Health education from the perspective of the periodical „Echa Zdrojowe" (1914)

Renata Anna Bednarz-Grzybek

Streszczenie w języku polskim


Zły stan higieny miał negatywny wpływ na zdrowie i jakość życia społeczeństwa polskiego przełomu XIX i XX wieku. Rozwiązaniem mogącym wpłynąć na jego poprawę była promocja zdrowego trybu życia w wychowaniu młodych pokoleń Polaków. W zapale popularyzowania zdrowia na przełomie XIX i XX wieku publicyści na łamach czasopism podpowiadali, do jakiego miejsca jechać na kurację, z jakich zabiegów leczniczych skorzystać oraz przedstawiali możliwości spędzania wolnego czasu. Narzędziem do realizacji tej misji było balneologiczne czasopismo „Echa Zdrojowe” (1914), na łamach którego publikowano treści propagujące wśród społeczeństwa zasady higieny i wychowania zdrowotnego, szczególnie zachwalano walory uzdrowiska w Ciechocinku, promowano aktywne formy wypoczynku, doceniając wychowawczą rolę sportu. Dzięki doniesieniom prasowym wzrastała wiedza społeczna, dotycząca możliwości wakacyjnego wypoczynku, zwłaszcza tego zorganizowanego, czyli kolonii, mających na celu wyłącznie wypoczynek oraz poprawę stanu zdrowia.


Słowa kluczowe


wychowanie zdrowotne; czasopismo „Echa Zdrojowe”; rekreacja; balneologia; kolonie letnie i lecznicze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Schronisko dla pracujących kobiet”, 1914, „Echa Zdrojowe” nr 3.

Bieliński J., 1914, Ostatnie słowo w sprawie „Listu otwartego” dra Bielińskiego, „Echa Zdrojowe” nr 15.

Dudek D., 2012, Podstawy prawne zrzeszeń sportu piłki nożnej na terenie Galicji. W: J. Chełmecki (red.), Początki piłki nożnej w Polsce: materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Małopolski Związek Piłki Nożnej i Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Warszawa.

Dzikowski S., 1914, „Echa Zdrojowe” nr 13/14.

Dzikowski S., 1914, Ciechocinek, „Echa Zdrojowe” nr 13/14.

Dzikowski S., 1914, Idea kolonii letnich, „Echa Zdrojowe” nr 6.

Dzikowski S., 1914, Na czasie, „Echa Zdrojowe” nr 1; nr 4.

Dzikowski S., 1914, Poświęcenie gmachu Kolonii leczniczej w Ciechocinku, „Echa Zdrojowe” nr 7.

Dzikowski S., 1914, Powstanie Kolonii Letnich w Warszawie, „Echa Zdrojowe” nr 6.

Encyklopedia. Zbiór wiadomości. Z wszystkich gałęzi wiedzy, 1898, t. 2: M-Ż, Lwów.

Fijałek J., 1998, Tradycje zdrowia publicznego w historii medycyny powszechnej i polskiej, Łódź.

Higiena piękności, 1914, „Echa Zdrojowe” nr 6.

Higiena rozrywek, 1914, „Echa Zdrojowe” nr 8; nr 9.

K.J-ski., 1914, „Gospoda dla chorych włościan w Ciechocinku”, „Echa Zdrojowe” nr 4.

Korespondencje własne, 1914, „Echa Zdrojowe” nr 2.

Kronika, 1914, „Echa Zdrojowe” nr 3; nr 4; nr 5; nr 6; nr 7; nr 9; nr 11.

O uleczalności chorób płucnych, 1914, „Echa Zdrojowe” nr 1; nr 2.

Ochrona dzieci pracujących, 1914, „Echa Zdrojowe” nr 11.

Pr. Kell., 1914, Plac sportowy (?), „Echa Zdrojowe” nr 12.

R. Bednarz-Grzybek, 2018, Wychowanie zdrowotne w polskojęzycznych czasopismach uzdrowiskowych, Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Redakcja, 1914, Marian Raczyński, „Echa Zdrojowe” nr 3.

Rozmaitości, 1914, „Echa Zdrojowe” nr 8; nr 9.

Ryfowa A., 1990, Polska kultura fizyczna w czasach zaborów (1815-1918). W: Z. Grot, T. Ziółkowska (red.), Dzieje kultury fizycznej (do roku 1918), Warszawa-Poznań.

Sadolin F., 1914, Gimnastyka a odrodzenie ludzkości, „Echa Zdrojowe” nr 2.

Sport w Ciechocinku, 1914, „Echa Zdrojowe” nr 15.

Uczczenie Mariana Raczyńskiego, 1914, „Echa Zdrojowe” nr 5.

Widy-Wirski F., 1959, Z podstawowych zagadnień historii medycyny. Próba wstępu do naukowej historii medycyny, Warszawa.

Wroczyński R., 1971, Dzieje wychowania fizycznego i sportu. Od końca XVIII wieku do roku 1918, Wrocław.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2020.39.1.219-232
Data publikacji: 2020-04-09 11:30:52
Data złożenia artykułu: 2019-08-19 08:33:34


Statystyki


Widoczność abstraktów - 624
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 634

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2020 Renata Anna Bednarz-Grzybek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.