Tadeusz Joteyko – muzyk, kompozytor, pedagog

Katarzyna Rogozińska

Streszczenie w języku polskim


Tadeusz Joteyko to polski kompozytor, dyrygent chórów i pedagog. Z jego życia i muzycznej twórczości wyłania się postać gorącego patrioty. Podkreślając narodowy charakter swoich utworów, Joteyko nawiązywał do polskiej tematyki historycznej. Przyglądając się działalności pedagogicznej T. Joteyki, należy podkreślić, że najistotniejszą rolę dla niego odgrywało powszechne wychowanie muzyczne. Jego głównym celem było zaś umuzykalnienie młodzieży przez szeroko rozumianą percepcję muzyki. Tadeusz Joteyko to także organizator życia muzycznego – jego popularyzator. Wielki orędownik stymulującej roli kultury w życiu społeczeństwa polskiego.


Słowa kluczowe


Tadeusz Joteyko, muzyka, twórczość, wychowanie muzyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chechl Z., 1993, Joteyko Tadeusz. W: E. Dziembowska (red.), Encyklopedia muzyczna PWM, T. HIJ. Część biograficzna. Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 511–513.

Chyła-Szypułowa I., 2013, Kompendium edukacji muzycznej. Kielce, Wydawnictwo UH-P Jana Kochanowskiego.

Helman Z., 2013, Między romantyzmem a nową muzyką, t. 6. Warszawa, Wydawnictwo Sutkowski Edition Warsaw.

Jankowski W., 1970, Wychowanie muzyczne w szkole ogólnokształcącej. Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Joteyko T., 1916, Historia muzyki polskiej i powszechnej w zarysie. Warszawa, wydawnictwo M. Arcta.

Joteyko T. i in., 1916a, Ulubione pieśni. Śpiewnik dla młodzieży na cztery głosy mieszane. Warszawa, Nakład Gebethnera i Wolfa.

Joteyko T. i in., 1924, Problemat nauczania muzyki w szkołach ogólnokształcących. Warszawa, Nakład Gebethnera i Wolfa.

Joteyko T., 1924, Szkice morskie. „Muzyka”, nr 1, 39.

Joteyko T., 1925, Trybuna artystów. O moim „Zygmuncie Auguście” słów kilka. „Muzyka”, nr 10, 42.

Joteyko T., 1926, Przyczyny naszej niemuzykalności. „Muzyka”, nr 4, 128–157.

Joteyko T., 1930, Wychowanie estetyczne. „Muzyka w Szkole”, nr 5, 102.

Joteyko T., 1931, Muzyka w szkole, jako czynnik kultury narodowej. „Muzyka w Szkole”, nr 6, 129.

Joteyko T., 1934, Józef Elsner. Warszawa, Nakładem Stowarzyszenia Pisarzy i Krytyków Muzycznych.

Konieczna S., 2014, Profesor Józefa Joteyko – neurolog rozwojowy, psycholog, pedagog przełomu XIX i XX wieku. „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne” [3], opublikowano: http://www.pomost.net.pl/tom_23/konieczna.pdf [dostęp: 11.02.2016].

Krasińska I., 2015, Życie kulturalne w miastach i miasteczkach guberni radomskiej w latach 1864–1914. Radom, Radomskie Towarzystwo Naukowe.

Lasocki J. K., Powroźniak J., 1970, Wychowanie muzyczne w szkole. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Lipkowski O., 1968, Józefa Joteyko. Życie i działalność. Warszawa, Wydawnictwo PWN.

Podwieczorek w Bagateli., 1916, „Kurier Warszawski”, nr 159, 2.

Przychodzińska M., 1989, Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju. Warszawa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Przychodzińska-Kaciczak M., 1987, Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje – współczesność. Warszawa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Starczewski F., 1933, Tadeusz Joteyko. „Śpiewak”, nr 1, 7.

Szypułowa I., 1994, Pieśń szkolna. Jej teoria, historia oraz miejsce w repertuarze edukacyjnym szkolnictwa polskiego XIX i XX wieku. Kielce, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego.

Tabaka A., Błachowicz M., Życie Kalisza. Z miłości nie tylko do muzyki, opublikowano: http://zyciekalisza.pl/index.php?str=82&id=164359 [dostęp: 11.02.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2016.35.4.97
Data publikacji: 2017-06-22 12:00:46
Data złożenia artykułu: 2016-10-25 09:06:14


Statystyki


Widoczność abstraktów - 668
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 499

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2017 Katarzyna Rogozińska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.