Kreatywność kultury artystycznej jako współczesne wyzwanie pedagogiki

Wiesław Andrzej Żardecki

Streszczenie w języku polskim


Rozważania podjęte w ramach sformułowanego tematu koncentrują się, najogólniej biorąc, na ukazaniu relacji między kulturą i kreatywnością jako więzi konstytutywnej o znaczeniu fundamentalnym, a zarazem jako ważnego postulatu pedagogiki, zwłaszcza współczesnej pedagogiki kultury. Przyjęcie pedagogicznej perspektywy rozpatrywania kultury artystycznej wydaje się zwłaszcza dzisiaj sprawą niezwykłej wagi, bowiem skupiają się w niej zagadnienia najbardziej istotne, problemy systemu wartości, wyborów etycznych, motywacji ludzkich, w świecie materialistycznego myślenia i stylu życia. kultura artystyczna zdefiniowana została jako całokształt wartości kultury tworzonych, umacnianych bądź rozprzestrzenianych przez człowieka za pomocą szeroko rozumianej sztuki jako dziedziny kultury,  działalności symbolicznej, formy ekspresji, komunikacji międzyludzkiej, rejestracji naukowej, rodzaju poznania i narzędzia wychowania. z kolei kreatywność rozumiana jest tu jako duch kultury, jej podstawa i horyzont, tworzywo i fundament oraz treść i sens; innymi słowy nie istnieje oryginalna kultura i jej funkcja społeczna poza obszarem kreatywności, ale także sama kreatywność ulega wzbogaceniu dzięki wzmocnieniu jej kulturowego wymiaru rozwoju. Interakcja kultury i kreatywności jest ważnym problemem współczesnego życia kulturalnego, a jednocześnie konkretnym wyzwaniem pedagogicznym do podniesienia poziomu kultury przez rozwój kreatywności, a przede wszystkim do rozwoju kreatywności przez podniesienie kultury jako aktywności wzbogacającej. Wprawdzie uniwersalne wartości humanistyczne dokumentujące kreatywne dokonania człowieka w ciągu jego dziejów wyrażają najpełniej wyzwanie, by je sobie przyswoić i twórczo pomnożyć, ale prawdziwie palące jest wyzwanie związane z wyraźnymi znamionami kryzysu i dylematami współczesnej kultury artystycznej.


Słowa kluczowe


kreatywność; kultura artystyczna; kreatywność kultury artystycznej; uwarunkowania kultury artystycznej; wyzwanie pedagogiki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedict R., 2008, Wzory kultury. Warszawa, Wydawnictwo Muza.

Cassirer E., 2017, Esej o człowieku. Wprowadzenie do filozofii kultury. Warszawa, Wydawnictwo Aletheia.

Combs J. E., 2011, Świat zabaw. Narodziny nowego wieku ludycznego. Warszawa, Wydawnictwo UW.

Dunin B., 2001, (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, t. 2, Warszawa, Wydawnictwo SMS.

Freud Z., 2013, Kultura jako źródło cierpień. Warszawa, Wydawnictwo Aletheia.

Goffman E., 2011, Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa, Wydawnictwo Aletheia.

Green A., 2004, Kreatywność w public relation. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Huizinga J., 2011, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. Warszawa, Wydawnictwo Aletheia.

Kaufman J. C., 2011, Kreatywność. Warszawa, Wydawnictwo APS.

Kłoskowska A., 2007, Socjologia kultury. Warszawa, PWN.

Kokowski M., 2009, Różne oblicza Mikołaja Kopernika. Spotkania z historią interpretacji. Warszawa – Kraków, Instytut Historii Nauki PAN. Polska Akademia Umiejętności.

Kolankiewicz L., 2003, Teatr zarażony etnologią. W: J. Degler (red.), Problemy teorii dramatu i teatru, t. 2, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kostryko T., 1982, O zasadności i sposobie użycia pojęcia kultura artystyczna. „Studia Estetyczne”, t. 19.

Kostryko T., Szpociński A., 1989, Kultura artystyczna a kompetencje kulturowe. Warszawa, COMUK.

Lévi – Strauss C., 2009, Antropologia strukturalna. Warszawa, Wydawnictwo Aletheia.

Malinowski B., 2000, Kultura i jej przemiany. Dzieła. Tom 9, Warszawa, PWN.

Nietzsche F., 2011, Narodziny tragedii. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Persons T., 2009, System społeczny. Kraków, Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Sala E., (red.) 2014, Sztuka i wolność. Psychoanalityczna refleksja nad znaczeniem twórczości. Kraków, Wydawnictwo MOCAK.

Schiller F., 2011, Pisma teoretyczne. Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy. Warszawa, Wydawnictwo Aletheia
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2019.38.1.51-67
Data publikacji: 2019-11-22 14:14:21
Data złożenia artykułu: 2018-09-25 09:25:43


Statystyki


Widoczność abstraktów - 754
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 410

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Wiesław Andrzej Żardecki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.