Wychowanie dla wspólnoty – zaniedbana funkcja edukacji?

Kazimierz Czerwiński

Streszczenie w języku polskim


Komunitaryści – w sporze z liberałami – przekonują o dużym znaczeniu różnych wspólnot dla konstytuowania osobowości jednostki, zwłaszcza jej horyzontu aksjologicznego. Wspólnoty mogą jednak przyjmować różne postaci, w szczególności mogą się stać opresyjne wobec jednostek; Andrzej Szahaj wymienił warunki tak zwanej „dobrej wspólnoty”. Każda wspólnota potrzebuje jednostek zaangażowanych w jej trwanie i funkcjonowanie, jak również posiadających określone przymioty, zwane w tradycji republikańskiej cnotami. Ich kształtowaniu sprzyjają określone działania edukacyjne, zarówno związane ściśle z procesem kształcenia, jak i z funkcjonowaniem szkół i uczelni jako organizacji. Owe działania edukacyjne to przede wszystkim różne aktywizujące formy kształcenia, jak nauczanie problemowe, metoda projektów, praca grupowa, dyskusja itp.


Słowa kluczowe


wspólnota, cnoty republikańskie, edukacja, aktywizujące formy kształcenia.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman T. (2005). Projekt badawczy. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4. Warszawa.

Chałas K. (2004). Metoda projektów. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3. Warszawa.

Dominiak Ł. (2010). Wartość wspólnoty. O filozofii politycznej komunitaryzmu. Toruń.

Elias N. (2008). Społeczeństwo jednostek. Warszawa.

Etzioni A. (2004). Wspólnota responsywna. Perspektywa komunitariańska. W: P. Śpiewak (wyb.). Komunitarianie. Wybór tekstów. Warszawa.

Furedi F. (2008). Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?. Warszawa.

Gawkowska A. (2004). Biorąc wspólnotę poważnie? Komunitarystyczne krytyki liberalizmu. Warszawa.

Grzegorczyk A. (2002). Wspólnota. W: M. N . Jakubowski, A. Szahaj, K. Abriszewski (red.). Indywidualizm, wspólnotowość, polityka. Toruń.

Jacyno M. (2007). Kultura indywidualizmu. Warszawa.

Kędzierska J. (2003). Grupowa praca uczniów. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2. Warszawa.

Komunitariańska platforma programowa. Społeczeństwo responsywne: prawa i obowiązki. W: P. Śpiewak (wyb.). Komunitarianie. Wybór tekstów. Warszawa.

Lasch Ch. (1997). Bunt elit. Kraków.

Maffesoli M. (2008). Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych. Warszawa.

Marody M. (2008). Między neutralnością a zaangażowaniem. O socjologii Norberta Eliasa. W: N. Elias (red.). Społeczeństwo jednostek. Warszawa.

Marody M. (2015). Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna. Warszawa.

Pasamonik B. (2002). Znaczenie wspólnoty w procesie budowy tożsamości osobowej. W: M. N. Jakubowski, A. Szahaj, K. Abriszewski (red.). Indywidualizm, wspólnotowość, polityka. Toruń.

Półturzycki J. (2003). Dyskusja. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1. Warszawa.

Półturzycki J. (2005). Problemowe kształcenie. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4. Warszawa.

Sennett R. (2013). Razem. Rytuały, zalety i zasady współpracy. Warszawa.

Szahaj A. (2012). Dobra wspólnota. W: A. Szahaj (red.). Liberalizm, wspólnotowość, równość. Eseje z filozofii polityki. Toruń.

Szahaj A. (2000). Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”. Warszawa.

Szymczyk J. (2012). Rudymentarne wartości republikańskie. Zarys problematyki. W: J. Szymczyk (red.). Segmenty aktywności społecznej a wartości. Idee i praktyka. Lublin.

Śliwerski B. (2011). Niezdolność uspołecznienia polskiej oświaty w okresie dwudziestolecia III RP. W: A. Murzyn (red.). Samorządność wczoraj i dziś. Wychowanie do społeczeństwa obywatelskiego. Kraków.

Śpiewak P. (2004). Poszukiwanie wspólnot. W: P. Śpiewak (wyb.). Komunitarianie. Wybór tekstów. Warszawa.

Środa M. (2003). Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci. Warszawa.

Turowski M. (2011). Liberalizm po komunitaryzmie? Filozoficzne koncepcje jednostki, wspólnoty i państwa jako źródła krytyki społecznej i politycznej. Toruń.

Zamojski P. (2005). Praca grupowa. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4. Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2016.35.1.55
Data publikacji: 2017-02-21 11:17:31
Data złożenia artykułu: 2016-07-14 16:28:00


Statystyki

Widoczność abstraktów - 213
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 100

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Kazimierz Czerwiński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.