Artykuł recenzyjny książki Andrzeja Maksymiliana Fredro Scriptorum Seu Togae et Belli Notationum Fragmenta. Accesserunt Peristromata Regnum. Symbolis Expressa

Lech Dubel

Streszczenie w języku polskim


Autor omawia idee polityczne Andrzeja Maksymiliana Fredry. Ocenie podlega obszerny wstęp napisany współcześnie przez Marka Tracza Trynieckiego. Wskazuje się na prezentowanie przez Fredrę modelu monarchii umiarkowanej. Podkreśla się zerwanie komentatora z dotychczasowymi stereotypami i analizami piśmiennictwa A.M. Fredry dokonanymi w okresie wcześniejszym. Odrębnym problemem jest ukazanie poglądów pisarza na temat relacji państwo – kościół, zadań edukacji patriotycznej czy problemu wojska i wojny.


Słowa kluczowe


Maksymilian Aleksander Fredro; zasady panowania władców; republikanizm; ustrój mieszany; etyka urzędnicza; cnoty publiczne; sejm; religia; prawo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bernacki W., Myśl polityczna I Rzeczypospolitej, Kraków 2011.

Dubel L., Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, Warszawa 2009.

Dubel L., Problem praworządności w polskich doktrynach Odrodzenia i Oświecenia, „Annales UMCS. Sectio G” 1973, Vol. XX, z. 8.

Filozofia i myśl społeczna XVII wieku, pod red. Z. Ogonowskiego, cz. 1, Warszawa 1979.

Fredro A.M. , Jak czytać książki?, [w:] A.M. Fredro, Scriptorum Seu Togae et Belli Notationum Fragmenta. Accesserunt Peristromata Regnum. Symbolis Expressa, Warszawa 2014.

Jarra E., Historia polskiej filozofii politycznej. 966–1795, Londyn 1968.

Jarra E., Makiawellizm i Machiavelli, „Horyzonty” 1961, nr 66–67.

Jarra E., Rzplita w przysłowiach, „Horyzonty” 1957, nr 8.

Kimla P., Historycy-politycy jako źródło realizmu politycznego, Kraków 2009.

Ludwikowski R.R., Historia polskiej myśli politycznej, Warszawa 2012.

Olszewski H., Doktryna złotej wolności i spory o jej spuściznę, „Państwo i Prawo” 2001, z. 2(660).

Rau Z., Przedmowa, [w:] A.M. Fredro, Scriptorum Seu Togae et Belli Notationum Fragmenta. Accesserunt Peristromata Regnum, Symbolis Expressa, Warszawa 2014.

Słownik Historii Doktryn Politycznych, pod red. M. Jaskólskiego, t. 2, Warszawa 1999.

Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2011.

Tarnowski S., Andrzej Maksymilian Fredro. Charakterystyka literacka, „Rozprawy Akademii Umiejętności” 1986, t. 4.

Tracz Tryniecki M., Wstęp, [w:] A.M. Fredro, Scriptorum Seu Togae et Belli Notationum Fragmenta. Accesserunt Peristromata Regnum, Symbolis Expressa, Warszawa 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2015.62.1.93
Data publikacji: 2016-02-03 14:58:59
Data złożenia artykułu: 2015-06-18 09:13:55


Statystyki

Widoczność abstraktów - 274
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 184

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Lech Dubel

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.