Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 6 (2017) Spis treści Szczegóły   PDF
Redakcja Redakcja
 
No 2 (2013) STUDIA DEDYKOWANE PROFESOROWI PANAYOTOVI KARAGYOZOVI Streszczenie w języku polskim   PDF
Radostina Petrova
 
Vol 6 (2017) Sufiksalne rzeczownikowe derywaty augmentatywne w serbskiej leksyce potocznej Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Bońkowski
 
No 4 (2015) Tłumacząc Pod Jarzmem Iwana Wazowa… Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Gałązka
 
No 4 (2015) Tematyka prawosławna na konkursach slawistycznych organizowanych dla uczniów przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w latach 2012–2015. Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian) (English)
Kamen Rikev
 
No 2 (2013) THE SUBSTANTIVE SYNTAGMA IN AN ATTRIBUTIVE FUNCTION AND IN LEXICOGRAPHY PRACTICE Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Liljana Ivanova Tomova
 
Vol 6 (2017) W kwestii autoidentyfikacji antroponimicznej o charakterze nieoficjalnym wśród drobnej szlachty mazowieckiej (na przykładzie "Testamentu Sebastiana Roguskiego Wróblika" z 1641 roku) Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Złotkowski
 
No 4 (2015) Wpływ języka polskiego na leksykę rosyjską drugiej połowy XVII wieku (na materiale vesti-kur antów z lat 1656–1670) Streszczenie w języku polskim   PDF
Dorota Głuszak
 
No 4 (2015) Wpływy Wschodniosłowiańskie w zakresie fonetyki i zapożyczenia w polskiej antroponimi mieszkańców pogranicza polsko-ukraińskiego z końca XVIII – początku XIX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF (Ukrainian) (English)
Marta Abuzarowa
 
Vol 7 (2018) XVIII-wieczna Bułgaria oczyma hetmana Filipa Orlika (na podstawie „Diariusza podróżnego” 1720–1723) Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariola Walczak-Mikołajczakowa
 
No 3 (2014) XРИСТИЯНСЬКІ ЧОЛОВІЧІ ІМЕНА У ТВІРНИХ ОСНОВАХ ПОЛЬСЬКИХ ПРІЗВИЩ ДРОГОБИЧАН КІНЦЯ XVIII – ПОЧ. ХІХ СТ. Streszczenie w języku polskim   PDF
Marta Abuzarova
 
No 2 (2013) Z PROBLEMATYKI KALK JĘZYKOWYCH W TERMINOLOGII ANATOMICZNEJ (NA MATERIALE CHORWACKIM) Streszczenie w języku polskim   PDF
Barbara Popiołek
 
No 3 (2014) ZALOTY W TRADYCYJNYM WESELU BUŁGARSKIM Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Mleczko
 
No 4 (2015) Zanim wypowiesz: „Jestem Bułgarem”. Współczesne bułgarskie praktyki związane z narodzinami i wychowaniem dziecka Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian) (English)
Anna Myszka
 
Vol 6 (2017) Концептът "красиво" в контекста на българската фолклорна обредност (песенните мотиви "Кое е най-хубаво?" и "Кой направи тази хубост?") Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Svetla Dzhivtereva
 
No 3 (2014) КИРИЛ И МЕТОДИЙ ОТ СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ: ИЗГУБЕНИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamen Rikev
 
No 3 (2014) ПОКАЗАНИЯ – ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО (ЗДРАВКО КИСЬОВ ЗА МИНИМАЛИСТИЧНАТА ПОЕЗИЯ) Streszczenie w języku polskim   PDF
Zvezdelina Bratanova
 
Vol 5 (2016) ПРОЗРЕНИЯТА В ДАЛЧЕВИЯ "КАМЪК". ИНТЕРПРЕТАТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ПОЕТИЧЕСКИЯ ТЕКСТ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА Streszczenie w języku polskim   PDF (BULGARIAN)
Kamen Rikev
 
Vol 7 (2018) Парадигмата на презумптива в съвременния български език (върху материали от интернет) Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Krasimira Aleksova
 
Vol 6 (2017) Поговорим о деньгах (нерусские названия денежных единиц в “Курантах” XVII века) Streszczenie w języku polskim   PDF (Russian)
Dorota Głuszak
 
Vol 5 (2016) ОРИГИНАЛНО И НАВРЕМЕННО ЛЕКСИКОГРАФСКО ИЗДАНИЕ Szczegóły   PDF (BULGARIAN)
Petar Sotirov
 
No 2 (2013) ОСВОЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ ИЗ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В ВЕСТЯХ-КУРАНТАХ 1600–1639 ГГ. Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Dorota Głuszak
 
Vol 5 (2016) АНАЛИЗ ОШИБОК УЧАЩИХСЯ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА НОСИТЕЛЕЙ УКРАИНСКО-РУССКОГО БИЛИНГВИЗМА Streszczenie w języku polskim   PDF (RUSSIAN)
Emil Chról
 
Vol 5 (2016) АБАГАРЪТ НА ФИЛИП СТАНИСЛАВОВ: ОТ АРТЕФАК ТА КЪМ ЕЗИКОВИЯ РЕСУРС Streszczenie w języku polskim   PDF (BULGARIAN)
Mariana Tsibranska-Kostova
 
Vol 5 (2016) НОВ ПОГЛЕД ВЪРХУ МЕЖДУСЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИКОВИ КОНТАКТИ Szczegóły   PDF (BULGARIAN)
Iliana Genew-Puhalewa
 
51 - 75 z 119 elementów << < 1 2 3 4 5 > >>