Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 5 (2016) IN MEMORIAM PROFESOR MICHAŁ ŁESIÓW (3.05.1928 – 15.07.2016) Szczegóły   PDF
Mateusz Jastrzębski
 
No 4 (2015) Jubileusz 70-lecia prof. dr Iwanki Gugułanowej Szczegóły   PDF (Bulgarian) (English)
Lilia Ivanova
 
Vol 7 (2018) Kategoria czasu przyszłego w językach słowiańskich – stan obecny i perspektywy rozwoju Streszczenie w języku polskim   PDF
Dimka Savova
 
Vol 6 (2017) Kilka słów o lingwistyce przekładu, czyli o wielkim powrocie wydawniczym (Lewicki, R. "Zagadnienia lingwistyki przekładu". Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, 362 s.) Szczegóły   PDF
Edyta Manasterska-Wiącek
 
No 4 (2015) Klasyfikacja semantyczna ojkonimów z terenu gminy Smolian Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian) (English)
Elena Nikolova, Vanya Krastanova, Maria Petrova, Miroslav Mihaylov
 
Vol 9 (2020) Kongres AICA w 1960 roku: „Międzynarodowy charakter sztuki współczesnej”. Ideologiczne rozbieżności i nieporozumienia – widok z Bułgarii Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Irina Genova
 
No 3 (2014) KROATYZMY W GŁAGOLICKICH PRZEKŁADACH HYMNÓW ŚW. TOMASZA Z AKWINU Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Baer
 
No 4 (2015) Kształtowanie się tożsamości chrześcijańskiej uczniów szkół parafialnych na Białorusi w końcu XX i na początku XXI wieku (na przykładzie miejscowości Małoryta) Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Maria Zhigalova
 
Vol 5 (2016) MIĘDZYNARODOWY PROJEKT BADAWCZY DWIE ARCHAICZNE SŁOWIAŃSKIE WYSPY JĘZYKOWE I KULTUROWE: POLESIE I RODOPY Streszczenie w języku polskim   PDF
Feliks Czyżewski, Petar Sotirov, Agnieszka Dudek-Szumigaj
 
No 2 (2013) MISJA ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO I JEJ ODDZIAŁYWANIE NA WSPÓŁCZESNE TERENY POLSKI Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Tarasiuk
 
Vol 5 (2016) NAZWISKA MOTYWOWANE IMIONAMI CHRZEŚCIJAŃSKIMI W INSKRYPCJACH NAGROBNYCH NA CMENTARZU W CHEŁMIE Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Kojder
 
No 4 (2015) Nazwy bułgarskich klubów piłki nożnej – między własną tożsamością a ideologią Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian) (English)
Mateusz Maziarz
 
Vol 6 (2017) Nazwy miejscowe dawnego powiatu nurskiego na Mazowszu Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 7 (2018) Noty o Autorach Szczegóły   PDF
Redaktor Naukowy
 
Vol 8 (2019) Noty o Autorach Szczegóły   PDF (English)
Redaktor Naukowy
 
Vol 9 (2020) Noty o Autorach Szczegóły   PDF
Kamen Rikev
 
Vol 9 (2020) Nová učebnice srbštiny Streszczenie w języku polskim   PDF (Czech)
Elena Krejčová
 
Vol 7 (2018) Nowa publikacja o nazewnictwie pograniczy językowo-kulturowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 7 (2018) Nowe opracowanie o werbalnej agresji we współczesnym społeczeństwie Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Diliana Dencheva
 
No 4 (2015) Nowe spotkanie ze staropolską muzą Szczegóły   PDF (Bulgarian) (English)
Margreta Grigorowa
 
Vol 9 (2020) O świecie zanurzonym w modalności Streszczenie w języku polskim   PDF
Grażyna Szwat-Gyłybowa
 
Vol 7 (2018) O kamieniach Atanasa Dałczewa i Zbigniewa Herberta – czyli o pewnym niezrealizowanym poetyckim dialogu Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamen Rikev
 
Vol 9 (2020) O обичном коњу у српским народним приповеткама Streszczenie w języku polskim   PDF (Serbian)
Darya Voyvodich
 
No 4 (2015) Obraz Ukraińca i Rosjanina w ukraińskiej kinematografii Streszczenie w języku polskim   PDF (Ukrainian) (English)
Еміль Хруль
 
No 4 (2015) Ogólnopolska konferencja naukowa na temat aktualne problemy bułgarystyki w Polsce Szczegóły   PDF
Anna Myszka
 
26 - 50 z 151 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>