Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 9 (2020) Oryginalne podejście do badania bułgarskiego obrzędu weselnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Petar Sotirov
 
Vol 9 (2020) Osobowe nomina agentis na Białostocczyźnie w badaniach profesora Michała Sajewicza Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Goral
 
Vol 8 (2019) Pejoratywne nazwy subiektów nazywające człowieka ze względu na czynności związane z działalnością aparatu artykulacyjnego w peryferyjnych gwarach białoruskich okolic Lewkowa Starego na Białostocczyźnie Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Sajewicz
 
No 2 (2013) PIERWSZE CHORWACKIE PRZEKŁADY ŁACIŃSKICH HYMNÓW DO MATKI BOŻEJ (ANALIZA JĘZYKOWA) Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Baer
 
No 3 (2014) POCHODZENIE KOLOKWIALIZMÓW W JĘZYKU MACEDOŃSKIM I SERBSKIM Streszczenie w języku polskim   PDF
Zofia Dembowska
 
Vol 9 (2020) Polskie doświadczenie historyczne a słowiańska perspektywa literacka Europy Środkowo-Wschodniej (Czesław Miłosz, Milan Kundera, Danilo Kiš) Streszczenie w języku polskim   PDF
Margreta Grigorova
 
Vol 6 (2017) Pouk slovenščine kot tujega jezika z vidika sociokulturnih vsebin na izbr anih univerzah na poljskem Streszczenie w języku polskim   PDF (Slovenian)
Tina Jugović
 
No 2 (2013) POZOSTAŁOŚCI Z PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKICH WIERZEŃ SŁOWIAŃSKICH W DZISIEJSZEJ POLSKIEJ TRADYCJI LUDOWEJ Streszczenie w języku polskim   PDF
Jakub Piesta
 
No 2 (2013) POZOSTAŁOŚCI Z PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKICH WIERZEŃ SŁOWIAŃSKICH W DZISIEJSZEJ POLSKIEJ TRADYCJI LUDOWEJ Streszczenie w języku polskim   PDF
Jakub Piesta
 
Vol 5 (2016) PRI SOSEDIH ZA MIZO: BREZEKVIVALENTNA LEKSIKA IN NJENE LEKSIKOGRAFSKE REŠITVE V SLOVENSKO-HRVAŠKEM IN SLOVENSKO-SRBSKEM SLOVARJU Streszczenie w języku polskim   PDF (Slovenian)
Tina Jugović
 
Vol 7 (2018) Przekład jako wyzwanie i przesłanie Streszczenie w języku polskim   PDF
Margarita Rumenova
 
No 4 (2015) Recepcja poezji Bolesława Leśmiana w Bułgarii Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian) (English)
Steliana Aleksandrova
 
Vol 5 (2016) SERBSKIE KOLOKWIALIZMY CZASOWNIKOWE Z PREFIKSEM NA Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Bońkowski
 
No 3 (2014) SERBSKIE KOLOKWIALIZMY POCHODZENIA TURECKIEGO I JAPOŃSKIEGO JAKO PRZYKŁADY DWÓCH RÓŻNORODNYCH KONTAKTÓW Z JĘZYKAMI NIEINDOEUROPEJSKIMI Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Bońkowski
 
No 4 (2015) Seria drinowski zbornik – cenny wkład w badaniu diaspory bułgarskiej na Ukrainie Streszczenie w języku polskim   PDF
Jerzy Hatlas
 
Vol 9 (2020) Specializovaný překlad – výzvy a perspektivy Streszczenie w języku polskim   PDF (Czech)
Margarita Rumenova
 
Vol 6 (2017) Spis treści Szczegóły   PDF
Redakcja Redakcja
 
Vol 8 (2019) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Sekretarz Redakcji
 
Vol 9 (2020) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Kamen Rikev
 
No 2 (2013) STUDIA DEDYKOWANE PROFESOROWI PANAYOTOVI KARAGYOZOVI Streszczenie w języku polskim   PDF
Radostina Petrova
 
Vol 6 (2017) Sufiksalne rzeczownikowe derywaty augmentatywne w serbskiej leksyce potocznej Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Bońkowski
 
Vol 9 (2020) Tłumacz: uważny czytelnik i pośrednik. Literatura bułgarska w najnowszych przekładach Wojciecha Gałązki Streszczenie w języku polskim   PDF
Sylwia Siedlecka
 
No 4 (2015) Tłumacząc Pod Jarzmem Iwana Wazowa… Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Gałązka
 
No 4 (2015) Tematyka prawosławna na konkursach slawistycznych organizowanych dla uczniów przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w latach 2012–2015. Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian) (English)
Kamen Rikev
 
No 2 (2013) THE SUBSTANTIVE SYNTAGMA IN AN ATTRIBUTIVE FUNCTION AND IN LEXICOGRAPHY PRACTICE Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Liljana Ivanova Tomova
 
51 - 75 z 151 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>