Współczesny student w świecie mobilnych urządzeń

Grzegorz Kiedrowicz

Streszczenie w języku polskim


Opracowanie dotyczy oceny stosowania najnowszych urządzeń mobilnych związanych z IT przez współczesnego studenta. System szkolny ulega ciągłym zmianom. Nauczyciele w zdecydowanej większości nastawieni są na klasyczne, tradycyjne prezentowanie i egzekwowanie wiedzy oraz umiejętności. Uczniowie zaś w dużej mierze korzystają z wiedzy dostępnej wirtualnie. Powoduje to rozdźwięk i utrudnia komunikację. Te same problemy występują również w środowisku akademickim. Badania przeprowadzone wśród studentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu pokazują funkcjonowanie przyszłych nauczycieli w świecie cyfrowym.


Słowa kluczowe


urządzenia mobilne; życie studenta; edukacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejewski D., 2015, Mobilny uczeń – mobilny nauczyciel, czyli po co szkole technologia. W: J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał (red.), Człowiek. Media. Edukacja. Dąbrowa Górnicza, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Benedek A., 2014, MINDTHEGAPPTM: Connecting Global Educators and Mobile Learners. W: V. Stoffova (red.), New Technologies in Science and Education XXVI. DIDMATTECH 2013. Gyor, University of West Hungary Press.

Izdebska J., 2009, Telefon komórkowy i jego rola w życiu współczesnych dzieci – wyzwaniem dla edukacji medialnej. W: J. Morbitzer (red.), Komputer w edukacji, 19. ogólnopolskie sympozjum naukowe. Kraków, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego.

Kołodziejczyk W., Polak M., 2011, Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Warszawa, Instytut Obywatelski.

Kupidura T., Oparcik W., 2010, M-learning. W: H. Bednarczyk, E. Sałata (red.), Education and Technology. Edukacja i technika. Radom, Politechnika Radomska.

Mamroł A., 2014, Telefon komórkowy – szanse i zagrożenia w edukacji uczniów szkół gimnazjalnych. W: K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Aspekty edukacji szkolnej. Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza Humanitas.

Musiał E., 2015, Media społecznościowe – narzędzie ucznia cyfrowej szkoły. W: K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Role nauczyciela w edukacji szkolnej. Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza Humanitas.

Musiał E., 2015, Rozpoznanie potrzeb edukacyjnych cyfrowych tubylców. W: K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Nowe technologie w kształceniu. Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza Humanitas.

Penkowska G., 2015, E-learning w dobie MOOC’s. W: J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał (red.), Człowiek. Media. Edukacja. Dąbrowa Górnicza, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Pulak I., 2010, Wirtualne społeczności edukacyjne jako przestrzeń działań nauczyciela i ucznia. W: H. Bednarczyk, E. Sałata (red.), Education and Technology. Edukacja i technika. Radom, Politechnika Radomska.

Ziębakowska-Cecot K., 2009, Rozwój społeczeństwa informacyjnego a kompetencje nauczycieli. W: E. Sałata (red.), Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Radom, Politechnika Radomska.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.4.49
Data publikacji: 2018-08-20 07:35:19
Data złożenia artykułu: 2016-12-31 16:37:04


Statystyki

Widoczność abstraktów - 445
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 89

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Grzegorz Kiedrowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.