Zabawa jako warunek prawidłowego rozwoju dziecka i przygotowania studentów do zawodu nauczyciela – przykład dobrej praktyki

Małgorzata Chojak, Iwona Grochowska, Karolina Jurzysta, Monika Mełgieś, Agata Karpińska

Streszczenie w języku polskim


Powszechnie wiadomo, że zabawa ma ogromny wpływ na rozwój małego człowieka, ponieważ już od najmłodszych lat towarzyszy mu na ścieżce rozwoju jako narzędzie przejawiania aktywność. Jest to nie tylko sposób na poznanie świata i siebie samego, ale również metoda uczenia się nowych umiejętności, wyrażania emocji, reagowania na trudne wydarzenia czy po prostu – relaks. Jak ważna jest dla dziecka zabawa, podkreślają liczne wyniki badań, wskazujące na zaburzenia rozwojowe dzieci, które nie miały jej wystarczająco dużo. Istotny jest również fakt, że zabawa to często najbardziej efektywny sposób komunikacji między dzieckiem a osobą dorosłą. Dlatego powinna być częścią każdych studiów przygotowujących nauczycieli do pracy zawodowej z dziećmi. 


Słowa kluczowe


dziecko; zabawa; rozwój

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauer J., 2008, Empatia. Co potrafią lustrzane neurony. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brzezińska A., 2005, Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk, GWP.

Brzezińska A.I., Batkowski M., Kaczmarska D., Włodarczyk A., Zamecka N., 2011, O roli zabawy w przygotowaniu dziecka do dorosłego życia. „Wychowanie w Przedszkolu”, 10, 5–13.

Brzezińska A., Burtowy M., 1992, Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej. Poznań, Wydawnictwo UAM.

Brzezińska A., Czub T., 1991, O zakłóceniach w ciągłości rozwoju dziecka. „Wychowanie w Przedszkolu”, 7, 262–270.

Chojak M., 2016, Nadmierny kontakt z mediami jako przyczyna zaburzeń rozwoju poznawczego dzieci kończących wychowanie przedszkolne – raport z badań. W: A. Kamińska. P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole. Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza Humanitas.

Chojak M., 2015, Rozwijanie kluczowych kompetencji u „dzieci sieci” w odniesieniu do najnowszych badań nad mózgiem. W: J. Uszyńska-Jarmoc, K. Nadachewicz (red.), Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Praktyka edukacyjna.

Czub M., 2013, Nauka czy zabawa? „Wychowanie w Przedszkolu”, 5, 5–10.

Czub T., 1995, Proces bawienia się i jego właściwości terapeutyczne. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka. Poznań, Wydawnictwo Zysk i Kas.

Erikson E.H., 1995, Zabawa i aktualność. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Huizinga J., 1987, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. Warszawa, Wydawnictwo Czytelnik.

Hurlock E., 1985, Rozwój dziecka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kaczmarska D., Zamęcka N., 2013, Organizowanie czasu i przestrzeni kilkulatka. „Wychowanie w Przedszkolu”, 3, 42–47.

Kalat J.W., 2011, Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., 2013, Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką. Kraków, Wydawnictwo Akademia Ignatianum.

Kirenko J., Zubrzycka-Maciąg T., 2011, Współczesny nauczyciel: studium wypalenia zawodowego. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Krasa Z., 2009, Dzieciństwo służy do zabawy. „Bliżej Przedszkola”, 1, 68–69.

Kustosz S., 2013, Co rodzice o zabawie wiedzieć powinni. „Wychowanie w Przedszkolu”, 11.

Lipina S., 1981, Metodyka wychowania w przedszkolu. Warszawa, WSiP.

Lubomirska K., 2006, Zabawa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka w poglądach Lwa S. Wygotskiego. „Wychowanie w Przedszkolu”, 3, 4–7.

Maciejewska-Mroczek E., 2012, Mrówcza zabawa. Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Minczakiewicz E., 2013, Zabawy i zabawki niezwykłe. „Bliżej Przedszkola”, 1, 18–22.

Okoń W., 1987, Zabawa a rzeczywistość. Warszawa, WSiP.

Ożadowicz N., Rękosiewicz M., 2011, Aktywność zabawowa w wieku przedszkolnym. „Remedium”, 6, 4–5.

Truskolaska J., 2007, Osoba i zabawa. Lublin, Wydawnictwo KUL.

Tucholska S., 2003, Wypalenie zawodowe u nauczycieli: psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań. Lublin, Wydawnictwo KUL.

Wenner M., 2009, Zabawa obowiązkowa, „Psychologia Dziś”, 1 (12), 32–37.

Winnicott D.W., 1995, Bawienie się. Rozważania teoretyczne. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Vetulani J., 2010, Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice. Kraków, Wydawnictwo Homini.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.1.235
Data publikacji: 2018-01-18 14:46:56
Data złożenia artykułu: 2016-12-18 14:31:18

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Małgorzata Chojak, Iwona Grochowska, Karolina Jurzysta, Monika Mełgieś, Agata Karpińska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.