Nowe media w szkole podstawowej

Agata Banasik

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest przedstawienie rozważań teoretycznych, jak również wyników badań dotyczących funkcjonowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na poziomie szkoły podstawowej. Autorka zaprezentuje charakterystykę współczesnego ucznia i nauczyciela oraz omówi model wdrażania nowych technologii do procesu edukacyjnego. Analiza porównawcza, będąca wynikiem badań przeprowadzonych w szkołach podstawowych województwa lubelskiego, zobrazuje stan rzeczywisty funkcjonowania narzędzi TIK w lubelskich szkołach podstawowych usytuowanych w mieście i na wsi.

Słowa kluczowe


technologia informacyjno-komunikacyjna, współczesny uczeń, SAMR, współczesny nauczyciel, edukacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baron-Polańczyk E., 2012, Model kompetencji informacyjnych w zakresie wykorzystania ICT.W: T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Nowe media w edukacji. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Furmanek W., 1999, Nowe technologie informacyjne w edukacji. Zielona Góra, Lubuskie Towarzystwo Naukowe.

Hojnacki L., 2013a, Cyfrowych tubylców trzeba uczyć inaczej. Dlaczego i jak – wprowadzenie. W: P. Plichta, J. Pyżalski (red.), Wychowanie i kształtowanie w erze cyfrowej. Łódź, Regionalne Centrum Polityki Społecznej.

Hojnacki L.(red.), 2013b, Mobilna edukacja. (R)ewolucja w nauczaniu – poradnik dla edukatorów. Warszawa, Think Global.

Jędrzejko M., Morańska D., 2013, Pułapki współczesności, część I: Cyfrowi tubylcy – socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych. Dąbrowa Górnicza–Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Prensky M., 2001, Digital Natives, Digital Immigrants, opublikowano: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20 Immigrants%20-%20Part1.pdf [dostęp: 25.08.2015].

Puentedura R. R., 2014, SAMR.A contextualized introduction, opublikowano: http:// www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2014/01/15/SAMRABriefContextual-izedIntroduction.pdf [dostęp: 19.08.2015].

Sysło M. M., 2009, E-learning w szkole, „E-mentor”, nr 1 (28) opublikowano: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/28/id/611[dostęp: 26.08.2015].

Wrońska M., 2012, Nowoczesność wieloznaczna edukacji współczesnego adolescenta – wieloznaczność nowoczesna pracy nauczyciela. W: W. Skrzydlewski (red.), Media–edukacja–kultura: w stronę edukacji medialnej. Poznań, Wydawnictwo UR.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.1.223
Data publikacji: 2018-01-15 12:37:30
Data złożenia artykułu: 2018-01-15 11:26:26


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1186
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1328

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2018 Agata Banasik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.