Kontakt

Adres

„Lubelski Rocznik Pedagogiczny”
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin, Poland

Osoba do kontaktu

Magdalena Barabas
Sekretarz redakcji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Tel.: 81 537 63 22
Email: m.barabas@poczta.umcs.lublin.pl

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń
Email: support@journals.umcs.pl