Wizerunek o. Józefa Jarzębowskiego (1897–1964) – pedagoga, żołnierza, księdza, uczonego, poety, kreowany na łamach polskich czasopism emigracyjnych

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono działalność wielkiego wizjonera, przyjaciela dzieci i młodzieży, cenionego pedagoga, marianina o. Józefa Jarzębowskiego (1897–1964). Ojciec J. Jarzębowski brał czynny udział w wojnie bolszewickiej 1920 roku. Po upadku Warszawy w 1939 r. przedarł się na Litwę, a następnie przez Syberię, Japonię, USA dotarł do Meksyku. Tam w polskim osiedlu Santa Rosa od połowy 1945 r. pełnił funkcję dyrektora Polskiego Gimnazjum Ogólnokształcącego. Następnie po krótkim pobycie w Rzymie został skierowany w latach 50. XX w. do Wielkiej Brytanii, by stworzyć od podstaw w Fawley Court polską szkołę wyznaniową dla chłopców. Szkołę w 1986 r. przekształcono w polsko-angielski ośrodek edukacyjny. Od 2008 r. do czasów współczesnych trwa walka byłych wychowanków skupionych wokół Fawley Court Old Boys Network pod przewodnictwem Mirosława Malevskiego, ich rodziców oraz wszystkich Polaków o to unikatowe miejsce, które stworzyli wspólnymi siłami i zasobami finansowymi, po tym jak w 2012 r. posiadłość została bezprawnie sprzedana przez zarządzających placówką o. marianów.


Słowa kluczowe


marianin o. Józef Jarzębowski, Fawley Court, wychowanie, emigracja polska w Wielkiej Brytanii po 1945 r.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Materiały archiwalne

Archiwum Marianów Polskiej Prowincji, teczka 265, List Z. Orłowskiej z 25 stycznia 1951 r. do ks. J. Jarzębowskiego, bez pag.

Publikacje zwarte

Chwastyk-Kowalczyk J., 2014, Obraz edukacji Polaków na obczyźnie na łamach czasopism emigracyjnych. Kielce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Father „Ojciec” Józef Jarzębowski of Fawley Court. Soldier, Priest, Scholar, Poet, Teacher and Founder of Polonnia’s Fawley Court School and Museum, 2014, M. Malevski (oprac.), London, Fawley Court of Boys.

Jacewicz A., 1977, Fawley Court. Przewodnik. Londyn, Polska Fundacja Kulturalna.

Kraszewski Z. I., Orłowska Z., 1984, Miłosierdzie Boże ratunkiem dla świata. Ks. Józef Jarzębowski marianin, apostoł Miłosierdzia Bożego. Warszawa, Zgromadzenie Księży Marianów, Prowincja Opatrzności Bożej.

Lipiński H., 1998, Muzeum Księży Marianów im. Ojca Józefa Jarzębowskiego w Fawley Court. W: K. Rowiński (red.), Polska poza Polską. Sprawozdanie z III Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie, t. 3. Londyn, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie.

Paszkiewicz M., 2002, Ksiądz Józef Jarzębowski – wspomnienia wychowanka. W: A. Z. Judyccy (red.), Duchowieństwo polskie na świecie. Toruń, Oficyna Wydawnicza Kucharski.

Radzik T., 1999, Z dziejów społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej (1945–1990). Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Wawrzyniak I. (red.), 2010, Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym. Licheń Stary, Zgromadzenie Księży Marianów. Prowincja Opatrzności Bożej.

Artykuły z czasopism naukowych

Chmielewski W., 2015, Zofia Orłowska – nauczycielka i wychowawczyni na uchodźstwie. „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, nr 1–2 (227–228).

Chwastyk-Kowalczyk J., 2015, Polskie szkoły prywatne w Wielkiej Brytanii po 1947 roku w świetle doniesień prasowych. „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, nr 1–2 (227–228).

Artykuły prasowe

„Henley Standard” pisze…, 2010, „Nowy Czas”, nr 10 (146).

„Private Eye”, 2010, tłum. T. Bazarnik, „Nowy Czas”, nr 7 (143).

₤ 6200 z SPK na zakład o. marianów w Fawley Court, 1956, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 173.

-lecie Gimnazjum polskiego w Fawley Court, 1979, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 121.

-lecie św. Stanisława Kostki na Zielone Święta w Fawley Court, 1968, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 87.

A Beautiful part of England that is forever Poland – Fawley Court, 2009, „Nowy Czas”, nr 19 (135).

Apel abpa J. Gawliny o pomoc dla gimnazjum ks. marianów, 1959, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 227.

Apel gen. K. Sosnkowskiego. Społeczna pomoc księży marianów w Fowley Court, 1956, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 113.

Bazarnik T., 2009, Ostatni taki piknik. „Nowy Czas”, nr 11 (127).

Bazarnik T., 2012, Spoczywaj na wieki?. „Nowy Czas”, nr 4 (181).

Bazylewicz J., 1980, Kontury. Polskie wychowanie na emigracji. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 276.

Bor T., 1953, Gimnazjum męskie powstaje pod Henley. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 274.

Bryndza W., 2010, O Muzeum ojca Józefa Jarzębowskiego. „Nowy Czas”, nr 1 (137).

Czechowiczowa Z., 1989, Wielkanoc w Fawley Court. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 88.

Doczesne działania, 2010, „Nowy Czas”, nr 4 (140).

Drwęski A., 1947, Nazaretanki w obozie Foxley. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 3.

Duża Polska małych dziewczynek, 1959, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 124.

Fawley Court – A Poisoned Chalice, 2011, „Nowy Czas”, nr 2 (179).

Fawley Court – koniec, 2012, „Cooltura. Polish Weekly Magazine”, nr 43 (449).

Fawley Court – Polonia needs you, 2010, „Nowy Czas”, nr 16 (152).

Fawley Court – Reductio ad Absurdum… The Bizarre, the Macabre… and the SAD, 2011, „Nowy Czas”, nr 17 (174).

Fawley Court – Return of Vlad!… and other matters, 2010, „Nowy Czas”, nr 17 (153).

Fawley Court – Their haven, our Peaceful unchallenged public rights, to walks, pathways and undisturbed saunters, to our meandering river, 2011, „Nowy Czas”, nr 7 (164).

Fawley Court – walczymy do zwycięstwa o nasz raj na ziemi, 2011, „Nowy Czas”, nr 16 (173).

Fawley Court High Court: An Absolute Steal, 2011, „Nowy Czas”, nr 13 (170).

Fawley Court naszym dziedzictwem, 2011, „Nowy Czas”, nr 12 (169).

Fawley Court, Where’s the Resolution, 2010, „Nowy Czas”, nr 20 (158).

Fawley forever! The fight starts here!, 2010, Nowy Czas”, nr 5 (141).

From Fawley Court to Ognisko, 2012, „Nowy Czas”, nr 5 (182).

Gdzie są rzeźby z Fawley Court?, 2010, „Nowy Czas”, nr 18 (154).

Goczkowski W., 2008, Komu potrzebny jest Fawley Court?. „Nowy Czas”, nr 15 (80).

Goczkowski W., 2009, Ratujmy Fawley Court – To jest nasze dziedzictwo. „Nowy Czas”, nr 18 (134).

Goławski M., 1964, 10-letni dorobek i plany Polskiej Macierzy Szkolnej. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 77.

Goławski M., 1966, Konwent św. Rodziny w Pitsford. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 77.

Goławski M., 1984, Zamknięcie szkoły dla dziewcząt sióstr Nazaretanek. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 54.

Irlandczycy o Fawley Court, 2011. „Nowy Czas”, nr 18 (175).

Jastrzębski K., 2010, Dokument zdrady. „Nowy Czas”, nr 11 (147).

Jastrzębski K., 2010a, Raport Koła Byłych Wychowanków Fawley Court. „Nowy Czas”, nr 3 (139).

Jastrzębski K., 2011, Dokumenty zdrady – uzupełnienie. „Nowy Czas”, nr 5 (162).

Jastrzębski K., 2011a, Fawley Court i Stolica Apostolska. „Nowy Czas”, nr 8 (165).

Jastrzębski K., 2011b, Who really owns Fawley Court?. „Nowy Czas”, nr 3 (160).

Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, 2009, „Nowy Czas”, nr 8 (124).

Komu wierzyć… komu ufać…?, 2011, „Nowy Czas”, nr 6 (163).

Konferencja nauczycielstwa w Fawley Court, 1980, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 271.

Kontury. Fawley Court u progu Nowego Roku, 1980, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 310.

Ksiądz Jasiński o sprzedaży Fawley Court, 2009, „Nowy Czas”, nr 1 (117).

List otwarty w sprawie Fawley Court, 2009, „Nowy Czas”, nr 2 (118).

listy@nowyczas.co.uk, D. Reutt, 2008, „Nowy Czas”, nr 20 (85).

listy@nowyczas.co.uk, D. Reutt, 2008, „Nowy Czas”, nr 24 (89).

listy@nowyczas.co.uk, D. Reutt, 2009, „Nowy Czas”, nr 3 (119).

listy@nowyczas.co.uk, K. Dulak-Kulej, K. Brzozowski, 2008, „Nowy Czas”, nr 22 (87).

listy@nowyczas.co.uk, O. Hulacki, 2008, „Nowy Czas”, nr 14 (79).

listy@nowyczas.co.uk, P. Bonowicz, 2008, „Nowy Czas”, nr 16 (81).

listy@nowyczas.co.uk, S. A. Raymond, 2008, „Nowy Czas”, nr 16 (81).

listy@nowyczas.co.uk, Z. Mieczkowski, 2008, „Nowy Czas”, nr 16 (81).

Los Fawley Court nie jest jeszcze przesądzony, 2008, „Nowy Czas”, nr 7 (72).

Ludzie listy piszą, 2008, „Nowy Czas”, nr 18 (83).

Majcherczyk M., 2011, Szacunek i pamięć. „Nowy Czas”, nr 6 (163).

Malevski M., 2010, Fawley Court – mały krok do przodu. „Nowy Czas”, nr 8 (144).

Malevski M., 2010a, Fawley Court – The polish Embassy in London celebrates the 85th birthday of dr Zbigniew Pełczyński. „Nowy Czas”, nr 19 (155).

Malevski M., 2010b, Fawley Court – World Famous Fallen Gigant Treasure Disappeared from Fawley Court. „Nowy Czas”, nr 18 (154).

Malevski M., 2011, Fawley Court – Pytania. Gdzie są odpowiedzi?. „Nowy Czas”, nr 14 (171).

Malevski M., 2011a, Fawley Court – The Living Stones Enterprise. Where is the Fawley Court Apostolate Centre?. „Nowy Czas”, nr 2 (159).

Malevski M., 2011b, Fawley Court or Lower Bultingham, here even the dead Fear for their Lives!. „Nowy Czas”, nr 1 (158).

Malevski M., 2011c, Fawley Court our “little piece of heaven”, our rights of way. „Nowy Czas”, nr 4 (161).

Malevski M., 2011d, Fawley Court, i potęga nowej Polonii. „Nowy Czas”, nr 19 (176).

Malevski M., 2011e, Zielone Światki w Fawley Court. „Nowy Czas”, nr 11 (168).

Malevski M., 2012, It is really „Christian Values” England?. „Nowy Czas”, nr 1 (178).

Malevski M., 2012a, Who and what is on Trial?. „Nowy Czas”, nr 4 (181).

Małkiewicz G., 2009, Po co nam dziedzictwo narodowe?. „Nowy Czas”, nr 10 (126).

Małkiewicz G., 2010, Na czasie. „Nowy Czas”, nr 2 (138).

Małkiewicz G., 2010a, Spoczywaj w spokoju…. „Nowy Czas”, nr 16 (152).

Małkiewicz G., 2010b, Wstrzymana ekshumacja. „Nowy Czas”, nr 5 (141).

Marian Trustee Wojtek Jasiński Resigns, 2011, „Nowy Czas”, nr 15 (172).

Meyer S., 1968, Muzeum Broni Polskiej w Fawley Court. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 103.

Mitura K., 2009, Sprzedaży Fawley Court ciąg dalszy. „Nowy Czas”, nr 16 (132).

More mysteries revealed…, 2011, „Nowy Czas”, nr 8 (165).

Onyszkiewicz A. J., 1964, Ostatnia droga ojca Józefa Jarzębowskiego w Fawley Court 26 IX 64. „Orzeł Biały”, nr 3 (1150).

Petycja do Parlamentu, 2011, „Nowy Czas”, nr 17 (174).

Pierwszy rok Fawley Court. Gimnazjum o. marianów czeka na 100 uczniów, 1954,

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 248.

Piloti, 2010, Private Eye. „Nowy Czas”, nr 1 (137).

Piloti, 2011, „Private Eye”. „Nowy Czas”, nr 14 (171).

Piloti, 2012, „Private Eye”. „Nowy Czas”, nr 3 (180).

Pitsford powstał bez niczyjej pomocy – Szkoła Sióstr Nazaretanek, 1959, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 125.

Płazak W., 1986, Nowe oblicze Fawley Court. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 193.

Płazak W., 1986a, Zagrożona polska szkoła w Fawley Court. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 20.

Podróżnik K., 1968, W walce o fundusz Gimnazjum w Fawley Court. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 283.

Polska szkoła internatowa w Pitsford, 1954, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 123.

R. P., 1955, Wojsko i szkoła. „Orzeł Biały”, nr 6 (657).

Ratujmy Fawley Court, 2009, „Nowy Czas”, nr 20 (136).

Sala w Gimnazjum Polskim o. marianów, 1955 „Orzeł Biały”, nr 4 (65).

Silent, Joyons night at Fawley Court, 2011, „Nowy Czas”, nr 20 (177).

Skrzypiec M., 2008, Druga strona medalu. „Nowy Czas”, nr 16 (81).

Skrzypiec M., 2008a, Fawley Court pod młotek. „Nowy Czas”, nr 13 (78).

Skrzypiec M., 2008b, Ostatnia majówka. „Nowy Czas”, nr 19 (84).

Skrzypiec M., 2008c, Pomysł na pałac. „Nowy Czas”, nr 20 (85).

Stella-Sawicki M., 2010, Przy grobie Ojca Józefa. „Nowy Czas”, nr 17 (153).

Szkoła, o której za mało wiemy, 1959, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 223.

Świstak B. MIC, 1989, Ojciec Józef i Fawley Court. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 292.

Tarnawska-Busza C., 1968, Święto patrona młodzieży. Zjazd Polaków u ks. marianów. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 139.

Tarnawska-Busza C., 1986, U Marianów w Fawley Court. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 189.

Walka z Krzyżem, walka o Krzyż, 2011, „Nowy Czas”, nr 9 (166).

Wspólnym wysiłkiem emigracji powstaje nowy gmach szkoły księży marianów, 1960, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 24; „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1977, nr 217.

Z. R., 1954, Szkoła polska o. marianów w Henley. Społeczeństwo emigracyjne musi ją poprzeć. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 58.

Zbiórka na pomoc polskiemu gimnazjum ks. marianów, 1959, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 270.

Zielone Świątki w Fawley Court, 2009, „Nowy Czas”, nr 9 (125).

Zjazd studentów i absolwentów polskich w Fawley Court, Henley-on-Thames, 1960, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 95.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2016.35.4.121
Data publikacji: 2017-06-22 12:00:48
Data złożenia artykułu: 2016-10-25 09:33:19


Statystyki


Widoczność abstraktów - 596
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 477

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2017 Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.