Codzienne zdziwienie? Uczestnicy wymian międzynarodowych wobec szoku kulturowego

Barbara Joanna Grabowska, Karolina Anna Kania

Streszczenie w języku polskim


Migracje stanowią przedmiot licznych badań specjalistów różnych dyscyplin naukowych. Od niedawna w tej grupie znalazły się migracje o charakterze edukacyjnym realizowane przez kilkunastolatków. Uczniowie, zmieniając na określony czas kraj zamieszkania, świadomie podejmują zadania związane z poznaniem nowej kultury, języka, obyczajów czy zachowań. Przebywając w kraju odmiennym kulturowo podlegają akulturacji. Proces ten ma indywidualny charakter i przebieg oraz związany jest z odczuwaniem szoku kulturowego. Jak przebiega wyjazd na wymianę międzykulturową? Z jakimi wyzwaniami konfrontowani są uczniowie? W jaki sposób przezwyciężają napotkane trudności?


Słowa kluczowe


wymiany edukacyjne; szok kulturowy; młodzież; AFS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adler P. (1975). The transitional experience: An alternative view of culture shock. “Journal of Humanistic Psychology”, vol. 15, no. 4.

Berry J. (2006). Akulturacja: harmonijne życie pośród dwóch kultur. Tłum. A. Mleczko. “Rocznik Pedagogiczny”, z. 29.

Boski P. (2009). Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, ACADEMICA Wydawnictwo SWPS, Warszawa.

Chutnik M. (2007). Szok kulturowy – przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.

Graves T. (1967). Psychological acculturation in a tri-ethnic community. „South Western Journal of Anthropology”, no 23. za: J. Berry (2006). Akulturacja: harmonijne życie pośród dwóch kultur. Tłum. A. Mleczko. “Rocznik Pedagogiczny”, z. 29.

Huber J. (2014). Wprowadzenie. W: F. Brotto, J. Huber, K. Karwacka-Vögele, G. Neuner, R. Ruffino, R. Teutsc: Kompetencje międzykulturowe dla wszystkich. Przygotowanie do życia w różnorodnym świecie. Rada Europy Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

Kapiszewski A. (1980). Psychologiczne aspekty emigracji i asymilacji. W: H. Kubiak, A. K. Paluch (red.): Założenia teorii asymilacji. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.

Kwaśniewski K. (1982). Zderzenie kultur: tożsamość a aspekty konfliktów i tolerancji. PWN, Warszawa.

Mapa umiejętności XXI wieku: nauki społeczne (2008). Fundacja Teraz Edukacja, portal EDUNEWS.PL, Warszawa. http://www.edunews.pl/images/pdf/umiejetnoscixxi_pl.pdf. Aktualizacja 10.01.2017.

Misja AFS. http://afs.org/about-afs/#afs-nav-what-we-believe-in. Aktualizacja 30.01.2017.

Nowicka E. (1991). Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Oberg K. (1960). Culture shock: Adjustment to New cultural environments. „Practical Anthropology”, nr 7, s. 177–182. za: Grzymała-Moszczyńska J. (2014). Psychologiczne aspekty powrotów z emigracji – przegląd teoretyczny. „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” T. 40, nr 4(154).

Ruffino R. (2014). Edukacja międzykulturowa i wymiany uczniowskie. W: F. Brotto, J. Huber, K. Karwacka-Vögele, G. Neuner, R. Ruffino, R. Teutsc: Kompetencje międzykulturowe dla wszystkich. Przygotowanie do życia w różnorodnym świecie. Rada Europy Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

Torbiorn I. (1982). Living Abroad: Personal Adjustment and Personnel Policy in the Overseas Setting (Wiley series on studies in occupational stress). John Wiley & Sons Ltd, New York.

Turner J. H. (1998). Socjalizacja. W: tegoż: Socjologia. koncepcje i ich zastosowanie. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425. Aktualizacja 10.01.2017.

Van Dyne L., Ang S., Koh C. K. S. (2009). Cultural intelligence. Measurement and scale development. W: M. A. Moodian (red.): Contemporary leadership and intercultural competence. Exploring the cross-cultural dynamics within organizations. Sage, Thousands Oaks.

Zhou Y., Jindal-Snape D., Topping K., Todman J. (2008). Theoretical models of culture shock and adaptation in international students in higher education. “Studies in Higher Education”, T. 33.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.3.35
Data publikacji: 2018-07-02 14:37:13
Data złożenia artykułu: 2017-02-10 18:42:05


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1104
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 978

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2018 Barbara Joanna Grabowska, Karolina Anna Kania

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.