Trzy modele reform administracji publicznej a legitymizacja służby publicznej

Mateusz Pszczyński

Streszczenie w języku polskim


Administracja publiczna podlega permanentnym reformom, dostosowując swoją organizację, zadania i sposób działania do potrzeb oraz idei współczesnego świata. Jednocześnie szuka elementów i form legitymizujących jej funkcjonowanie. Wprowadzane reformy zmieniają rolę i pozycję służby publicznej, oddziałując na jej legitymizację. Menadżerskie zarządzanie z modelu NPM wpływa na zakres świadczeń publicznych, a tym samym (nie wprost) na akceptację nowego modelu służby publicznej. Z kolei model NPG wzmacnia pozycję obywatela w procesie wyznaczania celu publicznego, zmusza służbę publiczną do negocjacji i działań konsensualnych w czasie definiowania interesu publicznego. W ten sposób obywatel, decydując wraz z administracją publiczną, akceptuje działania służby publicznej i jednocześnie je legitymizuje. Afirmacja służby publicznej i jej roli w realizacji zadań państwa wzmacnia jej pozycję w państwie, a tym samym pośrednio wpływa na poziom legitymizacji służby publicznej.


Słowa kluczowe


new public governance; new public management; państwo neoweberowskie; legitymizacja; służba publiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Christensen T., Lægreid P., Transcending New Public Management. The Transformation of Public Sector Reforms, Aldershot 2009.

Loffler E., Governance: Network with stakeholders, [w:] T. Bovaird, E. Loffler, Public Management and Governance, London–New York 2007.

Lynn L.E., What is a Neo-Weberian State? Reflections on a Concept and its Implications, www.researchgate.net/publication/268398484_What_Is_a_Neo-Weberian_State_Reflections_on_a_Concept_and_Its_Implications [dostęp: 10.11.2017].

McLoughlin C., When Does Service Delivery Improve the Legitimacy of a Fragile or Conflict-Affected State?, “Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions” 2015, Vol. 28(3), DOI: https://doi.org/10.1111/gove.12091.

Pollitt C., Bouckaert G., Public Management Reform: A Comparative Analysis – New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State, Oxford 2011.

Randma-Liiv T., New Public Management versus Neo-Weberian State in Central and Eastern Europe, “The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy” 2008, No. 1.

Scharpf F.W., Economic integration, democracy and the welfare state, “Journal of European Public Policy” 1997, Vol. 4(1), DOI: https://doi.org/10.1080/135017697344217.

The Civil Service in the 21st Century: Comparative Perspectives, eds. J. Raadschelders, T. Toonen, F. Van der Meer, Frits M. Van der Meer, London 2007, DOI: https://doi.org/10.1057/9780230593084.

Wesołowski W., Weberowska koncepcja legitymizacji: ograniczenia i kontynuacje, [w:] Legitymacja: klasyczne teorie i polskie doświadczenia, red. A. Rychard, Warszawa 1988.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2017.64.2.61
Data publikacji: 2018-02-26 19:27:24
Data złożenia artykułu: 2017-09-16 00:03:38


Statystyki

Widoczność abstraktów - 773
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 840

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Mateusz Pszczyński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.