Narcyza Żmichowska (1819–1896) – pisarka, działaczka społeczna, nauczycielka

Monika Hajkowska

Streszczenie w języku polskim


Narcyza Żmichowska należy do grona najwybitniejszych kobiet XIX stulecia. Realizowała się na wielu płaszczyznach, do których zaliczała się działalność pisarska, społeczna i pedagogiczna. Wychodziła z nowoczesnymi postulatami dotyczącymi kształcenia kobiet, wyznaczając im drogę kariery zawodowej. W swoich pracach ukazywała obraz rodziny oraz rolę i znaczenie poszczególnych jej członków. Stała na straży cennych wartości, takich jak miłość, uczciwość, patriotyzm.

Słowa kluczowe


Narcyza Żmichowska; wychowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borkowska G. (1996). Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. Warszawa.

Bujno M. (1902). Narcyza Żmichowska (Gabryela) i jej dzieła. Warszawa.

Chmielowski P. (1885). Autorki polskie. Warszawa.

Kopczyński S. (1910). Nie za wcześnie. W: Szkice higieniczno-wychowawcze. Warszawa, s. 15–21.

Philips U. (2008). Nacyza Żmichowska. Feminizm i religia. Tłum. K. Bojarska. Warszawa.

Pogadanki pedagogiczne Narcyzy Żmichowskiej. „Bluszcz” 1902, nr 14, nr 21, nr 36.

Romankówna M. (1970). Narcyza Żmichowska (Gabriella). Kraków.

Słownik Biograficzny. (1957). W: N. Żmichowska. Listy, t. 1: W kręgu najbliższych. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.

Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W. (red.) (1901). Słownik Języka Polskiego, t. 4. Warszawa.

Stawiak-Ososińska M. (2007). Poglądy pedagogiczne Narcyzy Żmichowskiej (w świetle Pogadanek pedagogicznych i Listów). W: M. Pękowska (red.). Z dziejów oświaty na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Studia i szkice. Kielce, s. 135–156.

Stępień M. (1968). Narcyza Żmichowska. Warszawa.

Sz…a M. (1881). Kiedy ma się rozpocząć wychowanie?. „Dwutygodnik dla Dzieci” nr 3, s. 25–26.

W. A. – Sz. (2004). Żmichowska Narcyza. W: Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 5. Warszawa.

Wernic H. (1885). Bądźmy ostrożni kształcąc umysł dziecka w pierwszej jego epoce. „Przegląd Pedagogiczny” nr 12, s. 151.

Wincenciak W. (1997). Śladami Narcyzy Żmichowskiej-pisarki, nauczycielki. „Studia Łomżyńskie” t. 8, s. 265–269.

Woźniakiewicz-Dziadosz M. (1970). O strukturze Poganki, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio F, vol. 25, s. 147–173.

Woźniakiewicz-Dziadosz M. (1978). Między buntem a rezygnacją. O powieściach Narcyzy Żmichowskiej. Warszawa.

Woźniakiewicz-Dziadosz M. (1986). Polityka i romantyczne struktury powieściowe. Lublin.

Woźniakiewicz-Dziadosz M. (1997). „Pisma Gabrielli” – romantyczna formuła dyskursu powieściowego. „Pamiętnik Literacki” nr 88, s. 37–52.

Zamoyska J. (1961). Wspomnienia. Rękopis opracowała, poprzedziła wstępem, zaopatrzyła w przypisy i indeksy M. Czapska. Londyn.

Zwolińska B. (2003). „Poganka” Narcyzy Żmichowskiej jako romantyczna powieść inicjacyjna. W: W. Gutowski, E. Owczarz (red.). Z problemów prozy. Powieść inicjacyjna. Toruń.

Żeleński (Boy) T. (1956). Ludzie żywi. Warszawa.

Żmichowska N. (1861). Capricio. W: N. Żmichowska. Pisma Gabryelli, t. 1. Warszawa.

Żmichowska N. (1861). Danko z Jawuru. (Powieść na tle historycznym omawiana). W: N. Żmichowska. Pisma Gabryelli, t. 1. Warszawa.

Żmichowska N. (1861). Książka pamiątek. Znaleziona przez Garyellę i czytana przy kominkowym ogniu. W: N. Żmichowska. Pisma Gabryelli, t. 2. Warszawa.

Żmichowska N. (1861). Wstępny obrazek. W: N. Żmichowska. Pisma Gabryelli, t. 2. Warszawa.

Żmichowska N. (1861). Wyjątki z podróży kobiety. W: N.

Żmichowska. Pisma Gabryelli, t. 1. Warszawa.

Żmichowska N. (1861). Poganka. Powieść przy kominkowym ogniu opowiadana. W: N. Żmichowska. Pisma Gabryelli, t. 2. Warszawa.

Żmichowska N. (1861). Prządki. Powieść (ze wspomnień dziecinnego wieku). W: N. Żmichowska. Pisma Gabryelli, t. 2. Warszawa.

Żmichowska N. (1861). Szczęście poety. W: N. Żmichowska. Pisma Gabryelli, t. 1. Warszawa.

Żmichowska N. (1873). Część elementarna wykładu nauk przeznaczona do pomocy w domowym wychowaniu. Warszawa.

Żmichowska N. (1906). List do Julii Baranowskiej z 30 listopada 1869 r. W: Listy Narcyzy Żmichowskiej do rodziny i przyjaciół, t. 2. Kraków.

Żmichowska N. (1957). List do Anny Kisielnickiej z 11 kwietnia 1867 r. W: N. Żmichowska. Listy, t. 1: W kręgu najbliższych. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.

Żmichowska N. (1957). List do Anny Kisielnickiej z 12 stycznia 1854 roku W: N. Żmichowska. Listy, t. 1: W kręgu najbliższych. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.

Żmichowska N. (1957). List do Anny Kisielnickiej z 24 grudnia 1844 r. W: N. Żmichowska. Listy, t. 1: W kręgu najbliższych. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.

Żmichowska N. (1957). List do Erazma Żmichowskiego z 10 maja 1843 r. W: N. Żmichowska. Listy, t. 1: W kręgu najbliższych. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.

Żmichowska N. (1957). List do Erazma Żmichowskiego z 12–16 lutego 1842 r. W: N. Żmichowska. Listy, t. 1: W kręgu najbliższych. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.

Żmichowska N. (1957). List do Erazma Żmichowskiego z 28 lipca 1843 r. W: N. Żmichowska. Listy, t. 1: W kręgu najbliższych. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.

Żmichowska N. (1957). List do Erazma Żmichowskiego z 4 października 1843 r. W: N. Żmichowska. Listy, t. 1: W kręgu najbliższych. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.

Żmichowska N. (1957). List do Erazma Żmichowskiego z dnia 17 i 20 czerwca 1844 r., W: N. Żmichowska. Listy, t. 1: W kręgu najbliższych. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.

Żmichowska N. (1957). List do Erazma Żmichowskiego z dnia 5 lub 6 sierpnia 1838 r. W: N. Żmichowska. Listy, t. 1: W kręgu najbliższych. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.

Żmichowska N. (1957). List do Erazma Żmichowskiego z sierpnia 1843 r. W: N. Żmichowska. Listy, t. 1: W kręgu najbliższych. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.

Żmichowska N. (1957). List do Marii z Glogerów Rostworowskiej z dnia 20 lutego 1853 r. W: N. Żmichowska. Listy, t. 1: W kręgu najbliższych. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.

Żmichowska N. (1960). List do Bibianny Moraczewskiej z 17 grudnia 1852 r. W: N. Żmichowska. Listy, t. 2: Rozdroża. Do druku przygotowała i komentarzami opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.

Żmichowska N. (1960). List do Bibianny Moraczewskiej z 23 grudnia 1845 r. W: N. Żmichowska. Listy, t. 2: Rozdroża. Do druku przygotowała i komentarzami opatrzyła M. Romankówna. Wrocław.

Żmichowska N. (1972). Bibliografia Literatury Polskiej. Nowy Korbut. Romantyzm. Opracował zespół pod kierownictwem I. Śliwińskiej i S. Stupkiewicza, t. 9. Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2015.34.1.141
Data publikacji: 2015-09-07 11:36:59
Data złożenia artykułu: 2015-09-02 12:29:27


Statystyki


Widoczność abstraktów - 746
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 364

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2015 Monika Hajkowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.