Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 6 (2017) W kwestii autoidentyfikacji antroponimicznej o charakterze nieoficjalnym wśród drobnej szlachty mazowieckiej (na przykładzie "Testamentu Sebastiana Roguskiego Wróblika" z 1641 roku) Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 9 (2020) Włoski misjonarz-leksykograf w dziewiętnastowiecznej Bułgarii Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariola Walczak-Mikołajczakowa
 
No 4 (2015) Wpływ języka polskiego na leksykę rosyjską drugiej połowy XVII wieku (na materiale vesti-kur antów z lat 1656–1670) Streszczenie w języku polskim   PDF
Dorota Głuszak
 
No 4 (2015) Wpływy Wschodniosłowiańskie w zakresie fonetyki i zapożyczenia w polskiej antroponimi mieszkańców pogranicza polsko-ukraińskiego z końca XVIII – początku XIX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF (Ukrainian) (English)
Marta Abuzarowa
 
Vol 8 (2019) Współczesne wizualizacje dziedzictwa Cyryla i Metodego w przestrzeni słowiańskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Lilla Janina Moroz-Grzelak
 
Vol 7 (2018) XVIII-wieczna Bułgaria oczyma hetmana Filipa Orlika (na podstawie „Diariusza podróżnego” 1720–1723) Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariola Walczak-Mikołajczakowa
 
No 3 (2014) XРИСТИЯНСЬКІ ЧОЛОВІЧІ ІМЕНА У ТВІРНИХ ОСНОВАХ ПОЛЬСЬКИХ ПРІЗВИЩ ДРОГОБИЧАН КІНЦЯ XVIII – ПОЧ. ХІХ СТ. Streszczenie w języku polskim   PDF
Marta Abuzarova
 
No 2 (2013) Z PROBLEMATYKI KALK JĘZYKOWYCH W TERMINOLOGII ANATOMICZNEJ (NA MATERIALE CHORWACKIM) Streszczenie w języku polskim   PDF
Barbara Popiołek
 
No 3 (2014) ZALOTY W TRADYCYJNYM WESELU BUŁGARSKIM Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Mleczko
 
No 4 (2015) Zanim wypowiesz: „Jestem Bułgarem”. Współczesne bułgarskie praktyki związane z narodzinami i wychowaniem dziecka Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian) (English)
Anna Myszka
 
Vol 9 (2020) Zatrzymane w kadrze historii. Reportaże Sylwii Siedleckiej o Bułgarii Streszczenie w języku polskim   PDF
Adriana Kovacheva
 
Vol 8 (2019) Znaczenie poczajowskich druków o charakterze religijnym dla poznania żywego języka ruskojęzycznej społeczności unickiej dawnej Rzeczypospolitej Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Aleksandra Getka
 
Vol 8 (2019) Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на представите за РЕД, ПОРЯДЪК и БЕЗРЕДИЕ, ХАОС Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Miroslava Varbanova Vatova
 
Vol 6 (2017) Концептът "красиво" в контекста на българската фолклорна обредност (песенните мотиви "Кое е най-хубаво?" и "Кой направи тази хубост?") Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Svetla Dzhivtereva
 
No 3 (2014) КИРИЛ И МЕТОДИЙ ОТ СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ: ИЗГУБЕНИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamen Rikev
 
Vol 8 (2019) Производната дума в тълковния речник Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Tsvetanka Dimchova Avramova
 
No 3 (2014) ПОКАЗАНИЯ – ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО (ЗДРАВКО КИСЬОВ ЗА МИНИМАЛИСТИЧНАТА ПОЕЗИЯ) Streszczenie w języku polskim   PDF
Zvezdelina Bratanova
 
Vol 5 (2016) ПРОЗРЕНИЯТА В ДАЛЧЕВИЯ "КАМЪК". ИНТЕРПРЕТАТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ПОЕТИЧЕСКИЯ ТЕКСТ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА Streszczenie w języku polskim   PDF (BULGARIAN)
Kamen Rikev
 
Vol 7 (2018) Парадигмата на презумптива в съвременния български език (върху материали от интернет) Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Krasimira Aleksova
 
Vol 6 (2017) Поговорим о деньгах (нерусские названия денежных единиц в “Курантах” XVII века) Streszczenie w języku polskim   PDF (Russian)
Dorota Głuszak
 
Vol 5 (2016) ОРИГИНАЛНО И НАВРЕМЕННО ЛЕКСИКОГРАФСКО ИЗДАНИЕ Szczegóły   PDF (BULGARIAN)
Petar Sotirov
 
No 2 (2013) ОСВОЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ ИЗ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В ВЕСТЯХ-КУРАНТАХ 1600–1639 ГГ. Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Dorota Głuszak
 
Vol 5 (2016) АНАЛИЗ ОШИБОК УЧАЩИХСЯ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА НОСИТЕЛЕЙ УКРАИНСКО-РУССКОГО БИЛИНГВИЗМА Streszczenie w języku polskim   PDF (RUSSIAN)
Emil Chról
 
Vol 8 (2019) Аксиологични конотации в семантиката на концепта геймър (върху примери от българския език и руския интернет език) Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Marinela Paraskova Mladenova
 
Vol 5 (2016) АБАГАРЪТ НА ФИЛИП СТАНИСЛАВОВ: ОТ АРТЕФАК ТА КЪМ ЕЗИКОВИЯ РЕСУРС Streszczenie w języku polskim   PDF (BULGARIAN)
Mariana Tsibranska-Kostova
 
76 - 100 z 151 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>