Autorytety medialne – starcie czy wsparcie (?) autorytetów realnych współczesnej młodzieży

Magdalena Wasylewicz

Streszczenie w języku polskim


Od zarania dziejów ludzkość uznawała autorytety i potrzebowała ich istnienia. Jest to najważniejszy filar życia społecznego oraz nieodzowny element sukcesu jakiejkolwiek aktywności, zwłaszcza w wychowaniu i edukacji. Obecnie trwa dyskusja na temat „współczesnych autorytetów”. W czasach daleko idących zmian społecznych jego rola również się zmieniła. Coraz częściej dyskutuje się o problemie upadku autorytetów społecznych. Tradycyjne autorytety: rodzice, nauczyciele czy wybitne osobistości przestrzeni publicznej, zostają zastąpieni przez tzw. idoli, których popularność w naszym kraju wzrasta. Niniejszy artykuł jest próbą odsłonięcia esencji fenomenu medializacji życia, podczas gdy tradycyjne autorytety są zastępowane przez „autorytety – idole medialni”. Celem teoretycznych rozważań i empirycznej wiedzy w niniejszym artykule było ustalenie roli autorytetów medialnych w życiu dzisiejszej młodzieży i połączenie jej z rolą prawdziwych autorytetów.


Słowa kluczowe


autorytet, młodzież, media

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arendt H. (1994). Co to jest autorytet. W: H. Arendt (red.). Między czasem minionym a przyszłym. Tłum. M. Godyń, W. Madej. Warszawa.

Chlewiński Z. (1997). Kryzys autorytetu?. „Ethos” 1.

Iłowiecki M. (2012). Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach. Lublin.

Jarmoszko S. (2010). Autorytet kontrowersje i aksjomaty. Warszawa.

Jaroszynski J. (2010). Edukacja medialna w kontekście roli autorytetów moralnych w życiu społecznym. Warszawa.

Łysiak W. (2011). Satynowy magik. Warszawa.

Nowosielska P. (2002). Idol zabiega o fana. „Przegląd” 25.11.2002.

Okoń W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa.

Patzlaff R. (2008). Zastygłe spojrzenie. Fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka. Kraków.

Raczkowska J. (1999). Kłopoty z autorytetem. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1, wkładka.

Stach R. (1998). Autorytet i przywództwo. W: W. Szewczuk (red.). Encyklopedia psychologii. Warszawa.

Śliwerski B. (2001). Autorytety w pedagogice. W: Wielka Encyklopedia PWN. T. 2. Warszawa.

Very A. (1998). Wychowanie rodzinne. W: M. Debesse, G. Mialgaret (red.). Rozprawy o wychowaniu. T. 1. Warszawa.

Więckowska E. (2009). Czym jest autorytet?. W: M. Bednarska (red.). O autorytecie w wychowaniu i nauczaniu. Toruń.

Żebrowska M., Łuczyńska B. (1996). Problem autorytetu rodziców w świetle badań nad nieletnimi z zakładów wychowawczych i poprawczych. „Psychologia Wychowawcza” 4, s. 382.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2016.35.1.99
Data publikacji: 2017-02-21 11:17:34
Data złożenia artykułu: 2016-07-14 19:39:10


Statystyki


Widoczność abstraktów - 5050
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 11147

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2017 Magdalena Wasylewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.