Kreatywność we współczesnej sztuce pop . Inspiracje twórczością Warhola w edukacji studentów kierunków artystycznych

Iwona Bugajska-Bigos, Anna Maria Steliga

Streszczenie w języku polskim


Pop-art był jednym z najważniejszych zjawisk artystycznych w dziesięcioleciu 1960–1970. W 2017 roku minęła trzydziesta rocznica śmierci andy’ego Warhola. Ów rewolucjonista sztuki był „malarzem współczesności”. Tworzył, posługując się produktami kultury masowej, przy okazji ukazując drogę, po jakiej zmierza cywilizacja. Powrót do jego twórczości w Międzynarodowym projekcie artystycznym Warhol. Pop konteksty (30 lat później) wydaje się ciekawy: jak studenci szkół artystycznych, będący przedstawicielami pokolenia informacyjnego, inspirują się twórczością Warhola i w jakim kierunku obecnie migruje główna estetyka stylu pop? Czy młodzi twórcy są kreatywni czy naśladowczy? Artykuł opisuje także edukacyjny wymiar projektu.


Słowa kluczowe


kreatywność, sztuka pop, twórczość Warhola, edukacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bugajska-Bigos I., Steliga A. (red.), 2017, Międzynarodowy projekt artystyczny. WARHOL. POP KONTEKSTY. International Art Project WARHOL POP CONTEXT 30 years later. Nowy Sącz, Diagram.

Dziamski G., 2012, Andy Warhol: filozof sztuki i król popu. W: B. Górska (red.), Andy Warhol: konteksty = contexts. Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 37–45.

Hodge S., 2014, Przewodnik po sztuce współczesnej. Dlaczego pięciolatek nie mógł tego zrobić? Warszawa, Wydawnictwo Arkady.

Józefowski E., 2009, Arteterapia w sztuce i edukacji. Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Józefowski E., 2017, Warsztaty twórcze przy kreacji plastycznej jako doświadczenie partycypacji w sztuce. Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Kisiel P., 2017, recenzja publikacji w posiadaniu autorek artykułu.

Krupiński J., 2015, Interpretacje a inklinacje, inspiracje, intuicje, intencje… . „Wiadomości ASP w Krakowie”, nr 69, 12–19 [pozyskano z: http://www.wiadomosciasp.pl].

Kuśpit M., 2004, Postawa twórcza a poziom kompetencji społecznych. W: S. Popek (red.), Twórczość w teorii i praktyce. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 179–190.

Pierre J., 1981, Pop-art. Malarstwo – rzeźba. Mała encyklopedia sztuki. Warszawa, Arkady.

Postawka-Lech H., 2012, Abstrakcja Warhola. W: B. Górska (red.), Andy Warhol: konteksty = contexts. Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 105–109.

Smorąg-Różycka M., 2012, Andy Warhol tworzy ikony. W: B. Górska (red.), Andy Warhol: konteksty = contexts. Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 65–69.

Steliga A., 2017, Być jak pop, być jak Andy …. W: I. Bugajska-Bigos, A. Steliga (red.), Międzynarodowy projekt artystyczny WARHOL. POP KONTEKSTY 30 lat później. International Art Project WARHOL POP CONTEXT 30 years later. Nowy Sącz, Diagram, 18–27.

Szarek A., 2016, Po co kształcić artystów? W: I. Bugajska-Bigos, K. Gąsienica-Szostak (red.), Twórczość i edukacja artystyczna. Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 27–28.

Szmidt J.K., 2007, Pedagogika twórczości. Gdańsk, GWP.

Szmidt K. J., 2013, Pedagogika twórczości. Sopot, GWP.

Szmidt J.K., 2005, Pedagogika twórczości. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Tatarkiewicz W., 1988, Dzieje sześciu pojęć. Warszawa, PWN.

Tomalski K., 2016, Pobudzać, zarażać! W: I. Bugajska-Bigos, K. Gąsienica-Szostak (red.), Twórczość i edukacja artystyczna. Nowy Sącz, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 17–25.

Umesao T., 2003, An Ecological View of History: Japanese Civilization in the World Context, Melbourne, Trans Pacific Press.

Uszyńska-Jarmoc J., 2008, Aktywność twórcza jako narzędzie rozwoju i autokreacji człowieka w pełnym cyklu życia. W: W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.), Zdolności. Talent. Twórczość. Tom II. Toruń, WN UMK, 199–208.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2019.38.1.79-95
Data publikacji: 2019-11-22 14:14:24
Data złożenia artykułu: 2018-09-08 18:07:58


Statystyki


Widoczność abstraktów - 612
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 355

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Anna Maria Steliga, Iwona Bugajska-Bigos

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.