Lubelski Rocznik Pedagogiczny

„Lubelski Rocznik Pedagogiczny” ukazuje się od roku 1963. Pierwszym redaktorem naczelnym „Rocznika” był wybitny dydaktyk prof. Konstanty Lech. Początkowo pismo ukazywało się dzięki wsparciu Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie i Komisji Współpracy z UMCS. Wydawcą pisma było Wydawnictwo Lubelskie. Od 15. tomu (1993), Lubelski Rocznik Pedagogiczny wydawany jest przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Wydział Pedagogiki i Psychologii. Każdy tom zawiera wyraźnie określoną strukturę przygotowywanych materiałów i zagadnień, wśród których wyróżniamy: wybrane problemy nauczania i wychowania: zagadnienia z zakresu pedagogiki specjalnej: dziejów oświaty i wychowania oraz materiały i recenzje.

 Punkty MNiSW 2019: 20
ISSN: 0137-6136
e-ISSN: 2449-8327
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 37, No 4 (2018)


Okładka