Społeczeństwo bezpieczeństwa jako konsekwencje życia w płynnych czasach

Marek Jerzy Cendrowski

Streszczenie w języku polskim


Artykuł porusza problematykę postaw i zachowań człowieka XXI wieku w perspektywie zagrożeń współczesnego świata wynikających z uwarunkowań „społeczeństwa sieci”. Znaczenie bezpieczeństwa jako naczelnej potrzeby człowieka w kontekście przemian społeczno-politycznych przełomu XX i XXI wieku i szybko rozwijających się technologii informacyjnych stanowi pretekst do sformułowania tezy o pojawieniu się specyficznie ukształtowanego społeczeństwa bezpieczeństwa. Publikacja ta jest próbą zrozumienia postaw i zachowań współczesnego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań związanych ze zmienną rzeczywistością społeczną.


Słowa kluczowe


bezpieczeństwo, postawy człowieka, społeczeństwo bezpieczeństwa, Internet, świat wirtualny, zagrożenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


B. Balcerowicz., 2009, Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON,Warszawa

Bauman Z., 2007, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności. Wydawnictwo SIC!, Warszawa.

Bauman Z., 2000, Ponowoczesność jako źródło cierpień. Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Cialdini R., 2011, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Dziadzia B., 2007, Wpływ mediów. Konteksty społeczno-edukacyjne. Wydawnictwo Impuls, Kraków.

Freud Z., 1998, Kultura jako źródło cierpień. KR. Warszawa

Goliszyńska-Pieszyńska M., 2009, Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne. Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

Hobbes T., 1954, Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego. PWN, Warszawa.

Horney K., 1993, Neurotyczna osobowość naszych czasów, PWN, Warszawa.

Huntington S., 2008, Zderzenie cywilizacji. Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.

Maslow A., 2006, Motywacja i osobowość. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Merton R.,2011,Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa

Miller A., 2008, Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej. Wydawnictwo WAM, Kraków.

Pospiszyl I., 2008, Patologie społeczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Radwan E., 2000, Problemy filozofii pedagogiki bezpieczeństwa. W: Bezpieczeństwo personalne i strukturalne wobec wyzwań współczesnego świata. AON, Warszawa.

Siemieniecki B., 2010, Pedagogika medialna – następca edukacji medialnej. W: Edukacja medialna. Nadzieje i rozczarowania, M. Sokołowski (red.). Wydawnictwo Comandor, Warszawa.

Sosnowski T., 2010, Kompetencje medialne dotyczące korzystania z telefonu komórkowego nowym wyzwaniem edukacji medialnej. W: Edukacja medialna. Nadzieje i rozczarowania, M. Sokołowski (red.). Wydawnictwo Comandor, Warszawa.

Suchodolski B., 1985, Kim jest człowiek. Wiedza Powszechna, Warszawa.

Wolanin J., 2009, Bezpieczeństwo i ryzyko a polityka. W: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, S. Sulowski, M. Brzeziński (red.). Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Zięba R., 1997, Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych. W: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.). Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Warszawa.

Żuraw H., 2001, Medialność człowieka. Medialność kultury. W: Wyzwania pedagogiki medialnej – nowe perspektywy XXI w, M. Sokołowski (red.). Wydawnictwo Kastalia, Olsztyn.

„Świat Wiedzy” 5/2011.

http://portalwiedzy.onet.pl/69310,,,,kultura,haslo.html 2014
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.3.123-137
Data publikacji: 2019-04-19 10:35:44
Data złożenia artykułu: 2017-07-30 20:37:01

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Marek Jerzy Cendrowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.