Miejsce edukacji żywieniowej w autorskich miniprojektach edukacyjnych

Anna Bieganowska, Marzena Kowaluk-Romanek

Streszczenie w języku polskim


Projekty edukacyjne i profilaktyczne są obecnie bardzo istotnym i często wykorzystywanym narzędziem w pracy pedagoga. Odgrywają ważną rolę w procesach edukacji i wychowania. Nauczyciele korzystają z gotowych propozycji, ale też często tworzą autorskie projekty. Aby przygotować przyszłych pedagogów do podejmowania takich czynności, w programie studiów uwzględnia się przedmioty, podczas których studenci uczą się samodzielnego konstruowania programów wspomagających pracę pedagoga. W artykule dokonano analizy uwzględniających obszar edukacji żywieniowej losowo wybranych
miniprojektów edukacyjnych opracowanych przez studentów pedagogiki.

Słowa kluczowe


styl życia, odżywianie, studenci, projekty edukacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gawęcki J., Mosso‑Pietraszewska T. (2004). Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, PWN, Warszawa.

Gembalczyk I.(2010). Kultura zdrowotna uczniów szkół podstawowych. W: A. Witek, I. M. Łukasik, A. Buczak (red.), Zasoby osobiste i społeczne. Zdrowa szkoła‑zdrowy uczeń.

Między teorią a praktyką, Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin, s. 39–53.

Giza‑Poleszczuk A. (2005). Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej. Wyd. UW, Warszawa.

Kasznia-Kocot J. i in., (2010). Zwyczaje żywieniowe i stosowanie diet odchudzających wśród młodzieży gimnazjalnej.W: A. Buczak, I. M. Łukasik, A. Witek (red.) Edukacja wobec zagrożeń zdrowia. Zdrowa szkoła‑zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką, Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin, s. 9–33.

Ostrowska A. (1999). Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Sochacka‑Tatara E., Stypuła A. (2010). Zaburzenia odżywiania wśród uczniów szkół krakowskich – część ogólnopolskich badań zaburzeń odżywiania wśród młodzieży, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 3, s. 591–595.

Syrek E., Borzucka‑ Sitkiewicz (red.) (2009) Edukacja zdrowotna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Woynarowska B. (red.) (2007). Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa.

Woynarowska B. (2004). Zachowania żywieniowe u młodzieży w wieku 11–15 lat w Polsce i ich niektóre skutki zdrowotne i społeczne, Standardy Medyczne, nr 1, s. 87–94.

www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_099_10.PD
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2013.32.0.69
Data publikacji: 2015-07-09 01:50:20
Data złożenia artykułu: 2015-07-08 22:18:06


Statystyki


Widoczność abstraktów - 507
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1013

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2015 Anna Bieganowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.