Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 3 (2014) ПОКАЗАНИЯ – ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО (ЗДРАВКО КИСЬОВ ЗА МИНИМАЛИСТИЧНАТА ПОЕЗИЯ) Streszczenie w języku polskim   PDF
Zvezdelina Bratanova
 
Vol 5 (2016) ПРОЗРЕНИЯТА В ДАЛЧЕВИЯ "КАМЪК". ИНТЕРПРЕТАТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ПОЕТИЧЕСКИЯ ТЕКСТ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА Streszczenie w języku polskim   PDF (BULGARIAN)
Kamen Rikev
 
Vol 7 (2018) Парадигмата на презумптива в съвременния български език (върху материали от интернет) Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Krasimira Aleksova
 
Vol 6 (2017) Поговорим о деньгах (нерусские названия денежных единиц в “Курантах” XVII века) Streszczenie w języku polskim   PDF (Russian)
Dorota Głuszak
 
Vol 5 (2016) ОРИГИНАЛНО И НАВРЕМЕННО ЛЕКСИКОГРАФСКО ИЗДАНИЕ Szczegóły   PDF (BULGARIAN)
Petar Sotirov
 
No 2 (2013) ОСВОЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ ИЗ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В ВЕСТЯХ-КУРАНТАХ 1600–1639 ГГ. Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Dorota Głuszak
 
Vol 5 (2016) АНАЛИЗ ОШИБОК УЧАЩИХСЯ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА НОСИТЕЛЕЙ УКРАИНСКО-РУССКОГО БИЛИНГВИЗМА Streszczenie w języku polskim   PDF (RUSSIAN)
Emil Chról
 
Vol 8 (2019) Аксиологични конотации в семантиката на концепта геймър (върху примери от българския език и руския интернет език) Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Marinela Paraskova Mladenova
 
Vol 5 (2016) АБАГАРЪТ НА ФИЛИП СТАНИСЛАВОВ: ОТ АРТЕФАК ТА КЪМ ЕЗИКОВИЯ РЕСУРС Streszczenie w języku polskim   PDF (BULGARIAN)
Mariana Tsibranska-Kostova
 
Vol 5 (2016) НОВ ПОГЛЕД ВЪРХУ МЕЖДУСЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИКОВИ КОНТАКТИ Szczegóły   PDF (BULGARIAN)
Iliana Genew-Puhalewa
 
Vol 7 (2018) Наблюдения върху деагентивността в полски и български текстове Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Dimka Savova
 
Vol 8 (2019) Нови изследвания в областта на сравнителната славянска морфология Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Margarita Rumenova
 
Vol 7 (2018) Новий посібник для іноземних болгаристів Streszczenie w języku polskim   PDF (Українська)
Olga Soroka
 
Vol 6 (2017) Нестихващият българско-полски диалог („Език и литература”, nr 1–2, 2017: „Българистика в Полша, полонистика в България”) Szczegóły   PDF (Bulgarian)
Diana Kavardzhikova
 
Vol 7 (2018) Неокультурный балласт в смысловых структурах естественного языка Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Oksana Leontieva
 
Vol 5 (2016) РЕМЁСЛА И ПРОМЫСЛЫ ЖИТЕЛЕЙ БЕЛОРУССКОГО ЗАПАДНОГО ПОЛЕСЬЯ В 20–30-Е ГОДЫ ХХ В. Streszczenie w języku polskim   PDF (RUSSIAN)
Larisa Lavreenko
 
Vol 5 (2016) СТРЪМНИТЕ БЪЛГАРСКИ ПЪТЕКИ КЪМ МОДЕРНОСТТА Szczegóły   PDF (BULGARIAN)
Kamen Rikev
 
No 3 (2014) СЪВРЕМЕННА ПРОМОЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА КУХНЯ В ЧУЖБИНА. КУЛТУРНИ АСПЕКТИ Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Mroczek
 
Vol 8 (2019) Своєрідність позиції українських неокласиків в контексті проблеми культурних орієнтирів Cхід – Захід Streszczenie w języku polskim   PDF (Українська)
Ludmiła Siryk
 
Vol 7 (2018) Словните граници и езиковата игра Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Bilyana Todorova
 
Vol 6 (2017) Семантико-функціональна характеристика української математичної термінології в порівнянні з польською Streszczenie w języku polskim   PDF (Ukrainian)
Ganna Kucherevych
 
No 2 (2013) СЛОВА-ПАРАЗИТЫ – СВОЙСТВЕННЫ ЛИ ОНИ ТОЛЬКО УСТНОЙ РЕЧИ? Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Iwona Kowalczyk-Ddomań
 
Vol 5 (2016) СЛАВЯНОБЪЛГАРСКИЯТ ПЛАСТ В ОЙКОНИМИ ОТ ЮЖНИТЕ РОДОПИ (КСАНТИЙСКО, ГЮМЮРДЖИНСКО, СОФЛИЙСКО И ДИМОТИШКО) Streszczenie w języku polskim   PDF (BULGARIAN)
Elena Kanevska-Nikolova
 
Vol 5 (2016) ТРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДНИ СЛАВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ "МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ И МНОГОЕЗИЧИЕ" (21–23 АПРИЛ 2016, СОФИЯ) Szczegóły   PDF (BULGARIAN)
Elena Daradanova
 
Vol 6 (2017) Творчеството на Ян Твардовски като модел за християнска лирика Szczegóły   PDF (Bulgarian)
Kalin Mikhaylov
 
76 - 100 z 133 elementów << < 1 2 3 4 5 6 > >>