Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 5 (2016) НОВ ПОГЛЕД ВЪРХУ МЕЖДУСЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИКОВИ КОНТАКТИ Szczegóły   PDF (BULGARIAN)
Iliana Genew-Puhalewa
 
Vol 7 (2018) Наблюдения върху деагентивността в полски и български текстове Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Dimka Savova
 
Vol 8 (2019) Нови изследвания в областта на сравнителната славянска морфология Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Margarita Rumenova
 
Vol 7 (2018) Новий посібник для іноземних болгаристів Streszczenie w języku polskim   PDF (Українська)
Olga Soroka
 
Vol 6 (2017) Нестихващият българско-полски диалог („Език и литература”, nr 1–2, 2017: „Българистика в Полша, полонистика в България”) Szczegóły   PDF (Bulgarian)
Diana Kavardzhikova
 
Vol 7 (2018) Неокультурный балласт в смысловых структурах естественного языка Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Oksana Leontieva
 
Vol 5 (2016) РЕМЁСЛА И ПРОМЫСЛЫ ЖИТЕЛЕЙ БЕЛОРУССКОГО ЗАПАДНОГО ПОЛЕСЬЯ В 20–30-Е ГОДЫ ХХ В. Streszczenie w języku polskim   PDF (RUSSIAN)
Larisa Lavreenko
 
Vol 5 (2016) СТРЪМНИТЕ БЪЛГАРСКИ ПЪТЕКИ КЪМ МОДЕРНОСТТА Szczegóły   PDF (BULGARIAN)
Kamen Rikev
 
No 3 (2014) СЪВРЕМЕННА ПРОМОЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА КУХНЯ В ЧУЖБИНА. КУЛТУРНИ АСПЕКТИ Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Mroczek
 
Vol 8 (2019) Своєрідність позиції українських неокласиків в контексті проблеми культурних орієнтирів Cхід – Захід Streszczenie w języku polskim   PDF (Українська)
Ludmiła Siryk
 
Vol 7 (2018) Словните граници и езиковата игра Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Bilyana Todorova
 
Vol 6 (2017) Семантико-функціональна характеристика української математичної термінології в порівнянні з польською Streszczenie w języku polskim   PDF (Ukrainian)
Ganna Kucherevych
 
No 2 (2013) СЛОВА-ПАРАЗИТЫ – СВОЙСТВЕННЫ ЛИ ОНИ ТОЛЬКО УСТНОЙ РЕЧИ? Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Iwona Kowalczyk-Ddomań
 
Vol 5 (2016) СЛАВЯНОБЪЛГАРСКИЯТ ПЛАСТ В ОЙКОНИМИ ОТ ЮЖНИТЕ РОДОПИ (КСАНТИЙСКО, ГЮМЮРДЖИНСКО, СОФЛИЙСКО И ДИМОТИШКО) Streszczenie w języku polskim   PDF (BULGARIAN)
Elena Kanevska-Nikolova
 
Vol 5 (2016) ТРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДНИ СЛАВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ "МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ И МНОГОЕЗИЧИЕ" (21–23 АПРИЛ 2016, СОФИЯ) Szczegóły   PDF (BULGARIAN)
Elena Daradanova
 
Vol 6 (2017) Творчеството на Ян Твардовски като модел за християнска лирика Szczegóły   PDF (Bulgarian)
Kalin Mikhaylov
 
Vol 7 (2018) Фантазмите за България в някои полски репортажи от втората половина на ХХ век Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Adriana Kovacheva
 
Vol 5 (2016) ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ К АК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИК АТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ Streszczenie w języku polskim   PDF (RUSSIAN)
Maria Zhigalova
 
Vol 9 (2020) Чуждото богомилство? Историософските колебания на Петър Мутафчиев Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Georgi Minczew
 
No 3 (2014) ЧЕРВЕНОТО КАТО ФРАГМЕНТ ОТ ЛИНГВОЦВЕТОВАТА КАРТИНА НА СВЕТА (ВЪРХУ МАТЕРИАЛ ОТ БЪЛГАРСКИ, РУСКИ, НОВОГРЪЦКИ) Streszczenie w języku polskim   PDF
Christina Markou
 
Vol 5 (2016) ЭСХ АТОЛОГИЯ В НАРОДНОБИБЛЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ БЕЛОРУСОВ (ПО СОВРЕМЕННЫМ ЗАПИСЯМ) Streszczenie w języku polskim   PDF (RUSSIAN)
Inna Szwed
 
Vol 5 (2016) ЯВИЩЕ СИНОНІМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ОНОМАСТИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ Streszczenie w języku polskim   PDF (Ukrainian)
Marta Abuzarowa
 
Vol 6 (2017) Мултикултурният човек и съвременната балканска реалност ("Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена)". Т. I–II. Съст.: С. Боянов. София: "ИК Гутенберг", 2016.) Szczegóły   PDF (Bulgarian)
Ivo Bratanov
 
Vol 6 (2017) Многоаспектен лексикографски принос (Денчева, Д. „Полско-български медицински речник (с латинските термини)”. София: „Лектура”, 2015, 60 стр.) Szczegóły   PDF (Bulgarian)
Kamen Rikev
 
Vol 6 (2017) Многогласие в търсенето на идентичност („Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения. София, 21–23 април 2016 г”. Том II. „Антропология. Литературознание”. Съст. Д. Григоров, Р. Петрова, В. Колев, Т. Георгиева, М. Стефанов, П. Мартинова. Велико Търново: „Фабер”, 2017, 720 стр.) Szczegóły   PDF (Bulgarian)
Albena Varsano
 
101 - 125 z 151 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>