Założenia modelu edukacji na podstawie idei kognitywizmu i konstruktywizmu

Wojciech Walat

Streszczenie w języku polskim


W społeczeństwie industrialnym ludzie oczekiwali, że absolwenci szkół będą przede wszystkim potrafili stosować wiedzę w sytuacjach zawodowych. W języku pedagogiki mówi się o rozwijaniu operatywności wiedzy. Dla społeczeństwa informacyjnego, które nazywane jest społeczeństwem wiedzy (poinformowanego rozumu) ważną rolę odgrywają kompetencje w zakresie docierania do informacji, ich gromadzenia i przetwarzania w nową wiedzę. To społeczeństwo twórców wiedzy! Dzisiaj wydaje się konieczne, że szkoła musi takie wyzwanie podjąć.


Słowa kluczowe


edukacja; kognitywizm; konstruktywizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Apple M. W., Jungck S., 1990, You Don’t Have to Be a Teacher to Teach This Unit: Teaching Technology and Gender in the Classroom. “American Education Research Journal”, vol. 27, no 2.

Castells M., 2003, Galaktyka internetu. Refleksje nad internetem biznesem i społeczeństwem. Poznań, Rebis.

Cobb P., 1994, Where Is the Mind? Constructivist and Socio-cultural Perspectives on Mathematical Development. “Educational Researcher”, vol. 23, no 7.

Coburn W., 1993, Contextual Constructivism. W: K. Tobin (red.), Practice of Constructivism in Science. AAAS, Washington D.C.

Gagné, R. M., 1996, Learning Processes and Instruction. “Training Research Journal”, 1(1).

Glasersfeld E. von, 1987, Constructivism as a Scientific Method. Oxford, Pergamon Press.

Kruszewski K., 1987, Zmiana i wiadomość. Perspektywa dydaktyki ogólnej. Rzeszów, PWN.

Mumford L., 1966, Technika a cywilizacja. Historia rozwoju maszyny i jej wpływ na cywilizację. Warszawa, PWN.

Pachociński R., 2002, Technologia a oświata. Warszawa, IBE.

Papert S., 1991, Preface. W: Constructivism: Research Reports and Essays 1895–1990. New Jersey, Norwood.

Postman N., 1992, The Culture of Technology. MIT Press, Cambridge, MA.

Postman N., 1995, Technopol. Triumf techniki nad kulturą. Warszawa, PIW.

Resnick L., 1983, Towards a Cognitive Theory of Instruction. W: S. G. Paris, G. M. Olson, H. H. Stevenson (red.), Learning and Motivation in the Classroom. Hollsdale, New Jersey.

Salomon G., Perkins D., 1998, Individual and Social Aspects of Learning. “Review of Research in Education”, vol. 23.

Saunders W., The Constructivist Perspective: Implications and Teaching Strategies for Science. “School Science and Mathematics”, vol. 92, no 3.

Siemieniecki B., 2007, Pedagogika medialna. Warszawa, PWN.

Steffe L., 1990, Overview of the Action Group A1: Early Childhood Years. W: L. Steffe, T. Wood (red.), Transforming Early Childhood Mathematics Education: An International Perspective. Erlbaum, Hildale.

Taylor P., Mathematics and Myth-breaking in the Mathematics Classroom. “Educational Studies in Mathematics”, vol. 31.

Walat W., 2007, Edukacyjne zastosowanie hipermediów. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wheatley G. H., 1991, Constructivist Perspectives on Science and Mathematics Learning. “Science Education”, vol. 75, no 1.

Wygotski L. S., 1978, Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, Cambridge University Press.

Wygotski L. S., 1986, Thought and Language. Massachusetts, MIT Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.4.109
Data publikacji: 2018-08-20 07:35:22
Data złożenia artykułu: 2016-12-31 16:48:57


Statystyki

Widoczność abstraktów - 297
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 411

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Wojciech Walat

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.