Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 8 (2019) Метафори от областта на храненето в българския език Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Dimka Vasileva Savova
 
No 3 (2014) МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ОМОНИМЫ И ПАРОНИМЫ В БОЛГАРСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ Streszczenie w języku polskim   PDF
Emil Chról
 
No 3 (2014) ИЗ ИСТОРИЯТА НА ПОНЯТИЕТО ЧЕСТ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК Streszczenie w języku polskim   PDF
Petar Sotirov
 
Vol 7 (2018) Живото знание за средновековното ръкописно наследство Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Mariyana Tsibranska-Kostova
 
Vol 5 (2016) ЗА СЕМАНТИКАТА НА НАРЕЧИЕТО DAWNO В ПОЛСКИЯ ЕЗИК И СЪОТВЕТСТВИЯТА МУ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК Streszczenie w języku polskim   PDF (BULGARIAN)
Lilia Ivanova
 
Vol 5 (2016) ЗА БЪЛГАРО-ПОЛСКАТА АСИМЕТРИЯ В ОБЛАСТТА НА АРХАИЧНАТА ЛЕКСИКА Streszczenie w języku polskim   PDF (BULGARIAN)
Petar Sotirov
 
Vol 6 (2017) За Mатей Граматик и говоримия български език през XVI век Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Mariyana Tsibranska-Kostova
 
Vol 7 (2018) За смъртта на разказвача в маранята на магическия реализъм. Наблюдения върху творчеството на Георги Марковски Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Maia Angelova
 
Vol 8 (2019) Българска антология за полската поезия между двете световни войни Streszczenie w języku polskim   PDF
Ina Hristova
 
Vol 6 (2017) Българска кирило-методиевска терминология Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Maya Ivanova
 
Vol 6 (2017) Български перспективи към мистичния Полски изток (Словацки, Ю. „Анхели. Бащата на чумавите. Изток – Изток” [студия от К. Бахнева; увод и обяснителни бележки към „Анхели”: Б. Пенев]. София: „Сонм”, 2016, 270 стр.) Szczegóły   PDF (Bulgarian)
Kamen Rikev
 
No 3 (2014) БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ В СЪЗНАНИЕТО НА ЛЮБЛИНСКИТЕ СТУДЕНТИ Streszczenie w języku polskim   PDF
Zuzanna Chmiel
 
Vol 6 (2017) Беден роднина на “Сватба” (фрагменти от пиесата в превод на български език) Szczegóły   PDF (Bulgarian)
Antoaneta Popova
 
Vol 5 (2016) ВАРИАНТНОСТЬ ОКОНЧАНИЙ ЗАИМСТВОВАННЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ПУБЛИЦИСТИКЕ ДОПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ Streszczenie w języku polskim   PDF (RUSSIAN)
Dorota Głuszak
 
Vol 6 (2017) Внутренняя эволюция героев монодрам Евгения Гришковца Streszczenie w języku polskim   PDF (Russian)
Emil Chról
 
Vol 7 (2018) Вокативни форми на роднинските названия в народнопесенния фолклор от Ксантийско (дн. Гърция) Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Elena Kanevska-Nikolova
 
Vol 6 (2017) Глаголи с елемента “си” / “sobie” в българския и в полския език Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Dimka Savova
 
Vol 5 (2016) ГЛАГОЛИ С ФОРМАНТА СИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК Streszczenie w języku polskim   PDF (BULGARIAN)
Dimka Savova
 
Vol 5 (2016) ДОКУМЕНТАЛНИТЕ СВИДЕТЕЛСТВА В СМОЛЯНСКИЯ АРХИВ – СКРИЖАЛИ НА ПАМЕТТА ЗА РОДОПИТЕ Streszczenie w języku polskim   PDF (BULGARIAN)
Rusalena Pendzhekova-Hristeva
 
Vol 7 (2018) Димитър Тополин и респиритуализирането на сонетната форма Streszczenie w języku polskim   PDF
Kalin Mihaylov
 
No 3 (2014) ДВУЕЗИЧНА АНТОЛОГИЯ НА ТЪРНОВСК АТА ПОЛОНИСТИК А Szczegóły   PDF
Камен Рикев
 
Vol 9 (2020) Едно ново изследване върху съвременната българска реч Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Bilyana Todorova
 
Vol 6 (2017) Езиковите тревоги на Константин Мутафов – един български интелектуалец от началото на XX век Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Velislava Doneva, Daniela Kamarincheva
 
Vol 5 (2016) ЕЗИКОВИ НАГЛАСИ КЪМ ТЕРМИНОЛОГИЯТА, СВЪРЗАНА СЪС ЗДРАВЕТО Streszczenie w języku polskim   PDF (BULGARIAN)
Elena Kanevska-Nikolova
 
Vol 7 (2018) Лик Славуја Разбојника у руским биљинама Streszczenie w języku polskim   PDF (Serbian)
Darya Voyvodich
 
126 - 150 z 151 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>