Nauczycielskie transgresje w edukacji elementarnej

Wiga Bednarkowa, Marta Miłoń

Streszczenie w języku polskim


W dzisiejszej szkole na ucznia/uczennicę powinno się patrzeć przede wszystkim jako na dziecko uczące się. Jednak nauczyciele w dalszym ciągu stosują tradycyjne metody, przez co dzieci jedynie zapamiętują i wypełniają zadania treściami i wartościami wyznaczonymi przez nauczyciela. Taki rodzaj edukacji jest wyraźnie przestarzały wobec uznanych współczesnych odkryć. Niektóre metody dzisiejszej nauki, takie jak wykłady czy transkrybowanie z tablicy, nie rozwijają umiejętności kognitywnych ani praktycznych.

Przedstawione tu propozycje mogą być stosowane jako punkt wyjścia do nowego sposobu nauczania – należałoby raczej mówić o organizacji/wspieraniu uczenia się dzieci – który sprzyja emancypacji i transgresji. Metody te służą osobistemu rozwojowi człowieka jako indywidualnej osoby świadomej tworzenia relacji i interakcji społecznych z innymi. Wskazując na potrzebę nauczania opierającego się na aktywności dziecka, zwracamy uwagę na trzy obszary tych aktywności: po pierwsze, w konstruktywnym wymiarze, kiedy dzieci mogą otwarcie mówić o swoich doświadczeniach; po drugie, w wymiarze społecznego konstruktywizmu, kiedy dzieci poznają drugiego człowieka; po trzecie – w wymiarze konektywnym, podczas gdy dzieci otwierają się na współpracę z innymi ludźmi (charakterystycznie dla cywilizacji cyfrowej).


Słowa kluczowe


transgresje; edukacja przedszkolna; edukacja wczesnoszkolna; behawioryzm; koncepcja humanistyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andersen H.Ch., 1925, Choinka. Tłum. C. Niewiadomska [pozyskano z: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/choinka.html].

Bańka J., 1976, Humanizacja techniki — główne zagadnienia i kierunki eutyfroniki. Katowice, Wydawnictwo Śląsk.

Bańka J., 1981, Zarys filozofii techniki. Katowice, Wydawnictwo Śląsk.

Bednarkowa W., 2005, O! Słoń przed stopniami. Osłoń przed stopniami! O szkolnym ocenianiu. Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne.

Bednarkowa W., 2010, O talentach w szkole, czyli 7 Wspaniałych. Warszawa, Fraszka Edukacyjna.

Black P., Harrison Ch., Lee C., Marshall B., Wiliam D., 2006, Jak oceniać, aby uczyć? Warszawa, Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Bonstingl J., 1999, Szkoły jakości – wprowadzenie do TQM w edukacji. Warszawa, CODN.

Gardner H., 2006, Five minds for the future. Boston, Harvard Business School Press.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., 2002, Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych oraz placówek integracyjnych. Warszawa, WSiP.

Kaku M., 2011, Fizyka przyszłości. Nauka do 2100 roku. Warszawa, Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

Koryś I., Michalak D., Chymkowski R., 2014, Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku, opublikowano: http://bn.org.pl/download/document/1422018329.pdf [dostęp: 21.12.2015].

Kozielecki J., 1987, Koncepcja transgresyjna człowieka: analiza psychologiczna. Warszawa, Biblioteka Psychologii Współczesnej.

Kozielecki J., 2000, Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa, PIW.

Kozielecki J., 1984, Potrzeba hubrystyczna a działanie transgresyjne. „Przegląd Psychologiczny”, 2, 321–337.

Kozielecki J., 2001, Psychotransgresjonizm: nowy kierunek psychologii. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Kozielecki J., 2004, Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Kozielecki J., 2004, Transgresja i kultura. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Kozielecki J., 1985, Zarys koncepcji transgresyjnej człowieka. „Studia Socjologiczne”, 3–4, 109–128.

Lee J., Hammer J., 2011, Gamification in Education: What, How, Why Bother? “Academic Exchange Quarterly”, 15 (2), 146–151.

Letkiewicz S., 2011, Moralność dla wszystkich czy dla każdego? Katowice, Wydawnictwo UŚ.

Mead M., 2000, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Muszyński D., O cyfrowych tubylcach – raz jeszcze, cz. I, opublikowano: http://damianmuszynski.natemat.pl/59889,o-cyfrowych-tubylcach-raz-jeszcze-czesc-pierwsza [dostęp: 21.12.2015].

Pawlak A., 2009, Tutoring dziecięcy w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, załącznik nr 2, 2014, Warszawa, MEN.

Prensky M., 2001, Digital Natives, Digital Immigrants. “On the Horizon”, vol. 9, no. 5, pozyskano z: https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf [dostęp: 17.01.2016].




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.1.53
Data publikacji: 2018-01-15 12:37:21
Data złożenia artykułu: 2016-12-21 20:41:46


Statystyki

Widoczność abstraktów - 276
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 139

Wskaźniki



Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Wiga Bednarkowa, Marta Miłoń

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.