Procesy identyfikacyjne w przestrzeni kulturowo-historycznej uUniwersytetu jako źródło powstania wartości edukacyjnych

Olesia Smolinska, Khrystyna Dzyubynska

Streszczenie w języku polskim


Wartości, szczególnie edukacyjne są promowane przez instytucje dlatego badanie ich treści bez uwzględnienia analizy środowiska instytucyjnego powoduje fragmentaryczność badania. W uniwersytecie, w jego przestrzeni kulturowo-historycznej, wartości nie tylko powstają, rozwijają się, stabilizują, ale także korelują z obowiązującym statusem politycznym, gospodarczym, socjalnym. Proces generowania wartości zachodzi równolegle z procesem identyfikacji, w efekcie czego różne grupy wartości tworzą odmienne warianty identyfikacji określające rodzaj uniwersytetu i jego główne cechy zwłaszcza cechy własne. Może to być identyfikacja czasowa, cielesna, socjalno-klasowa; można też omawiać identyfikację płciową, narodową itp., prezentowane w rzeczywistości ukraińskiej.


Słowa kluczowe


uniwersytet, przestrzeń kulturowo-edukacyjna, identyfikacja, samoidentyfikacja, wartości

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Арбєніна, В.Л., Сокурянська, Л.Г. (ред.), 2012, Українське студентство у пошуках ідентичності. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Брюховецький, В.С., В’ячеслав Брюховецький: Хотів би бути схожим на рибалку з повісті «Старий і море», http://tvi.ua/program/2013/07/31/homo_sapiens_vid_31072013 [access: 23.03.2017].

Гертман, М., 2003, Стратегический менеджмент. Санкт-Петербург: Издательский Дом «Нева».

Дробижева, Л., 2007, Предисловие. In: Л. Дробижева, Е. Головаха (ред.), Национально-гражданские идентичности и толерантность. Опыт России и Украины в период трансформации. Київ: Институт социологии НАН Украины.

Калхун, К., 2011, Потрібно ставити питання про мету існування університету. «Спільне: журнал соціальної критики», № 3.

Козловець, М.А., Захарченко, І.М., 2001, Референтні структури як чинник соціальної ідентифікації особистості. «Вісник Житомирського державного педагогічного університету», № 8.

Павловський, К., 2005, Трансформації вищої освіти в ХХІ столітті: польський досвід. Київ.

Перминова, Л.М., 2004, Самоидентификация учителей: опыт дидактической рефлексии. Санкт-Петербург: СПб АППО.

Петровский, А.В., 1982, Личность. Деятельность. Коллектив. Москва: Політ.

Семенова, Ю.А., 2004, Тілесна самоідентифікація в умовах культурних трансформацій. Харків: Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна.

Симончук, Е., 2007, Классовые структуры в сравнительной перспективе. In: Е. Головаха, С. Макеев (ред.), Украинское общество в европейском пространстве. Київ: Институт социологии НАНУ.

Совсун, І.Р., 2011, Новий порядок денний для університетської освіти. «Спільне: журнал соціальної критики», № 3.

Степин, В.С., 2004, Наука. In: А.А. Ивин (ред.), Философия. Энциклопедический словарь. Москва: «Гардарики».

Туркот, Т.І., 2011, Педагогіка вищої школи. Київ: Кондор.

Caffentzis, G., Federici, G., 2007, Notes on the Edu-Factory and Cognitive Capitalism, http://eipcp.net/transversal/0809/caffentzisfederici/en [access: 20.03.2018].

Shulga, M.A., Negative Discourse of Identity: A European Dimension, http://politolog-ua.io.ua/s423392/marina_shulga_negativniy_diskurs_identichnosti_evropeyskiy_vimir [access: 15.03.2018].

Sumner, W.G., 1906, Folkways. A Study of the Sociological, Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals. Boston: The Athenaeum Press.

Wright, E.O., 1978, Class, Crisis, and the State. London: New Left Books.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.3.267-278
Data publikacji: 2019-04-19 10:35:54
Data złożenia artykułu: 2017-10-16 06:59:39


Statystyki


Widoczność abstraktów - 989
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 320

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2019 Olesia Smolinska, Khrystyna Dzyubynska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.