Zaufanie, odporność (skuteczność). Regulacje prawne i rzeczywistość ustawodawstwa epidemiologicznego oraz podejmowanie decyzji przez gminy na Węgrzech w czasach koronawirusa

István Hoffman

Streszczenie w języku polskim


Pandemia COVID-19 wywarła znaczny wpływ na węgierskie prawo administracyjne. Do węgierskiego systemu prawnego włączono szereg przepisów, które wprowadzono w stanie zagrożenia w związku z sytuacją epidemiologiczną. Transformacja epidemiologiczna wywarła wpływ na administracyjne prawo procesowe. Wprawdzie zmiany te były związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną, ale wydaje się, że „tło legislacyjne” pandemii dało rządowi centralnemu możliwość uchwalenia istotnych reform, dlatego też reformy te w istotny sposób wpłynęły na zaufanie do węgierskiej administracji publicznej.


Słowa kluczowe


węgierskie prawo administracyjne; sytuacja epidemiologiczna; zaufanie; odporność; gminy; Węgry; COVID-19

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


LITERATURE

Asbóth M.D., Fazekas M., Koncz J., Egészségügyi igazgatás és jog, Budapest 2020.

Drinóczi T., Bień-Kacała A., COVID-19 in Hungary and Poland: Extraordinary situation and illiberal constitutionalism, “The Theory and Practice of Legislation” 2020, vol. 8(1–2).

Fazekas M., Az Ákr. hatálya. Az Ákr. tárgyi hatálya: a hatósági ügy, [in:] Közigazgatási jog. Általános rész III, ed. M. Fazekas, Budapest 2020.

Gárdos-Orosz F., COVID-19 and the Responsiveness of the Hungarian Constitutional System, [in:] COVID-19 and Constitutional Law, ed. J.M. Serna de la Garza, Ciudad de México 2020.

Grimmelikhuijsen S.G., Transparency of Public Decision-Making: Towards Trust in Local Government?, “Policy & Internet” 2010, vol. 2(1), DOI: https://doi.org/10.2202/1944-2866.1024.

Hoffman I., Balázs I., Administrative Law in the Time of Corona(virus): Resiliency of the Hungarian Administrative Law?, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(1), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.1.103-119.

Hoffman I., Kádár P., A különleges jogrend és a válságkezelés közigazgatási jogi kihívásai I, “Védelmi-biztonsági Szabályozási és Kormányzástani Műhelytanulmányok” 2021, vol. 1(2).

Horvat M., Piątek W., Potěšil L., Rozsnyai K.F., Public Administration’s Adaptation to COVID-19 Pandemic – Czech, Hungarian, Polish and Slovak Experience, “Central European Public Administration Review” 2021, vol. 19(1), DOI: https://doi.org/10.17573/cepar.2021.1.06.

LEGAL ACTS

Act CLIV of 1997 on Health Care.

Act CXXVIII of 2011 on Disaster Management and Amending Certain Related Acts.

Act CL of 2016 on the Code of General Administrative Procedure.

Act XII of 2020 on Defence against Coronavirus.

Act LVIII of 2020 on Transitional Rules Related to the Termination of the Emergency and on Epidemiological Emergency.

Decision of the Assembly of Budapest No. 740/2020 (VI. 24).

Fundamental Law of Hungary (April 25, 2011).

Government Decree No. 176/2002 (III. 15).

Government Decree No. 245/2010 (X. 6).

Government Decree No. 40/2020 (III. 11).

Government Decree No. 282/2020 (VI. 17).

Government Decree No. 15/2021 (I. 22).

Government Decree No. 307/2021 (VI. 5).

Government Decree No. 749/2021 (XII. 21).

Instruction of the Mayor of Budapest No. 6/2020 (III. 13).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2021.68.2.83-90
Data publikacji: 2022-06-14 17:29:32
Data złożenia artykułu: 2022-02-11 21:51:36


Statystyki


Widoczność abstraktów - 299
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 205

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 István Hoffman

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.