Obszar chronionego krajobrazu. Analiza administracyjnoprawna

Alicja Eliza Miszczak

Streszczenie w języku polskim


Tematem niniejszego artykułu jest obszar chronionego krajobrazu – jedna z prawnych form ochrony przyrody w Polsce. Przedmiotem pracy jest analiza tej instytucji prawnej w porządku chronologicznym, począwszy od ustawy o ochronie przyrody z 1934 roku, przez ustawę z 1949 roku, a następnie ustawę z 1991 roku oraz obecnie obowiązującą ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Artykuł przedstawia rolę obszaru chronionego krajobrazu tworzonego uchwałą sejmiku województwa w formie aktu prawa miejscowego. Obszar chronionego krajobrazu obszarem specjalnym o charakterze ekologicznym należy do systemu obszarów chronionych. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku, zwana ustawą krajobrazową, wprowadza nowe rozwiązania powstrzymujące degradację krajobrazu i zapewniające jego zachowanie. W artykule zawarta jest również analiza pod kątem orzecznictwa sądów administracyjnych.


Słowa kluczowe


obszar chronionego krajobrazu; prawna forma ochrony przyrody; miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; obszar specjalny o charakterze ekologicznym; prawo administracyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Radecki W., Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim, Warszawa 2011.

Radecki W., Ustawa o ochronie przyrody – komentarz, Warszawa 2008.

Radziejowski J., Stan parków narodowych i innych obszarów chronionych w Polsce, [w:] Obszary chronionej przyrody, Warszawa 2011.

Stelmasiak J., Instytucja obszaru specjalnego w materialnym prawie administracyjnym na przykładzie obszarów specjalnych o charakterze ekologicznym, [w:] Prawo materialne administracyjne, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, t. 7, Warszawa 2012.

Szafer W., Rzut oka na stan ochrony przyrody w Polsce na tle 17-letniej działalności Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Kraków 1937.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2015.62.1.55
Data publikacji: 2016-02-03 14:58:57
Data złożenia artykułu: 2015-07-24 15:14:20


Statystyki

Widoczność abstraktów - 202
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 540

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Alicja Eliza Miszczak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.