Autor - szczegóły

Borek-Buchajczuk, Renata, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Prawa i Administracji, Polska