Immersja językowa w edukacji wielosystemowej w Andorze

Anna Marta Żukowska

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest ukazanie wielosystemowości szkolnictwa w Andorze oraz związanej z nim immersji językowej. Poczynione obserwacje podczas uczestnictwa w seminarium naukowym w Andorze oraz pozyskanie odpowiedniej literatury umożliwiło zgłębienie oryginalności tamtejszego systemu oświaty, polegającego na wolności wyboru jednego z trzech systemów szkolnictwa: szkoły andorskiej, francuskiej lub hiszpańskiej, a co za tym idzie immersji językowej. Decydując się na wybór szkoły, rodzice i uczniowie kierują się takimi kryteriami jak, odległość szkoły od miejsca zamieszkania, język wykładowy, możliwość kontynuowania nauki za granicą. Różnorodność systemów edukacji wynika z historii księstwa Andory. Pierwsze szkoły założyli Francuzi i Hiszpanie, aby rywalizować o wpływy na danym terenie. Nowatorska szkoła andorska powstała dopiero w 1983 roku, od tego czasu rozwija się najprężniej i ma największą liczbę uczniów. Autorka zadaje pytanie o związek między systemem szkolnictwa i tożsamość narodową Andorczyków oraz możliwość współpracy tych systemów.


Słowa kluczowe


wielosystemowość szkolnictwa, immersja językowa, szkoła andorska

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Almarcha, M., 2013, L’Ecole Andorrane modèle original de double immersion. « Immersion, pédagogie et nouvelles technologies » 5, 6 et 7 avril.

Chiffres du Departament d’Estadística del Govern d’Andorra pour l’année 2012: http://www.estadistica.ad [access: 20.03.2017].

Culture. Andorra, 2014. Andorra world.

Estudia a Andorra. Study Abroad in Andorra, Universitat D’Andorra Andorra la Vella 2016. XX Jornades d’Història de l’Educació. Cohesió social i educació, Ed. Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana – Institut d’Estudis Catalans (Barcelona), Societat Andorrana de Ciències, Universitat d’Andorra.

Institut d’Estudis Andorrans, www.iea.ad [access: 17.03.2017].

Jakubowski, W., Słomka, T., Wojnicki, J., 2007, Systemy polityczne państw Europy nie będących członkami Unii Europejskiej, [in:] K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Aspra”.

L’Ecole Andorrane, 2014. Andorra, Escudo De Oro.

MM. Museus i Monuments Nacionals d’Andorra, 2013, Govern d’Andorra.

Osmańczyk, E.J., 1986, Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Roser, B., 1987, Cent anys d’ensenyament a Andorra. “Col·lecció història d’un poble” n° 3, Andorra.

Valls, A., 2006, Diccionari enciclopèdic d’Andorra. Andorra: Fundació Crèdit Andorrà.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.2.21-27
Data publikacji: 2018-11-21 09:27:20
Data złożenia artykułu: 2017-10-16 07:29:09

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Anna Marta Żukowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.