Dziecko i dzieciństwo w percepcji dzieci kończących edukację przedszkolną i wczesnoszkolną

Sabina Guz

Streszczenie w języku polskim


Dziecko i dzieciństwo to kategorie, które trudno jest jednoznacznie określić. Przybierają one bowiem różne znaczenia zależnie od zmieniających się okresów historycznych, kręgów kulturowych i środowiskowych oraz teorii naukowych, rozwijanych w ramach różnych dyscyplin badawczych. Znaczenia te w istotny sposób rzutują na sytuację dziecka w społeczeństwie w określonym miejscu i czasie, a także na kształt i jakość jego relacji z osobami dorosłymi oraz nabywane przez nie doświadczenia życiowe. Przedstawione w opracowaniu badania ukazują, jaki obraz dziecka i dzieciństwa ukształtował się w świadomości współczesnych dzieci kończących edukację przedszkolną i wczesnoszkolną. Podstawę do nakreślenia tego obrazu stanowiła analiza odpowiedzi dzieci na pytania zadane im w czasie indywidualnych rozmów.


Słowa kluczowe


dziecko, dzieciństwo, okresy życia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Appelt K., 2001, Dziecko i dzieciństwo w oczach dorosłego. W: D. Kornas-Biela (red.), Oblicza dzieciństwa. Lublin, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL.

Aries P., 2010, Historia dzieciństwa. Warszawa, Wydawnictwo Aletheia.

Didkowska B., 2015, Rysunek dziecka w wieku od 3 do 12 lat a język wizualny nowych mediów. Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK.

Konwencja o prawach dziecka (Dz.U. 1991, nr 120, poz. 526, art. 1).

Matyjas B., 2008, Oblicza dzieciństwa we współczesnych rodzinach polskich. W: B. Muchacka, K. Kraszewski (red.), Dziecko w świecie współczesnym. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Nowak J., 2013, Kategoria dzieciństwa i jej pedagogiczno-społeczne aspekty. „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu”, z. 17.

Segiet K., 2011, Dziecko i jego dzieciństwo w perspektywie naukowego poznania i doświadczanie rzeczywistości. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Smolińska-Theiss B., 1993, Dzieciństwo w małym mieście. Warszawa, Wydawnictwo UW.

Smolińska-Theiss B., 2010, Rozwój badań nad dzieciństwem – przełomy i przejścia. „Chowanna”, nr 1.

Śliwerski B., 2007, Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańsk, GWP.

Vasta R., Haith M.M., Miller S.A., 2004, Psychologia dziecka. Warszawa, WSiP.

Zazzo R., Mathon T., 1974, Zwierzyniec. W: R. Zazzo (red.), Metody psychologicznego badania dziecka. Warszawa, PZWL.

Zwiernik J., 2008, Nauczyciel wobec niejednoznaczności kategorii „dziecko”. W: B. Muchacka, K. Kraszewski (red.), Dziecko w świecie współczesnym. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.1.95-109
Data publikacji: 2018-11-06 13:36:58
Data złożenia artykułu: 2018-11-06 13:00:04

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Sabina Guz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.