Niektóre regulacje prawne ubezpieczenia chorobowego, rentowego i wypadkowego a konstytucyjna zasada równości i sprawiedliwości

Inetta Jędrasik-Jankowska

Streszczenie w języku polskim


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje obywatelom prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. Ustawy regulujące podstawowe instytucje ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie wypadkowe) nie zawsze pozostają zgodne z konstytucyjną zasadą równości i sprawiedliwości. W artykule autorka prezentuje wybrane przepisy naruszające tę zasadę.

 Słowa kluczowe


Konstytucja; ubezpieczenie chorobowe; ubezpieczenie rentowe; ubezpieczenie wypadkowe; zasada równości i sprawiedliwości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, pod red. B. Gudowskiej, J. Strusińskiej-Żukowskiej, Warszawa 2011.

Mały słownik języka polskiego, pod red. S. Skorupki, H. Auderskiej, Z. Łempickiej, Warszawa 1968.

Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 1989.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2002 roku, III UZP 7/02, OSNP 2003, nr 2, poz. 42.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 1996 roku, II URN 60/95, OSNAPiUS 1997, nr 4, poz. 53.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2015.62.2.79
Data publikacji: 2016-02-08 12:27:59
Data złożenia artykułu: 2015-11-11 14:02:44


Statystyki


Widoczność abstraktów - 489
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1052

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Inetta Jędrasik-Jankowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.