Emocjonalne uwarunkowania zachowa ń konsumenckich młodych dorosłych

Izabella Maria Łukasik, Anna Witek

Streszczenie w języku polskim


Jednym z powodów, dla których emocje zajmują szczególne miejsce w naszym życiu, jest ich związek z poznaniem i zachowaniem. Przeżywane uczucie wpływa na percepcję i oczekiwania, doprowadzając do odpowiedniej reakcji w określonej sytuacji. Sprawdzono, o ile chęć dokonywania zakupów bądź korzystania z usług poprawiających urodę i uczestniczenie w zdarzeniach kulturalnych może być wynikiem przeżywania pozytywnych lub negatywnych emocji. Trzy grupy studentek pedagogiki (każda
po piętnaście osób) wprowadzono w sytuację eksperymentalną. Przed eksperymentem przeprowadzono test GSES i CECS. Przedmiotem badań uczyniono zachowania konsumenckie określone w ankiecie własnej konstrukcji. Uzyskane wyniki nie wskazują jednoznacznie, iż hedonistyczne zakupy mogą być
środkiem do poprawienia bądź utrzymania nastroju. Stwierdzono, iż w grupie badanych studentek przeżycie negatywnych emocji skłania do szukania bezpiecznego miejsca, jakim jest dom, zaciemniona
sala widowiskowa. Badanym osobom tego typu miejsce pozwala oderwać myśli od problemu i skupić je np. na: fabule filmu, sztuki, dźwiękach muzyki.

Słowa kluczowe


konsumpcyjna regulacja emocji; poczucie własnej skuteczności; panowanie nad emocjami; hedonistyczna konsumpcja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bandura A. (2007). Teoria społecznego uczenia się. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Kemp E., Kopp S. W. (2011). Emotion regulation consumption: When feeling better is the aim. “Journal of Consumer Behaviour”, No 10, 1–7. Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/cb.341.

Bargh J. A. (1999). Automatyzmy dnia powszedniego. „Czasopismo Psychologiczne”, nr 5. 209–256.

Goleman D. (1997), Inteligencja emocjonalna, Media i Rodzina, Poznań.

Grandley A. A. (2000). Emotion regulation in the workplace: A New Way to Conceptualize Emotional Labor. “Journal of Occupational Health Psychology”, vol. 5, no 1, pp. 95–110.

DOI: 10.1037/1076–8998. S. 1.95.

Gross J. J. (2002). Emotion regulation: affective, cognitive i social consequences. “Psychology”, 39, pp.281–291, DOI:10.1017.50048577201393198.

Hochschild A. R. (2009). Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Juczyński Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001, s. 55–58,

–98.

Kłos J., Gromadecka‑Sutkiewicz M. (2011). Styl życia młodzieży w ujęciu strukturalnym, „Problemy Higieniczno‑Epidemiologiczne”,

nr 1, s. 120–126.

Lindstrom M. (2009). Zakupologia. Prawda i kłamstwo o tym, dlaczego kupujemy. Wyd. Znak, Kraków.

Łuszczyńska A. (2004). Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczają?, GWP, Gdańsk.

Makarewicz M., Piechota M., Story W., Wadowska W. (2012). Płeć a zakupoholizm. „Innowacje Psychologiczne”, t. 1, nr 1, s. 29–46.

Ogińska-Bulik N. (2010). Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość. Wyd. Delfin, Warszawa.

Radoszewska J. (2011). Ucieleśnienie. Psychiczne uwarunkowania otyłości u dzieci i osób w wieku dorastania. Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Wieczorkowska‑Wierzbińska G. (2011). Psychologiczne ograniczenia. Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Wojciszke B. (2011). Psychologia społeczna. Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/mlodzi_2011_07.pdf, s. 223–251, (dostęp 10.09.2012).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2013.32.0.295
Data publikacji: 2015-07-09 01:50:25
Data złożenia artykułu: 2015-07-09 00:35:46

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Izabella Maria Łukasik, Anna Witek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.