Tam i z powrotem – aktualne walory poznawcze muzyki hipisowskiej

Marcin Michalak

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest przegląd twórczości muzycznej określanej „hipisowską” w kontekście jej współczesnych walorów poznawczych. retrospektywę zespołów, wykonawców i utworów muzycznych poprzedzono krótką charakterystyką amerykańskiego i polskiego ruchu hipisowskiego z lat 60. i 70. XX wieku. Przeglądu wybranych przykładów twórczości muzycznej z tego okresu dokonano pod kątem ich walorów muzycznych, tekstowych, wizualnych (okładki płyt, występy sceniczne), przywołując także sylwetki twórców oraz tło społeczno-kulturowe epoki. W podsumowaniu podjęto próbę przeniesienia wyodrębnionych walorów muzyki hipisowskiej na grunt edukacyjny z odniesieniami do współczesnej edukacji artystycznej, obywatelskiej, a także – pedagogiki krytycznej czy nauczania do twórczości.


Słowa kluczowe


muzyka; rock; hipisi; edukacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balawender P., 2012, Próba kwasu w militarnej oranżadzie. „Trans/wizje”, nr 3, 119-122.

Blumsztajn S., 2018, Strach i samotność. „Ale Historia Extra”, nr 1, 10-15.

Brzozowicz G., 2016, Resortowe dziecko rock’n’rolla. Warszawa, Wydawnictwo Czerwone i Czarne.

Castaldo G., 1997, Ziemia obiecana: kultura rocka 1954-1994. Kraków, Wydawnictwo Znak.

Connell K., 1997, Opium as a Possible Influence on the Alice Books. opublikowano: http://www.victorianweb.org/authors/carroll/aiwl5.html [dostęp: 11.04.2018].

Dorobek A., 2016, Rock: problemy, sylwetki, konteksty. Szkice z estetyki i socjologii rocka. Chorzów: Wydawnictwo Medeia.

Echard W., 2017, Psychedelic Popular Music: A History through Musical Topic Theory. Bloomington, Indiana University Press.

Eliade M., 1994, Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Filipiak M., 2003, Od subkultury do kultury alternatywnej. Wprowadzenie do subkultur młodzieżowych. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Frith S., 1982, Sound Effects. Youth, Leisure, and the Politics of Rock’n’Roll. New York, Pantheon Books.

Garztecki M., 1978, Rock: od Presleya do Santany. Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Gaszyński M., 2012, Cudowne lata: moja historia rock and rolla w Polsce. Ożarów Mazowiecki, Wydawnictwo Olesiejuk.

Gloton R., Clero C., 1985, Twórcza aktywność dziecka. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Gnoiński L., Skaradziński J., 2001, Encyklopedia polskiego rocka. Poznań, In Rock.

Goffman K., Joy D., 2005, Counterculture Through the Ages: From Abraham to Acid House. New York, Villard.

Gogola Z., 2012, Dzieje ruchu hipisowskiego. Kraków, Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”.

Grof S., 2014, Najdalsza podróż. Misterium i świadomość śmierci. Warszawa, Okultura.

Hofmann A., 2016, LSD…moje trudne dziecko. Warszawa, Wydawnictwo „Cień Kryształu”.

Idzikowska-Czubaj A., 2011, Rock w PRL-u. O paradoksach współistnienia. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie.

Jankowski K., 1972, Hipisi w poszukiwaniu ziemi obiecanej. Warszawa, Książka i Wiedza.

Jarniewicz J., 2016, All You Need Is Love. Sceny z życia kontrkultury. Kraków, Wydawnictwo Znak.

Jaśkiewicz T., Górka W., 2014, Byłem gitarzystą Niemena. Warszawa, Grupa Wydawnicza Foksal.

Jawłowska A., 1975, Drogi kontrkultury. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Krzan K., 2008, Ekstaza w wersji pop. Poszukiwania mistyczne w kulturze popularnej. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kurowski B., 1992, Zdeptane kwiaty. Warszawa, Warszawska Oficyna Wydawnicza.

Lundborg P., 2012, Psychedelia: An Ancient Culture, A Modern Way Of Life. Stockholm, Lysergia.

Macan E., 2001, Progresywny (u)rock. Toruń, C & T.

McLaren P., 2015, Życie w szkołach. Wprowadzenie do pedagogiki krytycznej. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Michalski D., 1990, Lekka muza: rock przez cały rok. Warszawa, Wiedza Powszechna.

Michalski D., 2014, Trzysta tysięcy gitar nam gra, czyli historia polskiej muzyki rozrywkowej (lata 1958-1973). Warszawa, Wydawnictwo Iskry.

Osęka P., 2018a, Bunt studentów. „Polityka. Pomocnik Historyczny”, nr 1, 132-141.

Pęczak M., 2013, Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja. Warszawa, Narodowe Centrum Kultury.

Pchaske D., 1989, A Generation in Motion. Popular Music and Culture in the Sixties. Granite Falls, Ellis Press.

Rychlewski M., 2011, Rewolucja rocka. Semiotyczne wymiary elektrycznej ekstazy. Gdańsk, Oficynka.

Schultes R. E., 1976, Hallucinogenic Plants. New York, Golden Press.

Sipowicz K., 2015, Hipisi w PRL-u. Warszawa, Cyklady.

Storey J., 2003, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Stuessy J., Lipscomb S., 2002, Rock and Roll: Its History and Stylistic Development. Upper Saddle River, New Jersey, Prentice Hall.

Surosz M., 2018, Krwawy koniec Praskiej Wiosny. „Ale Historia Extra”, nr 1, 56-61.

Szlendak K., 2012, Psychodeliczna eksplozja – krótka historia rocka psychodelicznego. „Trans/wizje”, nr 3, 105-109.

Tarzan-Michalewski W., 1992, Mistycy i narkomani. [Olsztyn], Wydawnictwo Ethos.

Tolkien J. R. R., 1997, Hobbit, czyli tam i z powrotem. Warszawa, Wydawnictwo „Iskry”.

Tracz B., 2014, Hippiesi, kudłacze, chwasty: Hipisi w Polsce w latach 1967-1975. Katowice, Kraków, Wydawnictwo Libron.

Turner S., 1997, Głód niebios: rock & roll w poszukiwaniu zbawienia. Kraków, Wydawnictwo Znak.

Wrzesień W., 2013, Krótka historia młodzieżowej subkulturowości. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zyzda B., 2015, Wolność i organizacja społeczeństwa w doktrynie anarchizmu na przykładzie Wolnego Miasta Christiania. „Acta Erasmiana”, t. 9, 105-120.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2019.38.1.243-262
Data publikacji: 2019-11-22 14:14:36
Data złożenia artykułu: 2018-09-15 20:24:55

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Marcin Michalak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.