Technologie informacyjne w edukacji – stan obecny i perspektywy ich zastosowania

Marta Wrońska

Streszczenie w języku polskim


Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych wywiera coraz większy wpływ na wszystkie obszary naszego życia. Coraz trudniej znaleźć dziedziny, w których technologie cyfrowe nie mają zastosowania. Nowe technologie zmieniają także oblicze edukacji, która przestała być czymś danym raz na zawsze. Młodych ludzi szczególnie pociągają nowinki technologiczne. Zatem absurdem jest oczekiwanie, że kolejne pokolenia będą pozytywnie reagowały na wiedzę przekazywaną w tradycyjny sposób, skoro urodziły się i żyją w epoce mediów cyfrowych. Czy technologie informacyjne są uwzględnione w projekcie nowej podstawy programowej dla szkoły podstawowej i w jakim zakresie? Jest to istotne pytanie, ponieważ aktualnie mamy do czynienia z dynamicznym procesem przenoszenia aktywności młodego pokolenia do cyberprzestrzeni. Ważne jest, by uczniowie świadomie i konstruktywnie wykorzystywali najnowsze technologie informacyjne, a tego powinni uczyć się w szkole.


Słowa kluczowe


technologie informacyjne; edukacja; nowa podstawa programowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baron M., 2004, Literacy, Then and Now, za: Dylak S., 2004, Kompetencje medialne jako ważny nurt w edukacji humanistycznej. W: Strykowski W., Skrzydlewski W. (red.), Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy. Poznań, Wydawnictwo eMPi2.

Bruner J., 2006, Kultura edukacji. Kraków, Wydawnictwo Universitas.

Castells M., 2003, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań, Wydawnictwo Nowe Horyzonty.

Clarke A. C., 2000, Profiles of the Future: An Inquiry into the Limits of the Possible. London, Wydawnictwo Orion Publishing.

Jones S., 1998, Information, Internet and Community: Notes Toward an Understanding of Community in the Information Age. W: S. Jones (red.), Cybersociety 2.0, Revisiting Computer-Mediated Communication and Community. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.

Kerckhove de D., 2001, Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego. Warszawa, Wydawnictwo Mikom.

Krueger M. W., 1991, Artificial Reality II. London, Addison-Wesley Reading, MA.

Krzysztofek K., Szczepański M., 2002, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice, Wydawnictwo UŚ.

Lombard D., 2009, Globalna wioska cyfrowa, drugie życie w sieci. Warszawa, Wydawnictwo MT Biznes.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, załącznik nr 2, opublikowano: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293659/katalog/12403169#12403169 [dostęp: 24.10.2016].

Robinson K., Aronica L., 2012, Uchwycić żywioł. O tym, jak znalezienie pasji zmienia wszystko. Kraków.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012, poz. 997).

Springen K., 2013, Flipping the Classroom: a Revolutionary Approach to Earning Presents Pros and Cons for Educators. “School Library Journal”, no 4, vol. 59.

Śliwerski B., 2017, Bubel programowy MEN w opinii ekspertów KNP PAN, opublikowano: http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2017_01_01_archive.html [dostęp: 08.02.2017].

Wrońska M., 2012, Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zaczyński W. P., 2001, Nauczanie z komputerem w kontekście sporu o wartość nauki. W: J. Morbitzer (red.), Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym. Kraków, Wydawnictwo AP.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.4.11
Data publikacji: 2018-08-20 07:35:16
Data złożenia artykułu: 2017-02-16 11:09:08


Statystyki

Widoczność abstraktów - 527
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 174

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Marta Wrońska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.