Postrzeganie siebie przez jedynaków i dzieci mające rodzeństwo

Emilia Całczyńska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przedstawia wyniki badań własnych poświęconych problematyce obrazu siebie w rysunkach jedynaków i dzieci mających rodzeństwo. Podjęte badania dostarczają istotnych informacji na temat osobowości dzieci, ich samooceny, poczucia własnej wartości oraz twórczości plastycznej we wczesnej edukacji Pozwalają również odpowiedzieć na pytanie dotyczące różnic w postrzeganiu siebie między jedynakami a niejedynakami.

Słowa kluczowe


obraz siebie, samoocena, poczucie własnej wartości; jedynak; rysunek projekcyjny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczykowa Z., 2008, Literatura „czwarta” – w kręgu zagadnień teoretycznych. W: K. Heska- Kwaśniewicz (red.), Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). Katowice, Wydawnictwo UŚ.

Braun-Gałkowska M., Steuden S., 2003, Projekcja niepokoju w rysunku. W: M. Łaguna, B. Lachowska (red.), Rysunek projekcyjny-jako metoda badań psychologicznych. Lublin, Wydawnictwo KUL.

Brzezińska A., Struktura własnej osoby i jej wpływ na zachowanie. „Kwartalnik Pedagogiczny” 1973, nr 3, 87–97.

Goffman E., 2006, Rytuał interakcyjny. Tłum. A. Szulżycka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chermet-Carroy S., 2005, Zrozum rysunki dziecka, czyli jak interpretować rysunki małych dzieci. Kolory, kształty, postacie. Tłum. J. Kluza. Łódź, Wydawnictwo Ravi.

Filipczuk H., 1976, Kłopoty z jedynakami. Warszawa, Wydawnictwo Nasza Księgarnia.

Karczmarzyk M., 2008, „Puste znaczące rysunku” jako różne reprezentacje graficzne tła w twórczości plastycznej dzieci i dojrzałych artystów. W: E. Szatan, D. Bronk (red.), Gdyby Einstein współcześnie chodził do szkoły… Dziecko i twórczość w pedagogice wczesnoszkolnej. Gdańsk, Wydawnictwo UG.

Kalbarczyk A., 2007, Najważniejsze lata, czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci. Rozwój osobowości dziecka w wieku od 2 do 6 lat na postawie jego rysunków. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Knedler A., 2011, Samoocena u dzieci. „ArteTerapia”, nr 1, 28–29.

Kostrubiec B., Mirucka B., 2004, Rysunek projekcyjny w badaniach obrazu siebie. Lublin, Wydawnictwo KUL.

Kulas H., 1986, Samoocena młodzieży. Warszawa, WSiP.

Kumpel M., 2015, Jedynak. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Lowenfeld V., Brittain W.L., 1997, Twórczość a rozwój umysłowy dziecka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Majkut M., 2014/2015, Twórczość plastyczna dziecka w wieku wczesnoszkolnym. „Nauczanie Początkowe” nr 4, 20–28.

Oster G.D., Gould P., 2004, Rysunek w psychoterapii. Gdańsk, GWP.

Popek S., 2001, Barwy i psychika. Percepcja. Ekspresja. Projekcja. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Popek S., 1978, Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. Warszawa, WSiP.

Rodriguez N., 2013, Co nam mówią rysunki dzieci? Kielce, Wydawnictwo Jedność.

Schaffer H.R., 2005, Psychologia dziecka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Turowska L., 1987, Środowisko rodzinne jedynaka a jego przystosowanie szkolne. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Tyszkowa M., 1985, Badania nad uspołecznieniem i osobnością dzieci jedynych i mających rodzeństwo. W: M. Tyszkowa (red.), Rozwój dziecka w rodzinie i poza nią. Poznań, Wydawnictwo UAM.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.1.207
Data publikacji: 2018-01-15 12:37:30
Data złożenia artykułu: 2016-12-17 18:18:51


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1768
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 3879

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2018 Emilia Całczyńska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.