Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 6 (2017) Kilka słów o lingwistyce przekładu, czyli o wielkim powrocie wydawniczym (Lewicki, R. "Zagadnienia lingwistyki przekładu". Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, 362 s.) Szczegóły   PDF
Edyta Manasterska-Wiącek
 
No 4 (2015) Klasyfikacja semantyczna ojkonimów z terenu gminy Smolian Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian) (English)
Elena Nikolova, Vanya Krastanova, Maria Petrova, Miroslav Mihaylov
 
No 3 (2014) KROATYZMY W GŁAGOLICKICH PRZEKŁADACH HYMNÓW ŚW. TOMASZA Z AKWINU Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Baer
 
No 4 (2015) Kształtowanie się tożsamości chrześcijańskiej uczniów szkół parafialnych na Białorusi w końcu XX i na początku XXI wieku (na przykładzie miejscowości Małoryta) Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Maria Zhigalova
 
Vol 5 (2016) MIĘDZYNARODOWY PROJEKT BADAWCZY DWIE ARCHAICZNE SŁOWIAŃSKIE WYSPY JĘZYKOWE I KULTUROWE: POLESIE I RODOPY Streszczenie w języku polskim   PDF
Feliks Czyżewski, Petar Sotirov, Agnieszka Dudek-Szumigaj
 
No 2 (2013) MISJA ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO I JEJ ODDZIAŁYWANIE NA WSPÓŁCZESNE TERENY POLSKI Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Tarasiuk
 
Vol 5 (2016) NAZWISKA MOTYWOWANE IMIONAMI CHRZEŚCIJAŃSKIMI W INSKRYPCJACH NAGROBNYCH NA CMENTARZU W CHEŁMIE Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Kojder
 
No 4 (2015) Nazwy bułgarskich klubów piłki nożnej – między własną tożsamością a ideologią Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian) (English)
Mateusz Maziarz
 
Vol 6 (2017) Nazwy miejscowe dawnego powiatu nurskiego na Mazowszu Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 7 (2018) Noty o Autorach Szczegóły   PDF
Redaktor Naukowy
 
Vol 8 (2019) Noty o Autorach Szczegóły   PDF (English)
Redaktor Naukowy
 
Vol 7 (2018) Nowa publikacja o nazewnictwie pograniczy językowo-kulturowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 7 (2018) Nowe opracowanie o werbalnej agresji we współczesnym społeczeństwie Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Diliana Dencheva
 
No 4 (2015) Nowe spotkanie ze staropolską muzą Szczegóły   PDF (Bulgarian) (English)
Margreta Grigorowa
 
Vol 7 (2018) O kamieniach Atanasa Dałczewa i Zbigniewa Herberta – czyli o pewnym niezrealizowanym poetyckim dialogu Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamen Rikev
 
No 4 (2015) Obraz Ukraińca i Rosjanina w ukraińskiej kinematografii Streszczenie w języku polskim   PDF (Ukrainian) (English)
Еміль Хруль
 
No 4 (2015) Ogólnopolska konferencja naukowa na temat aktualne problemy bułgarystyki w Polsce Szczegóły   PDF
Anna Myszka
 
Vol 8 (2019) Pejoratywne nazwy subiektów nazywające człowieka ze względu na czynności związane z działalnością aparatu artykulacyjnego w peryferyjnych gwarach białoruskich okolic Lewkowa Starego na Białostocczyźnie Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Sajewicz
 
No 2 (2013) PIERWSZE CHORWACKIE PRZEKŁADY ŁACIŃSKICH HYMNÓW DO MATKI BOŻEJ (ANALIZA JĘZYKOWA) Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Baer
 
No 3 (2014) POCHODZENIE KOLOKWIALIZMÓW W JĘZYKU MACEDOŃSKIM I SERBSKIM Streszczenie w języku polskim   PDF
Zofia Dembowska
 
Vol 6 (2017) Pouk slovenščine kot tujega jezika z vidika sociokulturnih vsebin na izbr anih univerzah na poljskem Streszczenie w języku polskim   PDF (Slovenian)
Tina Jugović
 
No 2 (2013) POZOSTAŁOŚCI Z PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKICH WIERZEŃ SŁOWIAŃSKICH W DZISIEJSZEJ POLSKIEJ TRADYCJI LUDOWEJ Streszczenie w języku polskim   PDF
Jakub Piesta
 
No 2 (2013) POZOSTAŁOŚCI Z PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKICH WIERZEŃ SŁOWIAŃSKICH W DZISIEJSZEJ POLSKIEJ TRADYCJI LUDOWEJ Streszczenie w języku polskim   PDF
Jakub Piesta
 
Vol 5 (2016) PRI SOSEDIH ZA MIZO: BREZEKVIVALENTNA LEKSIKA IN NJENE LEKSIKOGRAFSKE REŠITVE V SLOVENSKO-HRVAŠKEM IN SLOVENSKO-SRBSKEM SLOVARJU Streszczenie w języku polskim   PDF (Slovenian)
Tina Jugović
 
Vol 7 (2018) Przekład jako wyzwanie i przesłanie Streszczenie w języku polskim   PDF
Margarita Rumenova
 
26 - 50 z 133 elementów << < 1 2 3 4 5 6 > >>