Związek poczucia koherencji z system wartości u osób z zaburzeniami odżywiania

Anna Wiatrowska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących związku między poczuciem koherencji a systemem wartości u osób z zaburzeniami odżywiania. W badaniu zastosowano Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29) Antonovsky’ego oraz Portretowy Kwestionariusz Wartości (PVQ-R2) Schwartza. Przebadano dwie grupy: osoby z zaburzeniami odżywiania i ludzi zdrowych. Istotne zróżnicowanie wystąpiło we wszystkich wymiarach i wyniku ogólnym poczucia koherencji, a także w systemie wartości. Przeprowadzone analizy potwierdziły częściowo przyjęte hipotezy dotyczące związku poczucia koherencji z systemem wartości u badanych osób. Uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę badań dotyczących relacji między analizowanymi zmiennymi z uwzględnieniem postaci zaburzeń odżywiania.


Słowa kluczowe


poczucie koherencji, system wartości, zaburzenia odżywiania.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


American Psychiatric Association., 2013, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition. APA, Washington DC.

Antonovsky A., 2005, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa, Wydawnictwo IPN.

Brzozowski P., 2002, Uniwersalność struktury wartości: koncepcja Shaloma H. Schwartza. „Roczniki Psychologiczne”, nr 5, 27–52.

Brzozowski P., 2007, Wzorcowa hierarchia wartości: Polska, Europejska czy Uniwersalna?. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Cieciuch, J., 2010, Nadzieja jako moderator związku poczucia koherencji z preferowanymi wartościami. „Kwartalnik Naukowy”, nr 2, 25–38.

Dunajska A., Sobieszańska S., Rabe-Jabłońska J., 2002, Psychoterapia pacjentów z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego. Podstawy teoretyczne, cele, metody. „Psychiatria i Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży”, nr 1/2, 154–167.

Kaplan H. I., Sadock B. J., Sadock V. A., 2004, Psychiatria kliniczna. Wrocław, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner.

Kucharska K., Wilkos E., 2016, Zaburzenia odżywiania. W: M. Jarema (red.), Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa, Wydawnictwo PZWL.

Pilch I., 2012, Wartości podstawowe a preferencje ideologiczne i decyzje wyborcze w wyborach do Sejmu 2011. „Preferencje Polityczne”, nr 3, 127–148.

Rabe-Jabłońska J., Pawełczyk T., Żechowski C., Jarema M., 2008, Standardy leczenia zaburzeń odżywiania. „Psychiatria i Psychologia Kliniczna”, nr 8/1, 20–40.

Schwartz S. H., Sagie G., 2000, Value consensus and importance: a cross-national study. “Journal of Cross-Cultural Psychology”, nr 31, 465–497.

Schwartz S. H., 2006, Basic human values: theory, measurement and applications. “Revue Française de Sociologie”, nr 47, 249–288.

Wiatrowska A., 2009, Jakość życia w zaburzeniach odżywiania. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Wiatrowska A., 2015, Przestrzeń rodzinna w etiologii zaburzeń odżywiania u dzieci. W: T. Parczewska (red.), Przestrzenie dziecka i dzieciństwa wielość perspektyw i znaczeń. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Wiatrowska A., 2016a, A hierarchy of values of people with eating disorders, “Людинознавчі студії. Серія Педагогіка”, nr 3/35, 64–73.

Wiatrowska A., 2016b, The analysis of metavalues of women with anorexia and bulimia nervosa. W: M. Chepil, A. Żukowska, O. Karpenko (red.), In the sphere of education and artistic work. Drohobycz, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2016.35.3.351
Data publikacji: 2017-06-07 13:31:26
Data złożenia artykułu: 2016-05-16 13:22:16


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1394
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 682

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2017 Anna Wiatrowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.