Obowiązki ze sfery bhp w zatrudnieniu niepracowniczym

Małgorzata Maria Mędrala

Streszczenie w języku polskim


Artykuł opisuje obowiązki pracodawców w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do niepracowników. Autorka podkreśla, iż bezpieczeństwo i higiena pracy są ważne nie tylko w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, ale także osób pracujących na podstawie zatrudnienia cywilnoprawnego. Opracowanie zamyka konkluzja, że regulacje dotyczące omawianej materii odnoszące się do osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych nie są w pewnych aspektach sprawiedliwe.


Słowa kluczowe


bezpieczeństwo i higiena pracy; pracodawca; niepracodawca; pracownik; niepracownicy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jankowiak J., Glosa do wyroku TK z dnia 24 października 2000 r., K 12/2000, teza nr 1, GSP-Prz.Orz. 2008, z. 4, poz. 163.

Meller M., Bezpieczeństwo i higiena pracy w zatrudnieniu niepracowniczym, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, z. 9.

Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. 1: Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2013.

Szemplińska E., Zatrudnienie młodocianych, teza nr 2, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, z. 6, poz. 24.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2015.62.2.143
Data publikacji: 2016-02-08 12:28:01
Data złożenia artykułu: 2015-07-02 23:01:33


Statystyki


Widoczność abstraktów - 855
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1648

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Małgorzata Maria Mędrala

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.