Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 4 (2015) Recepcja poezji Bolesława Leśmiana w Bułgarii Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian) (English)
Steliana Aleksandrova
 
Vol 5 (2016) SERBSKIE KOLOKWIALIZMY CZASOWNIKOWE Z PREFIKSEM NA Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Bońkowski
 
No 3 (2014) SERBSKIE KOLOKWIALIZMY POCHODZENIA TURECKIEGO I JAPOŃSKIEGO JAKO PRZYKŁADY DWÓCH RÓŻNORODNYCH KONTAKTÓW Z JĘZYKAMI NIEINDOEUROPEJSKIMI Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Bońkowski
 
No 4 (2015) Seria drinowski zbornik – cenny wkład w badaniu diaspory bułgarskiej na Ukrainie Streszczenie w języku polskim   PDF
Jerzy Hatlas
 
Vol 6 (2017) Spis treści Szczegóły   PDF
Redakcja Redakcja
 
Vol 8 (2019) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Sekretarz Redakcji
 
No 2 (2013) STUDIA DEDYKOWANE PROFESOROWI PANAYOTOVI KARAGYOZOVI Streszczenie w języku polskim   PDF
Radostina Petrova
 
Vol 6 (2017) Sufiksalne rzeczownikowe derywaty augmentatywne w serbskiej leksyce potocznej Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Bońkowski
 
No 4 (2015) Tłumacząc Pod Jarzmem Iwana Wazowa… Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Gałązka
 
No 4 (2015) Tematyka prawosławna na konkursach slawistycznych organizowanych dla uczniów przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w latach 2012–2015. Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian) (English)
Kamen Rikev
 
No 2 (2013) THE SUBSTANTIVE SYNTAGMA IN AN ATTRIBUTIVE FUNCTION AND IN LEXICOGRAPHY PRACTICE Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Liljana Ivanova Tomova
 
Vol 6 (2017) W kwestii autoidentyfikacji antroponimicznej o charakterze nieoficjalnym wśród drobnej szlachty mazowieckiej (na przykładzie "Testamentu Sebastiana Roguskiego Wróblika" z 1641 roku) Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Złotkowski
 
No 4 (2015) Wpływ języka polskiego na leksykę rosyjską drugiej połowy XVII wieku (na materiale vesti-kur antów z lat 1656–1670) Streszczenie w języku polskim   PDF
Dorota Głuszak
 
No 4 (2015) Wpływy Wschodniosłowiańskie w zakresie fonetyki i zapożyczenia w polskiej antroponimi mieszkańców pogranicza polsko-ukraińskiego z końca XVIII – początku XIX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF (Ukrainian) (English)
Marta Abuzarowa
 
Vol 8 (2019) Współczesne wizualizacje dziedzictwa Cyryla i Metodego w przestrzeni słowiańskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Lilla Janina Moroz-Grzelak
 
Vol 7 (2018) XVIII-wieczna Bułgaria oczyma hetmana Filipa Orlika (na podstawie „Diariusza podróżnego” 1720–1723) Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariola Walczak-Mikołajczakowa
 
No 3 (2014) XРИСТИЯНСЬКІ ЧОЛОВІЧІ ІМЕНА У ТВІРНИХ ОСНОВАХ ПОЛЬСЬКИХ ПРІЗВИЩ ДРОГОБИЧАН КІНЦЯ XVIII – ПОЧ. ХІХ СТ. Streszczenie w języku polskim   PDF
Marta Abuzarova
 
No 2 (2013) Z PROBLEMATYKI KALK JĘZYKOWYCH W TERMINOLOGII ANATOMICZNEJ (NA MATERIALE CHORWACKIM) Streszczenie w języku polskim   PDF
Barbara Popiołek
 
No 3 (2014) ZALOTY W TRADYCYJNYM WESELU BUŁGARSKIM Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Mleczko
 
No 4 (2015) Zanim wypowiesz: „Jestem Bułgarem”. Współczesne bułgarskie praktyki związane z narodzinami i wychowaniem dziecka Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian) (English)
Anna Myszka
 
Vol 8 (2019) Znaczenie poczajowskich druków o charakterze religijnym dla poznania żywego języka ruskojęzycznej społeczności unickiej dawnej Rzeczypospolitej Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Aleksandra Getka
 
Vol 8 (2019) Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на представите за РЕД, ПОРЯДЪК и БЕЗРЕДИЕ, ХАОС Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Miroslava Varbanova Vatova
 
Vol 6 (2017) Концептът "красиво" в контекста на българската фолклорна обредност (песенните мотиви "Кое е най-хубаво?" и "Кой направи тази хубост?") Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Svetla Dzhivtereva
 
No 3 (2014) КИРИЛ И МЕТОДИЙ ОТ СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ: ИЗГУБЕНИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamen Rikev
 
Vol 8 (2019) Производната дума в тълковния речник Streszczenie w języku polskim   PDF (Bulgarian)
Tsvetanka Dimchova Avramova
 
51 - 75 z 133 elementów << < 1 2 3 4 5 6 > >>