Oczekiwania pielęgniarek dotyczące formy zwracania się do nich pacjentów

Joanna Barbara Hoffmann-Aulich, Monika Sylwia Lato-Pawłowska

Streszczenie w języku polskim


Umiejętności z zakresu komunikacji międzyludzkiej w relacji pacjent – pielęgniarka wydają się być kluczowe w całym procesie opieki. Współcześnie coraz częściej daje się zauważyć niechęć pielęgniarek do formy zwrotu „siostro”. Celem pracy było poznanie opinii pielęgniarek na temat różnych form zwracania się pacjentów do nich i oceny, która z form jest najwłaściwsza i dlaczego. Badania były prowadzone w listopadzie i grudniu 2017 roku w miejscach pracy pielęgniarek (szpitale i przychodnie). Objęto nimi 115 osób. Metodę badań stanowił sondaż diagnostyczny. W badaniach za zmienne niezależne przyjęto następujące czynniki: staż pracy w zawodzie, rodzaj ukończonej szkoły, zajmowane stanowisko i tryb pracy. Zastosowano technikę ankietową, a narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Do opracowania statystycznego badań posłużono się testem niezależności Chi kwadrat. Do pomiaru wielkości siły związku w przypadku odrzucenia hipotezy zerowej o niezależności wykorzystano test fi i V Craméra. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że pielęgniarki nie akceptują formy zwrotu „siostro”. Nie akceptują również form zdrobniałych, nadmiernie ugrzecznionych. W badaniach wykazano zależność między stażem, stanowiskiem, trybem pracy a wyborem najlepszej formy zwrotu do pielęgniarki i akceptacją zwrotu „siostro”.


Słowa kluczowe


formy zwrotów; komunikacja; pielęgniarka; siostro

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiec M., 2010, Altruizm a pielęgniarstwo. Bezinteresowność czy wyższy egoizm?. „Magazyn Pielęgniarki i Położnej”, 1–2.

Czerw A., Religioni U., Matuszna A. i wsp. 2012, Zasady skutecznej komunikacji w placówkach medycznych. „Hygeia Public Health”, 47(3).

Florek K., 2005, W trosce – by nie zaniedbać człowieka jako osobę. W: E. Krajewska-Kułak, M. Sierakowska, J. Lewko, C. Łukaszuk (red.), Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego. Białostocka Biblioteka Pielęgniarki i Położnej, Białystok.

Fromm E., 2010, O sztuce miłości. REBIS, Poznań.

Gaertner H., 2007, Albert Schweitzer – życie, myśl i dzieło. WAM, Kraków.

Giddens A., 2004, Socjologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kępiński A., 2001, Rytm życia. Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Kowalczyk S., 2002, Filozoficzne podstawy etyki pielęgniarskiej. W: I. Wrońska, J. Mariański (red.), Etyka w pracy pielęgniarskiej. Wydawnictwo Czelej, Lublin.

Krakowska D., 2013, Prawo medyczne dla pielęgniarek z wprowadzeniem W.C. Włodarczyka. LEX a Wolter Kluwer Business, Warszawa.

Leksowska A., Jaworska I., Gorczyca P., 2011, Choroba somatyczna jako wyzwanie adaptacyjne dla człowieka. „Folia Cardiologica Excerpta”, 6(4).

Mandecki M., 2005, Znaczenie właściwej komunikacji między personelem medycznym, a pacjentem w opiece medycznej. „Pielęgniarstwo XXI wieku”, 3(12).

Nikołajew J., Leśniewska G., 2011, Jak usprawnić komunikację w przestrzeni społecznej?. „Master of Business Administration”, 1(116).

Rżewska I., 1987, Filozoficzno-społeczne podstawy pielęgniarstwa. W: I. Rżewska (red.), Pacjent – pielęgniarka, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.

Sęk H., Cieślak R., 2004, Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sieńko M., 2002, Człowiek w pajęczynie. Internet jako zjawisko kulturowe. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.

Stewart J., 2014, Idea książki. W: J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji międzyludzkiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szostek A., 2002, Etyka jako nauka filozoficzna. W: I. Wrońska, J. Mariański (red.), Etyka w pracy pielęgniarskiej. Wydawnictwo Czelej, Lublin.

Wciórka B., 2008, Diagnoza społeczna 2007. Zaufanie społeczne w latach 2002–2008. Raport CEBOS, luty 2008.

www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/quot-Siostro-quot-quot-pani-magister-quot-a-moze-quot-pani-pielegniarko quot-Nie-wiesz-po-prostu-spytaj,118597,10.html[dostęp: 18.02.2018].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.3.107-122
Data publikacji: 2019-04-19 10:35:42
Data złożenia artykułu: 2018-07-12 19:04:01


Statystyki

Widoczność abstraktów - 419
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 59

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Joanna Barbara Hoffmann-Aulich, Monika Sylwia Lato-Pawłowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.