Doświadczenia i oczekiwania nauczycieli związane z ich funkcjonowaniem w zawodzie

Beata Romanek

Streszczenie w języku polskim


Współczesna szkoła stawia przed nauczycielami wiele wymagań. Pojawiają się jednak rozbieżności między oczekiwaniami dydaktyków a szkolną rzeczywistością. Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród nauczycieli szkoły podstawowej na temat ich funkcjonowania w zawodzie. Badaniom tym poddano 68 osób, które wśród swoich doświadczeń wskazywały zarówno sukcesy zawodowe, jak i niepowodzenia. sytuację we współczesnej szkole, pisząc o trudnościach, z którymi muszą się mierzyć, oraz o marzeniach związanych z zawodem. Wyniki badań pokazują, że nauczyciele krytycznie oceniają swoją sytuację. Mają przy tym świadomość czynników wpływających na szkolną rzeczywistość. Jednocześnie podkreślają zadowolenie, jakie daje im praca z dziećmi. Z badań wynika, że istnieje potrzeba docenienia praktyki pedagogicznej przyszłych nauczycieli oraz doskonalenia kompetencji społecznych tak studentów, jak i nauczycieli już pracujących.


Słowa kluczowe


Oczekiwania, doświadczenie, nauczyciel, sukcesy i niepowodzenia w zawodzie.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gołek B., 2014, Kompetencje współczesnego nauczyciela (wybrane obszary). „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, t. LXVII.

Klus-Stańska D., 2010, Nauczycielska tożsamość zawodowa jako konstrukt negocjowany społecznie, czyli o pozorach podmiotowości nauczyciela wczesnej edukacji. W: D. Waloszek (red.),. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Obszary poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych. Kraków, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola.

Kwiatkowska H., 2010, Poziomy rozumienia własnego nauczycielstwa. W: D. Waloszek (red.), .Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Obszary poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych. Kraków, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola.

Michalak J. M., 2010, Profesjonalizm w zawodzie nauczyciela. W: Michalak J. M. (red.), Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela. Łódź, Wydawnictwo UŁ.

Muszyński H., 2010, Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań i konieczności. W: D. Waloszek (red.), .Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Obszary poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych. Kraków, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola.

Nowak-Łojewska A., 2011, Nowoczesne i ponowoczesne konteksty odczytywania wiedzy w szkole – zderzenie racji. W: D. Klus-Stańska., D. Bronk, A. Malenda (red.), Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, otwarcia. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2016.35.3.285
Data publikacji: 2017-06-07 13:31:23
Data złożenia artykułu: 2016-05-16 13:10:48


Statystyki


Widoczność abstraktów - 867
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 7359

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Beata Romanek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.