Vol 24, No 4 (2015)

Table of Contents

Articles

Katarzyna Dunaj
9
Mirosław Karpiuk
21
Maciej Koszowski
35
Bernadeta Niedzielska
63
Grzegorz Michał Pastuszko
85
Magdalena Pyter
105
Marta Sobieszewska
123
Krzysztof Wala
133
Nina Zielińska-Balcerzak
151

Commentaries on judicial decisions

Magdalena Budyn-Kulik
167
Marek Kulik
175
Joanna Niedojadło
191

Review articles

Eutanazja, pod red. Marka Mozgawy, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 407
Joanna Felczak
209

Reports

Sprawozdanie z LVI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego
Mateusz Chrzanowski
215
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Administracja opiekuńcza”, Lublin, 29 kwietnia 2015 roku
Karol Dąbrowski
219
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie. Toruń 16.04.2015 r.
Jakub Kosowski
223