villalonga-Olives E., Valderas J. M., Espallargues M., Herdman, M., Berra S., Alonso J., Rajmil L., 2008, Changes in health-related quality of life (HRQoL) in a population-based sample of children and adolescents after 3 years of follow-up. “Quality of Life Research”, 17 (10), 1207–1215, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11136-008-9405-7.

Ravens-Sieberer U., Gosch A., Rajmil L., Erhart M., Bruil J., Duer W., Auquier P., Power M., Abel T., Czemy L., Mazur J., Czimbalmos A., Tourtas Y., Hagquist C., Kilroe J. and European KIDSCREEN Group, 2005, KIDSCREEN-52 quality of life measure for children and adolescents. “Pharmacoeconomics and Outcomes Research”, 5 (3), 353–364, DOI: http://dx.doi.org/10.1586/14737167.5.3.353.

Ravens-Sieberer U., Herdmann M., Devine J., Otto Ch., Bullinger M., Rose M., Klasen F., 2014, The European KIDSCREEN approach to measure quality of life and well-being in children: development, current application and future advances. “Quality of Life Research”, 23, 791–803, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11136-013-0428-3.

Ravens-Sieberer, U., Gosch A., Abel T., Auquier P., Bellach B.-M., Bruil J., Dür W., Power M., Rajmil L. and the European KIDSCREEN Group, 2001, Quality of Life in Children and Adolescents: A European Public Health Perspective. “Social and Preventive Medicine”, 46 (5), 294–302, DOI; http://dx.doi.org/10.1007/BF01321080.

Rivera C., Mamondi V., Fueyo J. L., Jouglard E. F., Pogany L., Sanchez M. C., Prina M., Roizen M., Esandi M. E., Berra S., 2015, Health-related quality of life in children with and without chronic conditions. A multicenter study. “Arch Argent Pediatr”, 113 (5), 404–410.

Siddique M., Ayub A., Hussain H., 2015, Health related quality of life in school going adolescents of Khyber Pakhtun-Khwa Pakistan. “J Ayub Med Coll Abbottabad”, 27 (3), 594–597.

Solans M., Pane S., Estrada M.D., Serra-Sutton V., Berra S., Herdman M., Alonso J., Rajmil L., 2008, Health-related quality of life measurement in children and adolescents: a systematic review of generic and disease-specific instruments. “Value Health”, 11 (4), 742–764, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1524-4733.2007.00293.x.

Tzavara Ch., Tzonou A., Zervas I., Ravens-Sieberer U., Dimitrakaki Ch., Tountas Y., 2012, Reliability and validity of the KIDSCREEN-52 in a Greek adolescent population, “International Journal for Equity in Health”, 11, 1–7.

Vitulano L.A., 2003, Psychosocial issues for children and adolescents with chronic illness: self-esteem, school functioning and sports participation. “Child And Adolescent Psychiatric Clinics Of North America”, 12 (3), 585–92, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1056-4993(03)00027-0.

Woynarowska B., 2000, Problemy zdrowotne – epidemiologia, W: B. Woynarowska (red.), Zdrowie i szkoła. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 73–83.

Woynarowska B. (red.), 2010, Uczniowie z chorobami przewlekłymi. Jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2016.35.3.257
Data publikacji: 2017-06-07 13:31:21
Data złożenia artykułu: 2016-05-16 12:30:20


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1338
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1016

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2017 Marlena Maria Duda

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.