FOMO (Fear of Missing out) – wyzwanie diagnostyczne i edukacyjne

Łukasz Tomczyk

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest charakterystyka zjawiska FOMO w perspektywie diagnostycznej. Ten rodzaj uzależnienia od Internetu został omówiony w kontekście wyzwania społeczno-wychowawczego, mieszczącego się w paradygmacie ryzyka pedagogiki mediów. Zjawisko FOMO jest relatywnie nowym zachowaniem ryzykownym, które pojawiło się za sprawą upowszechnienia mediów sieciowych. W tekście podjęto próbę spojrzenia na FOMO w perspektywie różnych kryteriów diagnostycznych. W artykule, w części wstępnej, zarysowano zjawisko uzależnienia od Internetu. Następnie dokonano charakterystyki FOMO wraz ze sposobami mierzenia.


Słowa kluczowe


nowe media, uzależnienie, Internet, FOMO, patologiczne użytkowanie ICT, profilaktyka, diagnoza, paradygmat ryzyka, pedagogika mediów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abel J.P., Buff C.L., Burr S.A., 2016, Social media and the fear of missing out: Scale development and assessment. „Journal of Business & Economics Research (JBER)”, 14(1), 33. DOI: 10.19030/jber.v14i1.9554.

Andreassen C.S., Billieux J., Griffiths M.D., Kuss D.J., Demetrovics Z., Mazzoni E., Pallesen S., 2016, The relationship between addictive use of social media and video games and symptoms of psychiatric disorders: A large-scale cross-sectional study. „Psychology of Addictive Behaviors”, 30(2), 252–262. DOI: 10.1037/adb0000160.

Baker Z.G., Krieger H., LeRoy A.S., 2016, Fear of missing out: Relationships with depression, mindfulness, and physical symptoms. „Translational Issues in Psychological Science”, 2(3), 275–282. DOI: 10.1037/tps0000075.

Beyens I., Frison E., Eggermont S., 2016, “I don’t want to miss a thing”: Adolescents’ fear of missing out and its relationship to adolescents’ social needs, Facebook use, and Facebook related stress. „Computers in Human Behavior”, 64, 1–8. DOI: 10.1016/j.chb.2016.05.083

Billieux J., King D.L., Higuchi S., Achab S., Bowden-Jones H., Hao W., Long J., Lee H.K., Potenza M.N., Saunders J.B., Poznyak V., 2017, Functional impairment matters in the screening and diagnosis of gaming disorder. „Journal of Behavioral Addictions”, 6(3), 285–289. DOI: 10.1556/2006.6.2017.036.

Buglass S.L., Binder J.F., Betts L.R., Underwood J.D.M., 2017. Motivators of online vulnerability: The impact of social network site use and FOMO. „Computers in Human Behavior”, 66, 248–255. DOI: 10.1016/j.chb.2016.09.055.

Conlin L., Billings A.C., Averset L., 2016, Time-shifting vs. appointment viewing: the role of fear of missing out within TV consumption behaviors. „Communication & Society”, 29(4), 151–164. DOI: 10.15581/003.29.4.151-164.

Demetrovics Z., Király O., Koronczai B., Griffiths M.D., Nagygyörgy K., Elekes Z., Tamás D., Kun B., Kökönyei G., Urbán R., 2016, Psychometric properties of the problematic internet use questionnaire short-form (PIUQ-SF-6) in a nationally representative sample of adolescents. „Plos One”, 11(8), e0159409. DOI: 10.1371/journal.pone.0159409.

Elhai J.D., Levine J.C., Dvorak R.D., Hall B.J., 2016, Fear of missing out, need for touch, anxiety and depression are related to problematic smartphone use. „Computers in Human Behavior”, 63, 509–516. DOI: 10.1016/j.chb.2016.05.079.

Gokler M., Aydin R., Unal E., Metintas S., 2015. Determining validity and reliability of Turkish version of Fear of Missing out Scale. „Anatolian Journal of Psychiatry”, 1. DOI: 10.5455/apd.195843.

Green L., Smahel D., Barbovschi M., 2014, Contextualizing children’s problematic situations online. „Communications”, 39(3). DOI: 10.1515/commun-2014-0109.

Hetz P.R., Dawson C.L., Cullen T.A., 2015, Social media use and the fear of missing out (FoMO) while studying abroad. „Journal of Research on Technology in Education”, 47(4), 259–272. DOI: 10.1080/15391523.2015.1080585.

Lai C., Altavilla D., Ronconi A., Aceto P., 2016, Fear of missing out (FOMO) is associated with activation of the right middle temporal gyrus during inclusion social cue. „Computers in Human Behavior”, 61, 516–521. DOI: 10.1016/j.chb.2016.03.072.

NIK, 2016, Przeciwdziałanie e-uzależnieniu dzieci i młodzieży. Kielce, Delegatura Najwyższej Izby Kontroli.

Plichta P., Pyżalski J., 2016, Narażenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na hazard tradycyjny i internetowy oraz inne zachowania ryzykowne. „Niepełnosprawność”. DOI: 10.4467/25439561.np.16.015.6841.

Przybylski A.K., Murayama K., DeHaan C.R., Gladwell V., 2013a, Fear of missing out scale. PsycTESTS Dataset. DOI: 10.1037/t23568-000.

Przybylski A.K., Murayama K., DeHaan C.R., Gladwell V., 2013b, Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. „Computers in Human Behavior”, 29(4), 1841–1848. DOI: 10.1016/j.chb.2013.02.014.

Riordan B.C., Flett J.A.M., Hunter J.A., Scarf D., Conner T.S., 2015, Fear of missing out (FoMO): the relationship between FoMO, alcohol use, and alcohol-related consequences in college students. „Annals of Neuroscience and Psychology”, 2, 7 (dostęp: http://www.vipoa.org/neuropsychol).

Stošić L., Stošić I., 2015, Perceptions of teachers regarding the implementation of the internet in education. „Computers in Human Behavior”, 53, 462–468. DOI: 10.1016/j.chb.2015.07.027.

Tomczyk Ł., Selmanagic-Lizde E., 2018, Fear of missing out (FOMO) among youth in Bosnia and Herzegovina – scale and selected mechanisms. „Children and Youth Services Review”, 88, 541–549. DOI: 10.1016/j.childyouth.2018.03.048.

Verma J., Kumari A., 2016, A study on addiction to social networking sites and psychological well-being among working adults. „International Journal of Humanities and Social Sciences” (IJHSS), 5,153–162.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.3.139-150
Data publikacji: 2019-04-19 10:35:45
Data złożenia artykułu: 2017-10-31 16:35:16

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Łukasz Tomczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.