No 17 (2016)

Spis treści

Od redakcji
 
3

Artykuły

Zofia Rosińska
5
Tomasz Siwiec
PDF
27
Joanna Mysona Byrska
PDF
53
Artur Wójtowicz
PDF
69
Miłosz Kudela
PDF
95

Recenzje

Recenzja: Antonio Damasio, Jak umysł zyskał Jaźń. Konstruowanie świadomego umysłu, przeł. N. Radomski, Wyd. Rebis, Poznań 2011
Mateusz Cichocki
PDF
113

Sprawozdania i komunikaty

Sprawozdanie: Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku (Kraków, 3–5 marca 2016)
Kamil Szymański
PDF
121