Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. Stanisława Byra, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Polska

Sekretarz redakcji

 1. Magdalena Barabas, Uniwersytet Marii Curie –Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Polska

Członkowie zespołu redakcyjnego

 1. Piotr Gindrich, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska
 2. Teresa Zubrzycka-Maciąg, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

Redaktor statystyczny

 1. Józef Stachyra, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

Rada naukowa

 1. Beata Balogova, Presovska Univerzita
 2. Daniela Bratkovic, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb
 3. Maria Chodkowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 4. Marija Czepil, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 5. Miroslav Dopita, Univerzita Palackého v Olomouci
 6. Tadusz Gałkowski, SWPS, Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 7. Jess Gregory, Department of Educational Leadership and Policy Studies Southern Connecticut State University, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
 8. Vladimir Frk, Presovska Univerzita
 9. Grażyna Krasowicz-Kupis, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 10. Zbigniew Kwieciński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 11. Zofia Palak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 12. Andrzej Radziewicz-Winnicki, Uniwersytet Zielonogórski
 13. Mieczysław Radochoński, Uniwersytet Rzeszowski
 14. Anamarija Žic Ralić, Department for Inclusive Education and Rehabilitation Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb
 15. Alina Rynio, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 16. Adam Stankowski, Uniwersytet Śląski
 17. Prof. Dr. Taisir Subhi Yamin, Paris Descartes University The International Centre for Innovation in Education (ICIE), Niemcy
 18. Manuela Valentini, Dipartimento di Studi Umanistici Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Italy
 19. Laszlo Varga, Benedek Elek Faculty of Pedagogy University of Sopron, Węgry