Masowy otwarty kurs online w procesie samokształcenia

Jacek Jędryczkowski

Streszczenie w języku polskim


Udostępnienie twórcom materiałów dydaktycznych darmowego systemu YouTube Analytics stworzyło niespotykane dotąd możliwości w zakresie badań pedagogicznych. Opublikowanie w serwisie YouTube filmów i prezentacji wiąże się z uzyskaniem dostępu do szeregu raportów oraz ich zestawień. Śledzenie wskaźników utrzymania uwagi w powiązaniu z możliwością filtrowania wyników według wielu kryteriów pozwala na formułowanie szerokiego zakresu problemów badawczych. Masowy charakter tego typu niejawnej obserwacji oferuje badaczom nowe możliwości interpretowania zachowań uczących się studentów, a przede wszystkim modyfikowania i wdrażania testowanych mediów edukacyjnych. Początkowo analizy odzwierciedlały wyłącznie efekty uczenia się odbiorców, dla których przeznaczono kursy multimedialne zawierające autorskie filmy z serwisu YouTube. Jednak szybko okazało się, że zaczęły one pełnić funkcję masowego otwartego kursu online (MOOC), przyciągając uwagę setek tysięcy odbiorców. W ten sposób zaistniała możliwość uogólnienia dotychczasowych obserwacji w odniesieniu do bardzo szerokiego grona odbiorców. Podjęto zatem próbę odpowiedzi na pytania dotyczące strategii uczenia się w procesie samokształcenia internautów.


Słowa kluczowe


film edukacyjny; samokształcenie; YouTube Analytics; e-learning; MOOC; krótkie komunikaty multimedialne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aleksander T., 1999, Samokształcenie. W: D. Lalak i T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Dembo M.H., 1997, Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa, WSiP.

Filipiak E., 2012, Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygodskim i Brunerem w tle. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Jędryczkowski J., 2007, Przekaz pozawerbalny w systemie kształcenia zdalnego. W: E. Perzycka i A. Stachura (red.), Pedagogika informacyjna. Media w kształceniu ustawicznym. Szczecin, Wyd. ZAPOL.

Jędryczkowski J., 2016a, Cognitive preferences displayed by the recipients of short, educational multimedia messages. W: E. Baron-Polańczyk (red.), ICT in Educational Design: Processes, Materials, Resources, t. 10. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Jędryczkowski J., 2016b, Krótkie komunikaty multimedialne w procesie nabywania wiedzy proceduralnej. „General and Professional Education”, 3/2016, 11–21.

Jędryczkowski J., 2018, Koncentracja i utrzymanie uwagi w procesie nauczania-uczenia się z zastosowaniem filmów dydaktycznych udostępnianych online. „General and

Professional Education”, 3/2018, 32–38.

Jędryczkowski J., 2019, Learning strategies when using online multimedia courses. W: E. Baron-Polańczyk (red.), ICT in Educational Design: Processes, Materials, Resources, t. 14. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (w druku).

Jędryczkowski J., JJ Kursy – kanał Youtube. https://www.youtube.com/c/JJKursy [dostęp: 26.10.2019].

Kolb D.A., 2014, Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. USA , Pearson Education LTD.

Microsoft Canada, 2015, Attention spans: Consumer Insights. [pozyskano z: http://advertising.microsoft.com/en/cl/31966/ how-does-digital-affect-canadian-attention-spans].

Okoń W., 1998, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Spitzer M., 2015, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Słupsk, Wyd. Dobra Literatura.

Wenta K., 2002, Samouctwo informacyjne młodych nauczycieli akademickich. Toruń, Wyd. Adam Marszałek.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2019.38.4.167-180
Data publikacji: 2019-12-30 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2019-11-03 21:17:26


Statystyki


Widoczność abstraktów - 533
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 659

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2020 Jacek Jędryczkowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.