Poczucie sensu życia i motywacja do jego poszukiwania wychowanków Domu Młodzieży SOS

Katarzyna Dąbrowska

Streszczenie w języku polskim


Kształtowanie poczucia sensu życia i motywacji do jego poszukiwania to niezwykle ważne zadanie wychowawcze. Młodzież, która przebywa w placówkach socjalizacyjnych i która często wynosi przykre doświadczenia z dzieciństwa, jest zagrożona nieprawidłowościami w zakresie rozwoju struktur osobowości odpowiedzialnych za stanowienie celów i wartości życiowych, odpowiadających za odczuwanie satysfakcji, a także zadowalające funkcjonowanie społeczne. Celem artykułu było ukazanie, na jakim poziomie się znajduje i czym się charakteryzuje poczucie sensu życia wychowanków Domu Młodzieży SOS i w jakim stopniu wykazują oni motywację do jego poszukiwania. Do przeprowadzenia badań wykorzystano: „Test celu życia” (PI L) J.C. Crumbaugha i L.T. Maholicka i „Test poszukiwania celów noetycznych” (SONG ) J.C. Crumbaugha, którym objęto 34 osoby. Zarówno poczucie sensu życia, jak i motywacja do jego poszukiwania badanej młodzieży przyjęły średni poziom, ponadto widoczna jest wśród wychowanków Domu Młodzieży SOS potrzeba posiadania bliskich: rodziny, przyjaciół, do czego często odwołują się
w swoich odpowiedziach.


Słowa kluczowe


młodzież, sens życia, instytucje socjalizacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dujka E. (2001). Poczucie sensu życia młodzieży z rodzin alkoholicznych. „Problemy Alkoholizmu” 1, s. 27–32.

Frankl V. E . (2009). Człowiek w poszukiwaniu sensu. Głos nadziei z otchłani Holokaustu. Warszawa.

Iłendo-Milewska A. (2004). Poczucie sensu życia młodzieży polskiej i niemieckiej, „Opieka–Wychowanie–Terapia” 1–2, s. 5–7.

Konarska J. (1998). Poczucie sensu życia młodzieży z inwalidztwem wzroku. Lublin.

Konieczna E. (2010). Poczucie sensu życia osób niepełnosprawnych ruchowo. Kraków.

Kumaniecki K. (2000). Słownik łacińsko-polski. Warszawa.

Leziak J., Prażmo D. (2011). Dom Młodzieży SOS, Wspólnota Mieszkaniowa SOS, mieszkania nadzorowane. W: D. Wosik-Kawala (red.). Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze. Lublin.

Mariański J. (1996). Postawy młodzieży polskiej wobec sensu życia. W: K. Popielski (red.). Człowiek–wartości–sens. Lublin.

Mariański J. (1998). Między nadzieją a zwątpieniem. Sens życia w świadomości młodzieży szkolnej. Lublin.

Meissner-Łozińska J. (2011). Poczucie sensu i bezsensu życia u wychowanków domów dziecka. Rzeszów.

Niekludow K. (2000). Pogląd na świat a poczucie sensu i zadowolenia z życia. „Psychologia Wychowawcza” 2–3, s. 157–171.

Obuchowski K. (2000). Galaktyka potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Poznań.

Popielisk K. (2007). Poczucie sensu życia jako doświadczenie egzystencjalnie znaczące i potrzeba rozwojowa. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.). Wychowanie. Pojęcia–procesy–konteksty. T. 2. Gdańsk.

Popielski K. (1987). „Sens” i „wartość” życia jako kategorie antropologiczno-psychologiczne. W: K. Popielski (red.). Człowiek – pytanie otwarte. Lublin.

Skrzypińska K. (2002). Poczucie sensu życia i zadowolenie

u młodzieży studenckiej. „Psychologia Rozwojowa”. T. 7, 3,

s. 77–92.

Smaza M., Bernacka A. (2005). Słownik wyrazów obcych, synonimów, frazeologiczny. Warszawa.

Szałański J., Nowak P. (1995). Poczucie sensu życia u młodzieży niedostosowanej społecznie. W: T. Sołtysiak (red.). Zjawisko patologii społecznej. Uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy. Bydgoszcz.

Vanier J. (1988). Sens życia osoby upośledzonej umysłowo. W: D. Kornas-Biela (red.). Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie. Lublin.

Włostowska K., Michalski D., Lipka M. (2001). Poczucie sensu życia uczniów szkoły zawodowej. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1, s. 33–35.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2016.35.1.211
Data publikacji: 2017-02-21 11:17:40
Data złożenia artykułu: 2016-07-12 20:39:24


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2880
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1115

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2017 Katarzyna Dąbrowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.