Nawyki żywieniowe dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej

Beata Głodzik

Streszczenie w języku polskim


Praca koncentruje się na analizie nawyków żywieniowych dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Analiza rozpoczyna się od przedstawienia pojęć i definicji dotyczących zachowań i nawyków
żywieniowych. Następnie ukazana jest w ogólnym zarysie teoria integracji sensorycznej wraz z analizą zmysłów, które mają szczególne znaczenie w procesie odżywiania. Wnioski wynikające z analizy dotyczą
specyficznych zachowań i nawyków żywieniowych u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Słowa kluczowe: nawyki żywieniowe, integracja sensoryczna, zaburzenia integracji sensorycznej.

Słowa kluczowe


nawyki żywieniowe; integracja sensoryczna; zaburzenia integracji sensorycznej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ayres A. J. (1989). Sensory Integration and the child. California.

Dunn W. (2007). Supporting children to participate successfully in everyday life by using sensory processing knowledge. Infants and Young Children, vol. 20, no. 2, s. 85.

Eliot L. (2003). Co tam się dzieje? Poznań.

Gertig H., Przysławski J. (2006). Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu. Warszawa.

Heszen Niejodek I., Wrześniewski K. (2000). Udział psychologii w rozwiązywaniu problemów zdrowia somatycznego. W: J. Strelau (red.). Psychologia, Gdańsk.

Jaśkowski P. (2009). Neuronauka poznawcza. Warszawa.

Koziol L. F., Budding D. E., Chidekel D. (2011). Sensory integration, sensory processing and sensory modulation disorders: putative functional neuroanatomic underpinnings. Published

online. Cerebellum. Springer Science.

Maas V. F. (2007). Integracja sensoryczna a neuronauka. Od narodzin do starości. Warszawa.

Maas V. F. (1998). Uczenie się przez zmysły. Warszawa.

Syrek E., Borucka-Sitkiewicz K. (2009). Edukacja zdrowotna. Warszawa.

Szczygieł B.(red.) (2011). Niedożywienie związane z chorobą. Warszawa.

Szewczyński J., Skrodzka Z. (1995). Higiena żywienia. Warszawa.

Woynarowska B. (2007). Edukacja zdrowotna.Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2013.32.0.11
Data publikacji: 2015-07-09 01:50:18
Data złożenia artykułu: 2015-07-08 21:58:09


Statystyki


Widoczność abstraktów - 635
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 4131

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2015 Beata Głodzik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.