Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 7 (2018) Фантазмите за България в някои полски репортажи от втората половина на ХХ век Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Adriana Kovacheva
 
Vol 5 (2016) ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ К АК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИК АТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ Streszczenie w języku polskim   PDF (RUSSIAN)
Maria Zhigalova
 
No 3 (2014) ЧЕРВЕНОТО КАТО ФРАГМЕНТ ОТ ЛИНГВОЦВЕТОВАТА КАРТИНА НА СВЕТА (ВЪРХУ МАТЕРИАЛ ОТ БЪЛГАРСКИ, РУСКИ, НОВОГРЪЦКИ) Streszczenie w języku polskim   PDF
Christina Markou
 
Vol 5 (2016) ЭСХ АТОЛОГИЯ В НАРОДНОБИБЛЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ БЕЛОРУСОВ (ПО СОВРЕМЕННЫМ ЗАПИСЯМ) Streszczenie w języku polskim   PDF (RUSSIAN)
Inna Szwed
 
Vol 5 (2016) ЯВИЩЕ СИНОНІМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ОНОМАСТИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ Streszczenie w języku polskim   PDF (Ukrainian)
Marta Abuzarowa
 
Vol 6 (2017) Мултикултурният човек и съвременната балканска реалност ("Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена)". Т. I–II. Съст.: С. Боянов. София: "ИК Гутенберг", 2016.) Szczegóły   PDF (Bulgarian)
Ivo Bratanov
 
Vol 6 (2017) Многоаспектен лексикографски принос (Денчева, Д. „Полско-български медицински речник (с латинските термини)”. София: „Лектура”, 2015, 60 стр.) Szczegóły   PDF (Bulgarian)
Kamen Rikev
 
Vol 6 (2017) Многогласие в търсенето на идентичност („Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения. София, 21–23 април 2016 г”. Том II. „Антропология. Литературознание”. Съст. Д. Григоров, Р. Петрова, В. Колев, Т. Георгиева, М. Стефанов, П. Мартинова. Велико Търново: „Фабер”, 2017, 720 стр.) Szczegóły   PDF (Bulgarian)
Albena Varsano
 
Vol 8 (2019) Метафори от областта на храненето в българския език Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Dimka Vasileva Savova
 
No 3 (2014) МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ОМОНИМЫ И ПАРОНИМЫ В БОЛГАРСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ Streszczenie w języku polskim   PDF
Emil Chról
 
No 3 (2014) ИЗ ИСТОРИЯТА НА ПОНЯТИЕТО ЧЕСТ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК Streszczenie w języku polskim   PDF
Petar Sotirov
 
Vol 7 (2018) Живото знание за средновековното ръкописно наследство Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Mariyana Tsibranska-Kostova
 
Vol 5 (2016) ЗА СЕМАНТИКАТА НА НАРЕЧИЕТО DAWNO В ПОЛСКИЯ ЕЗИК И СЪОТВЕТСТВИЯТА МУ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК Streszczenie w języku polskim   PDF (BULGARIAN)
Lilia Ivanova
 
Vol 5 (2016) ЗА БЪЛГАРО-ПОЛСКАТА АСИМЕТРИЯ В ОБЛАСТТА НА АРХАИЧНАТА ЛЕКСИКА Streszczenie w języku polskim   PDF (BULGARIAN)
Petar Sotirov
 
Vol 6 (2017) За Mатей Граматик и говоримия български език през XVI век Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Mariyana Tsibranska-Kostova
 
Vol 7 (2018) За смъртта на разказвача в маранята на магическия реализъм. Наблюдения върху творчеството на Георги Марковски Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Maia Angelova
 
Vol 8 (2019) Българска антология за полската поезия между двете световни войни Streszczenie w języku polskim   PDF
Ina Hristova
 
Vol 6 (2017) Българска кирило-методиевска терминология Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Maya Ivanova
 
Vol 6 (2017) Български перспективи към мистичния Полски изток (Словацки, Ю. „Анхели. Бащата на чумавите. Изток – Изток” [студия от К. Бахнева; увод и обяснителни бележки към „Анхели”: Б. Пенев]. София: „Сонм”, 2016, 270 стр.) Szczegóły   PDF (Bulgarian)
Kamen Rikev
 
No 3 (2014) БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ В СЪЗНАНИЕТО НА ЛЮБЛИНСКИТЕ СТУДЕНТИ Streszczenie w języku polskim   PDF
Zuzanna Chmiel
 
Vol 6 (2017) Беден роднина на “Сватба” (фрагменти от пиесата в превод на български език) Szczegóły   PDF (Bulgarian)
Antoaneta Popova
 
Vol 5 (2016) ВАРИАНТНОСТЬ ОКОНЧАНИЙ ЗАИМСТВОВАННЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ПУБЛИЦИСТИКЕ ДОПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ Streszczenie w języku polskim   PDF (RUSSIAN)
Dorota Głuszak
 
Vol 6 (2017) Внутренняя эволюция героев монодрам Евгения Гришковца Streszczenie w języku polskim   PDF (Russian)
Emil Chról
 
Vol 7 (2018) Вокативни форми на роднинските названия в народнопесенния фолклор от Ксантийско (дн. Гърция) Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Elena Kanevska-Nikolova
 
Vol 6 (2017) Глаголи с елемента “си” / “sobie” в българския и в полския език Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Dimka Savova
 
101 - 125 z 133 elementów << < 1 2 3 4 5 6 > >>