Wartości w pracy zawodowej nauczycieli – w świetle badań empirycznych

Wanda Dróżka

Streszczenie w języku polskim


Artykuł zawiera prezentację i statystyczną analizę wyników badań ankietowych na temat wartości w pracy zawodowej nauczycieli. Badania tzw. ilościowe przeprowadzono na przełomie 2014 i 2015 roku w różnego typu szkołach na obszarze województwa świętokrzyskiego i ościennych. Zastosowano ankietę nt. aspiracji życiowych, wartości i potrzeb nauczycieli oraz osobistą wypowiedź autobiograficzną nt. „Sens i godność mojego życia i pracy”.

Ogółem zgromadzono 405 ankiet oraz 112 wypowiedzi od nauczycieli w trzech grupach wiekowych (pokoleniowych):

- nauczycieli młodych: do 35 roku życia (141 ankiet i 35 wypowiedzi)

- nauczycieli w średnim wieku: od 36 do 50 roku życia (154 ankiety i 39 wypowiedzi)

- nauczycieli starszych: powyżej 51. roku życia (110 ankiet i 38 wypowiedzi).

Istotnym wątkiem w podjętych badaniach jest próba porównania wartości społecznych, życiowych i zawodowych obecnie pracujących nauczycieli z obrazem tych samych wartości u nauczycieli aktywnych zawodowo przed 25 laty. Właśnie w tamtym czasie – na przełomie 1989/90 roku przeprowadzone zostały takie same badania, na tym samym terenie, których wyniki zostały opublikowane w mojej książce Pokolenia nauczycieli (1993).

Druga płaszczyzna analiz porównawczych, ściśle związana z poprzednią, ma wymiar pokoleniowy; w tym względzie istotne jest poznanie, jak postrzegają swoją rolę społeczną, życie i pracę oraz jakie wartości cenią nauczyciele z różnych pokoleń, których habitus i dalsze losy życiowe i zawodowe kształtowały odmienne warunki społeczno-polityczne, kulturowe i ekonomiczne. 


Słowa kluczowe


nauczyciel, pokolenia, wartości, praca zawodowa, 25 lat polskiej transformacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dobrowolska D., 1980, Praca w życiu człowieka. Warszawa, Instytut Wydawniczy CRZZ.

Dobrowolska D., 1982, Wartość pracy zawodowej dla jednostki a zróżnicowanie społeczno-zawodowe. W: X. Gliszczyńska (red.), Systemy wartości w środowisku pracy. Warszawa, Książka i Wiedza, 37–56.

Dróżka W., 1993, Pokolenia nauczycieli. Kielce, Wydawnictwo Naukowe WSP.

Dróżka W., 2002, Nauczyciel. Autobiografia. Pokolenia. Studia pedeutologiczne i pamiętnikoznawcze, Kielce, Wydawnictwo AŚ.

Dróżka W., 2004, Młode pokolenie nauczycieli. Studium autobiografii młodych nauczycieli polskich lat dziewięćdziesiątych, Kielce, Wydawnictwo UJK (II wydanie).

Dróżka W., 2005, Nauczycielska dojrzałość. Pamiętniki średniego pokolenia nauczycieli 2004, Kielce, Wydawnictwo AŚ.

Dróżka W., 2008, Generacja wielkiej zmiany. Studium autobiografii średniego pokolenia nauczycieli polskich. Kielce, Wydawnictwo UJK.

Dróżka W., Gołębiowski B., 1993, Moja twarz jest niepowtarzalna. Pamiętniki młodych nauczycieli ’93. Kielce, Wydawnictwo Jedność.

Dróżka W., Miko-Giedyk J., Miszczuk R. (red.), 2012, Doskonalenie zawodowe nauczycieli i innych pracowników oświaty. Kielce, Wydawnictwo UJK.

Malinowski T., 1989, Postawy zawodowe nauczycieli, „Studia Pedagogiczne”, t. 54.

Ossowska M., 1963, Koncepcja pokolenia, „Studia Socjologiczne” 1963, nr 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2016.35.3.51
Data publikacji: 2017-06-07 13:31:13
Data złożenia artykułu: 2016-05-17 10:24:24


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1002
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1085

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2017 Wanda Dróżka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.