Neuropedagogika i edukacja alternatywna w oświacie XXI wieku

Małgorzata Chojak

Streszczenie w języku polskim


W artykule podjęto próbę nakreślenia podobieństw i różnic między neuropedagogiką a edukacją alternatywną jako koncepcjami, które stanowią współczesną odpowiedź na niepowodzenia obecnego systemu oświaty. Chwalone przez jednych, są intensywnie krytykowane przez innych. Dla jednych są rozwiązaniem idealnym, które wspiera rozwój dzieci, dla których nie ma miejsca w tradycyjnej szkole, dla innych – sposobem na dostatnie życie i źródłem dochodu. Niezależnie od oceny, warto przyjrzeć się bliżej ich źródłom, proponowanym oryginalnym rozwiązaniom oraz wpływowi na tradycyjny system oświaty.


Słowa kluczowe


neuropedagogika, edukacja alternatywna, tradycyjna szkoła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ansari D., 2008, Effects of development and enculturation on number representation in the brain. „Nature Reviews Neuroscience”, 9, 278–291.

Brinkmann B. (red.), 1974, Teorie der Schule – Sculmodelle, Kronberg.

Carew T.J., Magsamen S.H., 2010, Neuroscience and education: an ideal partnership for producing evidence-based solutions to Guide 21(st) Century Learning. „Neuron”, 67(5), 685–688.

Husén T., Postlethwaite N., 1985, Encyclopedia of Education. Oxford.

Fischer, K.W., Daniel D.B., Immordino-Yang M.H., Stern E., Battro A. Koizumi H. (red.), 2007, Why mind, brain, and education? Why now?. „Mind, Brain, and Education”, 1(1), 1–2.

Kupisiewicz Cz., 2006, Podstawy dydaktyki. Warszawa.

Kupisiewicz Cz., 2010, Szkice z dziejów dydaktyki. Białystok.

Kupisiewicz Cz., 2013, Szkoła alternatywna – definicje, rodzaje, ocena, perspektywy rozwoju. W: Melosik Z., Śiwerski B. (red.), Edukacja alternatywna w XXI wieku. Kraków.

Milerski P., Śliwerski B., 2000), Leksykon PWN „Pedagogika”. Warszawa.

Niemierko B., 2007, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa.

Paloma F.G., Fragnito V., 2013, The neuro didactic mind and body between pedagogy and neurosciences. „Research on Education and Media”, 2, 107–121.

Petlák E., 2012, Neuropedagogika i neurodydaktyka – tendencje XXI wieku. „Chowanna”, 2, 59–66.

Ruff R.M., Iverson G.L., Barth J.T., Bush S.S., Broshek D.K., The NAN Policy and Planning Committee, 2008, Recommendations for diagnosing a mild traumatic brain injury: A National Academy of Neuropsychology education paper [pozyskano z: http://nanonline.org/docs/ResearchandPublications/Recommendations%20for%20Diagnosing%20a%20MTBI%20-%20nan%20education%20paper.pdf] (dostęp: 13.03.2017)

Samuels B.M., 2009. Candifferencesbetweeneducation and neuroscience be overcome by mind, brain, and education?. „Mind, Brain, and Education”, 3(1), 45–53.

Suárez-Orozco M., Sattin-Bajaj C. (red.), 2010, Educating the whole child for the whole world. New York.

Siegel D. J., 2001, La menterelazionale. Neurobiologia dell’esperienza interpersonale. Milano, Raffaello Cortina.

Sonnier I.L., Goldsmith J., 1985, The Role of brain lateralization in learning and behavior modification. „Methods and Techniques of Holistic Education”, 11–16.

Stein Z., Fischer K.W., 2011, Directions for mind, brain, and education: Methods, models, and morality. „Educational Philosophy and Theory”, 43, 56–66.

Tokuhama-Espinosa T., 2010, Mind, brain, and education science. A comprehensive guide to the new brain-based teaching. W. W. Norton & Company, Nowy Jork.

Tokuhama-Espinosa T., 2011, A brief history of the science of learning: Part 2 (1970s-present) [pozyskano z : http://education.jhu.edu/PD/newhorizons/Journals/Winter2011/Tokuhama5] (dostęp: 13.03.2017).

Trníková J., Petlák E., 2012, Neuroscience as a basis for innovations in education. „Acta Technologica Dubnicae”, vol. 2, s. 43–51.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.3.151-160
Data publikacji: 2019-04-19 10:35:45
Data złożenia artykułu: 2016-12-17 22:56:41

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Małgorzata Chojak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.